Do którego pokolenia dziedziczy się długi? [PORADNIK]

Witam. Chciałam zapytać, do którego pokolenia dziedziczy się długi? Zmarł nasz syn, który zostawił po sobie długi. Jego żona i jego dzieci (nasze wnuki), zrzekli się dziedziczenia.

Czy w momencie, kiedy oni zrzekli się tego długu, to my jako jego rodzice też musimy zrzec się tego długu? Na którym pokoleniu dziedziczenie długów się kończy? jak daleko sięga dziedziczenie długu? Co mamy zrobić?


Witam, z informacji które od Państwa dostałam, jasno wynika, że w chwili śmierci syn nie pozostawił żadnego testamentu, dlatego doszło do tzw. dziedziczenia z ustawy.

Zgodnie z przepisami księgi czwartej kodeksu cywilnego, które stanowią regulacje dotyczące spadków prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej (tak art. 922 kc.).

Dziedziczenie długów – kolejność powołania do spadku

do-ktorego-pokolenia-dziedziczy-sie-dlugi

W myśl powyższej regule, po śmierci syna spadek po nim (majątek wraz z długami) nabyła żona i dzieci, bo jak wynika z przepisu art. 931 § 1 kc., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jednakże z uwagi na nieuregulowane w dacie śmierci zobowiązania Państwa synowa i wnuki skorzystali z możliwości, jaką jest odrzucenie spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone przed sądem spadku, lub przed notariuszem.

Odrzucenie spadku, a odpowiedzialność dalszych spadkobierców ustawowych

Skoro dzieci i żona zmarłego odrzucili spadek, to są traktowani przez prawo, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku i w ich miejsce (do dziedziczenia) wchodzą kolejni spadkobiercy ustawowi.

O tym, jaka jest kolejność dziedziczenia z ustawy, mówi m.in. art. 932 kc., zgodnie z którym jeśli zmarły nie miał dzieci, to spadek po nim dziedziczą małżonek i rodzice (małżonek 1/2 spadku, rodzice po 1/4 części).

Jeśli zmarły umarł jako bezdzietny kawaler, to do spadku z ustawy powołani są jego rodzice w częściach po ½. Tożsama sytuacja ma miejsce w Państwa sprawie bowiem po tym, jak żona i dzieci zmarłego odrzucili spadek po nim, traktowani są jak nieżywi i do dziedziczenia po synu wchodzicie Państwo, jako rodzice.

W przypadku, kiedy przy życiu pozostaje tylko jedno z rodziców zmarłego lub oboje nie żyją, spadek po zmarłym przypada jego rodzeństwu w częściach równych.

Więc jeśli odrzucicie Państwo spadek, to w dalszej kolejności do spadku z ustawy powołane zostaną Wasze pozostałe dzieci, a jeżeli któreś z nich nie żyje to wnuki.

Niestety to jeszcze nie koniec bowiem ustawodawca przewidział, że w przypadku braku zstępnych (dzieci), małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w częściach równych.

Jak widzicie Państwo – jeśli odrzucicie spadek po synu i zrobią to również Wasze pozostałe dzieci i ich dzieci, to do spadku zostaną powołani Wasi żyjący rodzice.

A w przypadku, kiedy już nie żyją to Państwa rodzeństwo (tak. art. 934 kpc.).

Po odrzuceniu spadku przez Państwa braci i siostry, w dalszej kolejności do spadku powołane będą pasierby syna, jeśli jego żona posiada dzieci z poprzednich związków.

I dopiero w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypadnie Gminie ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarbowi Państwa, jeśli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Kolejność dziedziczenia

Podsumowując: zgodnie z polskim prawem spadkowym do dziedziczenia z ustawy według kolejności powołani są:

  • zstępni, czyli dzieci zmarłego,
  • małżonek,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • zstępni rodzeństwa,
  • dziadkowie,
  • pasierb,
  • Gmina ostatniego miejsca zamieszkania,
  • i Skarb Państwa, jeśli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Odrzucenie spadku, a dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie długów nie jest osobną czynnością spadkową. Długi stanowią część spadku, więc automatycznie poprzez przyjęcie spadku dochodzi do ich dziedziczenia.

Jednakże znowelizowane w 2015 roku prawo spadkowe pozwala spadkobiercom ograniczyć odpowiedzialność za długi nabyte w spadku.

Dziś niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym 6-miesięcznym terminie od dnia powołania do spadku, czyli w Państwa przypadku od dnia odrzucenia spadku przez dzieci i małżonkę zmarłego syna, dochodzi do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza.

Co powoduje, że odpowiedzialność spadkobierców sięga jedynie czynnej masy spadkowej (patrz art. 1012 kc. i następne).

Jeśli nie podejmiecie Państwo żadnych kroków prawnych związanych ze spadkiem po synu, dojdzie właśnie do nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Co więc możecie Państwo zrobić, by nie ponosić odpowiedzialności za długi zmarłego syna.

Oczywiście jedną z możliwości jest odrzucenie spadku przed notariuszem lub przed sądem.

Druga możliwość to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to opcja, która zatrzyma dalsze „przerzucenie spadku”, jednak wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów spisu inwentarza, których wysokość będzie zależna od nakładu pracy komornika, który dokona oszacowania majątku zmarłego i wynieść mogą nawet kilka tysięcy złotych.

Jednakże przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca może złożyć przed notariuszem wykaz inwentarza, który sporządzi na tą okoliczność protokół i prześle do sądu spadku lub wykaz inwentarza złoży samodzielnie w sądzie według ustalonego wzoru i w wówczas koszt będzie znacznie niższy.

Podsumowanie

Dziedziczenie długów nie należy do rzeczy szczególnie miłych. Jednak jest co najmniej kilka możliwości prawnych, które pozwalają odsunąć od siebie odpowiedzialność za długi zmarłego.

Odrzucenie spadku wydaje się najprostszą i najtańszą opcją, bo może pozwolić Państwu raz na zawsze uciec od odpowiedzialności za długi syna.

Natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to opcja droższa związana z większą liczbą formalności, która jednak zamyka dalsze spadkobranie, nie narażając innych członków rodziny – dalszych spadkobierców na obowiązek podjęcia stosownych kroków.

Jaką decyzję powinniście Państwo podjąć?

…na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, biorąc pod uwagę wysokość długów, które syn po sobie pozostawił, wielkość spadku, relacje, jakie panują w Państwa rodzinie i własne samopoczucie, a przede wszystkim to, czy podołacie Państwo przejść przez morze formalności, czy macie na to ochotę i zdrowie, jeśli zdecydujecie się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

wniosek-o-odrzucenie-spadku-w-imieniu-maloletnich-dzieci-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze