Co grozi za opóźnienia w spłacie kredytu?

Niezależnie od statusu materialnego, czy wysokości i ilości posiadanych zobowiązań, opóźnienie w spłacie kredytu może przytrafić się każdemu. Bez względu na przyczynę sytuacja taka może rodzić negatywne konsekwencje. Zobaczmy, co może grozić za opóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek.

W czerwcu 2019 r. co drugi dorosły Polak posiadał przynajmniej jedno zobowiązanie kredytowe lub pożyczkowe. Kredyt ratalny lub gotówkowy spłacało 8,15 milionów kredytobiorców. Na kolejnym miejscu uplasowały się kredyty hipoteczne obsługiwane przez 3,93 milionów osób. Pozostałe to zobowiązania na kartach kredytowych, tytułem pożyczek pozabankowych oraz wynikające z mniej popularnych form finansowania.

Mając na uwadze przedstawione wartości łatwo się domyślić, że części kredytobiorców zdarzają się opóźnienia w spłacie zadłużenia. Warto wiedzieć, jakie są konsekwencje nieterminowej obsługi kredytu oraz co zrobić, aby zminimalizować ich skutki.

Opóźnienie w spłacie kredytu ma różną skalę

konsekwencje-niesplacnia-kredytu

Banki udzielając finansowania, umawiają się z kredytobiorcą na konkretny harmonogram spłaty kredytu, lub pożyczki. Oczywiście wcześniejsze uregulowanie raty, czy nadpłata zobowiązania, nie powodują negatywnych konsekwencji dla kredytobiorcy.

Osoby obsługujące kredyty hipoteczne powinny jednak sprawdzić, czy za wcześniejszą spłatę nie jest przewidziana dodatkowa prowizja. W przypadku mniej korzystnego scenariusza, czyli opóźnienia w spłacie zobowiązania, należy przygotować się na mniej lub bardziej odczuwalne konsekwencje.

Ich skala w dużej mierze zależy od kwoty przeterminowanego zadłużenia oraz od okresu zwłoki. Powody zaniechania spłaty raty nie mają dla banku lub firmy pożyczkowej większego znaczenia.

Osoby, których problemy z regulowaniem zobowiązań wynikają bezpośrednio z pogorszenia sytuacji materialnej, powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z bankiem i wyjaśnić powody opóźnień w spłacie kredytu.

Odpowiednio szybkie podjęcie działań skutkować może wdrożeniem planu, pozwalającego przetrwać ten trudny okres. Unikanie kontaktu z bankiem, czy działającej w jego imieniu firmy windykacyjnej, to najszybsza droga do dodatkowego stresu i jeszcze większych kosztów.

Podstawowe konsekwencje związane z zaniechaniem spłaty kredytu

Wspominaliśmy, że skala problemów wynikających z zaprzestania spłaty kredytu wynika głównie z kwoty zadłużenia przeterminowanego, a także z okresu zwłoki.

Opóźnienie w spłacie zobowiązań rejestrowane jest już od pierwszego dnia – zarówno w systemach banku, jak i w Biurze Informacji Kredytowej (instytucja ta gromadzi w swoich rejestrach historię spłaty zobowiązań klientów banków i wybranych firm pożyczkowych).

Tak krótka zwłoka nie wpływa jednak zmianę postrzegania klienta przez instytucje finansowe. Schody zaczynają się, kiedy opóźnienie przeciąga się na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni.

Osoby dopuszczające się dłuższych opóźnień w spółce w pierwszej kolejności otrzymają od instytucji finansowej upomnienie i wezwanie do zapłaty. W przypadku braku zainteresowania ze strony dłużnika powiadamiany jest on kolejny raz.

Bank może kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, listownie, wiadomością e-mail lub SMS. Ostatnim aktem woli ugodowego rozwiązania problemu jest tzw. ostateczne wezwanie do zapłaty. Jeśli dłużnik zignoruje to upomnienie, bank ma prawo skierować sprawę do sądu i wnioskować o wydanie nakazu do zapłaty.

Cena za monit ustalana jest przez każdy bank indywidualnie. Dłużnik musi się także liczyć z koniecznością uregulowania odsetek karnych, które mogą być naliczane od pierwszego dnia opóźnienia w spłacie zobowiązania.

Większe opóźnienie oznacza poważniejsze konsekwencje

Opóźnienie w spłacie zobowiązania sięgające powyżej 30 dni oznacza negatywną adnotację w Biurze Informacji Kredytowej. Zdarzenie to może w przyszłości utrudnić, a nawet uniemożliwić zaciągnięcie kolejnego kredytu.

Zwłoka przekraczająca 60 dni może skutkować wpisaniem dłużnika do rejestru BIG, a opóźnienie powyżej 90 dni może zakończyć się rozwiązaniem umowy i postawieniem kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Egzekucja długu może być prowadzona bezpośrednio przez instytucję finansową lub działanie to może zostać przekazane firmie windykacyjnej.

Jeśli polubowne załatwienie sprawy nie przyniesie efektów, to niesolidny dłużnik musi przygotować się na postępowanie sądowe. Najczarniejszy scenariusz kończy się egzekucją komorniczą.

Podsumowanie

Krótkie opóźnienie w spłacie kredytu lub pożyczki, mające swoje źródło w zwykłym roztargnieniu dłużnika, najczęściej nie pociąga za sobą odczuwalnych konsekwencji.

Zazwyczaj konieczne jest uregulowanie odsetek karnych, a sam fakt zwłoki nie wpływa na drastyczny spadek wiarygodności kredytobiorcy w oczach instytucji finansowej. W przypadku dłuższego opóźnienia konsekwencje mogą być bardziej dotkliwe.

Należy pamiętać, że unikanie kontaktu z wierzycielem jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Działanie takie może skończyć się w sądzie, a finałem sprawy może być egzekucja komornicza. Aby oszczędzić sobie tego typu konsekwencji, warto poszerzać swoją wiedzę dotyczącą finansów i zarządzania osobistym budżetem.

W tym celu skorzystać można z zasobów odpowiednich serwisów, jak np. finanse.rankomat.pl. Czasami problemy ze spłatą zadłużenia są bardzo prozaiczne i zaczynają się od wyboru nieodpowiedniej oferty.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze