Chciałam zapytać, do którego pokolenia dziedziczy się długi?

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówChciałam zapytać, do którego pokolenia dziedziczy się długi?
Iwona zapytał 4 lata temu

Witam. Chciałam zapytać, do którego pokolenia dziedziczy się długi? Zmarła moja ciocia 05.04.2017 mojej mamy brata siostra, która zostawiła po sobie długi. Jej dzieci oraz wnuki i prawnuki wraz ja z moją mamą i jej rodzeństwo, oraz dzieci zrzekli się dziedziczenia.

Pytanie dotyczy, jeśli złożyłam wniosek w sprawie mojego niepełnoletniego syna o odrzucenie spadku, ale z powodów nieprawidłowego dostarczenia listów w terminie przez sąd oraz po upływie terminu do usunięcia braków formalnych czy przechodzi o zezwolenie na dokonanie spłacenie długów ?

Czy my jako rodzice niepełnoletniego syna musimy być za te długi odpowiedzialni?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, kiedy odrzuciłaś spadek po zmarłej ciotce, w Twoje miejsce, jako spadkobierca (zgodnie z kolejnością dziedziczenia z ustawy) wszedł Twój jedyny syn.

Wniosek do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w jego imieniu, z uwagi na długi spadkowe po ciotce był zasadny. Piszesz jednak, że wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym nie wywołał żadnych skutków prawnych. Sąd zwrócił wniosek, traktując sprawę jako niebyłą.

Jeśli od daty odrzucenia spadku przez Ciebie nie minęło jeszcze 6 miesięcy, możesz przedmiotowy wniosek – już bez braków – złożyć ponownie. Jeżeli niniejszy termin upłynął, syn nabył spadek po Twojej ciotki. Nie ponosi on jednak „pełnej” odpowiedzialności za jej długi.

W obecnym stanie prawnym, brak oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, skutkuje nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do czynnej masy spadku.

Jeżeli, któryś z wierzycieli ciotki, zwróci się do Was, jako do przedstawicieli ustawowych małoletniego spadkobiercy z żądaniem zapłaty nieuregulowanych długów możecie uchylić się od obowiązku zapłaty, podnosząc okoliczność nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Aby ustalić, jak kreuje się odpowiedzialność za długi spadkowe, należy sporządzić spis inwentarza, a następnie wycenić majątek spadkowy.

Jeżeli ciotka nie pozostawiła żadnych wartościowych rzeczy i spadek po niej w aktywach wart jest 0 zł, to taka też jest odpowiedzialność za spłatę długów.

Sprawa komplikuje się wówczas, gdy w skład spadku prócz długów wchodzi jakiś majątek. Wówczas odpowiedzialność spadkobiercy za długu wynosi tyle, ile wartość majątku.

Na koniec jeszcze odpowiem na Twoje pierwsze pytanie, a mianowicie, do którego pokolenia dziedziczy się spadek z ustawy.

Zgodnie z prawem spadkowym do spadku powołane są:

  1. dzieci zmarłego oraz małżonek
  2. rodzice
  3. rodzeństwo
  4. zstępni rodzeństwa
  5. dziadkowie
  6. pasierbowie zmarłego
  7. Gmina lub Skarb Państwa.

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku – wzór

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku