Bezczynność komornika po spłacie zadłużenia

Kategoria: KomornikBezczynność komornika po spłacie zadłużenia
Kubek zapytał 8 miesięcy temu

Chodzi o Bezczynność komornika po spłacie zadłużenia. W dniu 2 lutego tego roku komornik przekazał część mojego wynagrodzenia pocztą do mnie. W czasie wizyty w dniu następnym komornik oświadczył, że spłaciłem całe zadłużenie względem moich wierzycieli.

Powiedział, że przygotuje odpowiednie pisma do mnie, zakładu pracy, urzędu skarbowego informujące o tym fakcie. Ponownie byłem u komornika 15 lutego – ponownie zapewniał, że wykona odpowiednie czynności.

Dziś mamy 22 lutego i nadal nie dotarła żadna korespondencja – brak informacji o zaprzestaniu windykacji. Czy słuszna jest tu skarga na bezczynność komornika? Nadmieniam, że moje pieniądze trafiają do mnie z 2 tygodniowym opóźnieniem.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam serdecznie,

po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik zobowiązany jest wydać odpowiednie postanowienie, a w nim rozliczyć koszty egzekucji. Wcześniej natomiast jeśli organ egzekucyjny wie już, że ściągnięte kwoty pokryły żądaną przez wierzyciela należność, powinien wycofać zajęcia z majątku dłużnika.

Żaden przepis nie stanowi jednak w jakim czasie czynności te mają być dokonane przez komornika. Przyjąć jednak należy, że powinny być one wykonane w normalnym toku czynności kancelaryjnych.

Zatem można założyć, że im sprawniej działa dana kancelaria komornicza – ma więcej pracowników lub mniej spraw w toku, tym kolejne czynności będę wykonane sprawniej.

Niemniej jednak wydaje się, że jeśli od „rozliczenie” egzekucji i stwierdzenia, że zostały ściągnięte odpowiednie już sumy, minęło blisko trzy tygodnie, komornik powinien dokonać przynajmniej takich czynności, jak zwolnienie majątku dłużnika.

Powyższe ma znaczenie, może bowiem doprowadzić do szkody po stronie dłużnika, w postaci zajęcia przez organ egzekucyjnych dodatkowych, niepotrzebnych już kwot.

Odnosząc powyższe na grunt Twoje sprawy, wydaje mi się, że zasadnym będzie kolejny kontakt z komornikiem oraz naświetlenie mu sytuacji, że niebawem będzie miała miejsce wypłata pensji, która nadal jest zajęta, jeśli więc komornik nie dokona natychmiastowego zwolnienie, dojdzie do Twojego pokrzywdzenia.

Następnie musisz zaznaczyć, że taka sytuacja zmusi Cię do złożenia skargi na komornika. Dziś myślę jednak, że może być na skargę jeszcze za wcześniej. Nie rezygnuj jednak z kontaktu z komornikiem i przedstawienia mu swoich uwag.

Gotowy wzór skargi na komornika załączam poniżej:

Skarga na czynności komornika – wzór

Powodzenia!

Twoja odpowiedź