Czy forma zapisu NIP wciąż ma znaczenie?

Po wprowadzeniu w życie Numeru Identyfikacji Podatkowej, szybko narosło wokół niego wiele kontrowersji. Jedną z najczęściej podnoszonych uwag była niejasność w zasadach zapisywania NIP-u. Czy udało się wyeliminować te problemy?

Numer Identyfikacji Podatkowej – podstawowe informacje

Ustawa o NIP weszła w życie 13 października 1995 roku. Ze względu na ciągle trwający rok fiskalny, zdecydowano, że rejestr wejdzie w życie dopiero w 1996 roku. Dziś mało kto pamięta o tym, że w swoich początkach Numer Identyfikacji Podatkowej był nadawany każdemu dorosłemu obywatelowi, który miał status podatnika.

Ustawodawca zdecydował się na taki zabieg, by ułatwić wszystkim obywatelom rozliczenia z urzędem skarbowym. W praktyce skutkowało to tym, że przez pewien czas, na przykład podczas zatrudniania w firmie nowego pracownika, priorytetowy był właśnie numer NIP.

Dopiero po podaniu tego identyfikatora trafiało się „do systemu”, co było równoznaczne z uzyskaniem statusu pracownika, który mógł za swoją pracę otrzymywać wynagrodzenie przelewane na konto. NIP był też obowiązkowo podawanym numerem na corocznych zeznaniach podatkowych.

Po pewnym czasie ustawodawca zdecydował się nieco zmodyfikować te zasady. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, kluczową rolę zaczął odgrywać numer PESEL, który wciąż jest jednym z najważniejszych zbiorów danych, gdzie gromadzone są informacje o obywatelach Polski. To, że właśnie ten rekord ma kluczowe znaczenie w naszym kraju, doskonale widać na przykładzie dowodów osobistych. Odnajdziemy tam właśnie numer PESEL, nie NIP.

Kontrowersje wokół zapisu Numeru Identyfikacji Podatkowej

Czy forma zapisu NIP wciąż ma znaczenie?
Czy forma zapisu NIP wciąż ma znaczenie?

W pierwszych latach funkcjonowania rejestru ustawodawca zdecydował się na dość problematyczny podział: zarówno NIP dla właścicieli firm, jak i dla osób fizycznych składał się z dziesięciu cyfr, a jedyną różnicą była ich forma zapisu wyrażona myślnikami.

Firmy korzystały z zapisu: 000-00-00-000, a osoby cywilne musiały umieścić myślniki w taki sposób, by na formularzu NIP wyglądał następująco: 000-000-00-00. Skutkowało to dużą ilością błędów, która była obciążeniem zarówno dla stron, jak i dla aparatu państwa, który niepotrzebnie tracił wiele czasu na dodatkową interpretację statusu podatnika.

Z biegiem czasu wprowadzono nowelizację Ustawy o NIP, która zniosła kontrowersyjny zapis i uczyniła z myślników jedynie ozdobnik, który nie ma żadnego znaczenia w oczach prawa. Jeśli więc wpiszemy w serwisie ALEO.com Numer Identyfikacji Podatkowej bez myślników, to bez najmniejszego problemu będziemy w stanie zapoznać się z danymi o interesującej nas firmie.

Ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że nawet dziś, w kilkanaście lat po znowelizowaniu Ustawy o NIP, w niektórych firmach ciągle stosuje się zapis z zachowaniem myślników. Pokazuje to dość dobrze, jak duże piętno odcisnęła ta kwestia na podmiotach gospodarczych.

Mimo tego, że myślniki nie są już wymagane przez prawo, to warto mieć na uwadze, że ich używanie nie jest też zabronione. Jeśli więc wolimy korzystać z zapisu w „starej” formie 000-00-00-000, to jest to jak najbardziej zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Jak założyć numer NIP w polskim porządku prawnym?

W najlepszej sytuacji są osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i mogą założyć ją przez internet, korzystając z rządowego formularza CEIDG. W takiej sytuacji Numer Identyfikacji Podatkowej zostanie przyznany automatycznie.

Należy mieć na uwadze, że czas niezbędny do jego nadania to nawet kilka dni. Wynika to z tego, że – z formalno-prawnego punktu widzenia – każdy taki identyfikator jest nadawany przez właściwego dla miejsca rejestracji działalności gospodarczej urzędu skarbowego. Wiadomość z nadanym numerem NIP otrzymamy na adres e-mail lub numer telefonu, jaki podaliśmy w formularzu CEIDG.

Jeśli nie chcemy lub nie możemy skorzystać z formularza rejestracyjnego on-line, to musimy udać się do najbliższego urzędu skarbowego lub urzędu gminy. W strefie przedsiębiorców i osób zakładających działalność otrzymamy tradycyjny, papierowy formularz, który po wypełnieniu oddajemy pracownikowi instytucji.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że musimy wyrobić sobie numer NIP, bo na przykład przekształcamy stowarzyszenie nieformalne w rejestrowe, to należy skorzystać z dostępnego na stronach rządowych formularza zgłoszeniowego NIP-8. Istnieją też dedykowane formularze na przykład dla klubów sportowych. O wyborze właściwego powinien poinformować nas pracownik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze