Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania

Dyspozycja wypłaty odszkodowania to dokument, który jest niezbędny w procesie likwidacji szkody OC. W przypadku jego braku przyznane środki mogą zostać niewypłacone. Co powinno się nim znaleźć? 

Co to jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Jest to ostatni krok do uzyskania odszkodowania, które zostało przyznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Taki dokument należy złożyć niezwłocznie, bowiem skraca czas na wypłatę środków.

W dyspozycji wypłaty osoba poszkodowana może wybrać albo jednorazową lub regularną wypłatę. W piśmie można wskazać numer konta bankowego, na który ma zostać zrealizowany przelew w ramach odszkodowania. Środki mogą zatem trafić na dowolny rachunek wskazany przez poszkodowanego.

W dokumencie jest także określony rodzaj zdarzenia, z tytułu którego osoba poszkodowana uzyskuje świadczenie. Pismo najczęściej dot. szkody komunikacyjnej.

Co powinno się znaleźć w dyspozycji odszkodowania?

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania

Warto podkreślić, że nie ma jednego obowiązującego wzoru dyspozycji wypłaty odszkodowania. Takie pismo można zatem sporządzić samodzielnie. Musi jednak znaleźć się w nim kilka istotnych kwestii. Jakich?

Dokument musi zawierać takie podstawowe informacje jak: dane osoby poszkodowanej, data i miejscowość, numer szkody, numer konta bankowego, dane osobowe właściciela konta bankowego, nazwa banku. Tutaj możesz wypełnić i bezpłatnie pobrać oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór.

Oczywiście, takie pismo składa się dopiero w momencie przyznania odszkodowania czy innych świadczeń przez ubezpieczyciela. Warto wspomnieć, że oświadczenie to musi mieć bezwzględnie formę pisemną.

Kogo można upoważnić do odbioru pieniędzy w ramach odszkodowania?

Do odbioru odszkodowania może być upoważniona każda osoba, która zostanie wskazana przez osobę poszkodowaną. Odbiorcą odszkodowania może być także firma.

Warto wiedzieć, że w oświadczeniu o dyspozycji wypłaty odszkodowania można wskazać nawet kilku odbiorców przyznanych środków i przydzielić określone kwoty. Jest to najsensowniejsze rozwiązanie, jeśli np. pojazd posiada więcej niż jednego właściciela.

Ponadto można to rozdzielić na wypłaty ratalne. Z tej możliwości osoby poszkodowane najczęściej korzystają w przypadku większych kwot odszkodowania m.in. za śmierć bliskiej osoby w wyniku wypadku.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania?

Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela. Tak to wynika z obowiązujących przepisów prawnych. W tym terminie osoba poszkodowana powinna otrzymać przynajmniej tą część odszkodowania, która jest bezsporna.

W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie jest w stanie dotrzymać wspomnianego terminu wypłaty odszkodowania, to jego obowiązkiem jest poinformować osobę  poszkodowaną o tym fakcie i wyjaśnić przyczynę np. konieczność wyjaśnienia okoliczności sprawy. Nie zmienia to jednak tego, że kwota bezsporna powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni.

Na co zwrócić uwagę przy wypłacie odszkodowania?

Specjaliści ds. odszkodowań apelują, aby zawsze zweryfikować wysokość wypłaconego odszkodowania. Okazuje się bowiem, że większość z nich jest zaniżona. Zbyt niskie odszkodowanie za:

  • szkodę na pojeździe  – najczęściej jest spowodowane tym, że w kosztorysie naprawy zostały uwzględnione sporo tańsze części zamienne, zamiast drogich części oryginalnych,
  • szkodę na osobie – tutaj często brak jest uwzględnienia wszystkich kosztów leczenia oraz rehabilitacji.

Ponadto często osoba poszkodowana nie otrzymuje wszystkich świadczeń. Bardzo często zdarza się tak, że nie wypłacane jest odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu. Dlaczego? Bo niewielu poszkodowanych jest świadomych, iż może o takie świadczenie wnioskować, a firmy ubezpieczeniowe niestety nie są skore do informowania ich o takim prawie.

Warto także zwrócić uwagę na padającą ze strony ubezpieczyciela propozycję ugody. Jeśli poszkodowany zdecyduje się na podpisanie takiej ugody, to zamyka sobie drogę do dochodzenia dalszych roszczeń. Dlatego też w dyspozycji wypłaty odszkodowania należy podkreślić, że dyspozycja dot. tylko tzw. części bezspornej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeśli osoba poszkodowana nie jest zadowolona z wysokości przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania, to ma prawo złożyć odwołanie. Pismo reklamacyjne należy złożyć jak najszybciej, chociaż zgodnie z literą prawa ma na ten krok aż 3 lata. Dopiero po upływie tych lat roszczenia wobec ubezpieczyciela się przedawniają.

W odwołaniu należy uwzględnić najważniejsze dane dot. poszkodowanego oraz powstałej szkody. Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie. Dobrą praktyką jest załączenie opinii należnego rzeczoznawcy samochodowego. Niestety jednak jej koszt wynosi nawet kilkaset złotych.

Warto też wspomnieć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wcale nie musi być skuteczne. Nierzadko towarzystwa ubezpieczeniowe nie uznają pisma reklamacyjnego i cała sprawa kończy się dopiero na sali sądowej. O pomoc w uzyskaniu odszkodowania w należnej wysokości można zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze