Czy dług ZUS uległy przedawnieniu skoro komornik sądowy prowadzi egzekucję?

Forum prawneKategoria: DługiCzy dług ZUS uległy przedawnieniu skoro komornik sądowy prowadzi egzekucję?
Krystyna zapytał 5 lat temu

Czy dług ZUS uległy przedawnieniu skoro komornik sądowy prowadzi egzekucję komorniczą od kilkunastu lat? Do 2007 r. prowadziłam działalność gospodarczą. Tak się stało, że nie były opłacane składki wobec ZUS. Tragiczna sytuacja rodzinna była.

Tytuły wykonawcze do egzekucji ZUS przekazał do komornika sądowego, który przez kilkanaście lat zabiera mi z renty pieniądze. Od 2008 r. ZUS nie składał żadnych wniosków. Dług rośnie. ZUS i komornik pobierają koszty egzekucyjne i spłata idzie na odsetki. W efekcie czego dług w ZUS-ie nie maleje, tylko rośnie.

Czy w tej sytuacji kiedy jest prowadzona egzekucja przez komornika, dług wobec ZUS nigdy się nie przedawni?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witam serdecznie!

Niestety, postępowanie egzekucyjne zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Powyższe, w odniesieniu do składek ZUS wynika wprost z zapisu art. 24 pkt 5b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu:

Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Dlatego, nie może Pani liczyć, na tę właśnie ulgę, tym bardziej że posiada Pani stały miesięczny dochód, z którego komornikowi udaje się egzekwować pewne kwoty.

Sytuacja, którą Pani opisuje, jest jednak bardzo przykra, bowiem ze stanu faktycznego, który Pani podała, wynika, że nigdy długu wobec ZUS nie uda się spłacić. W takim razie uważam, zasadnym mogłaby okazać się analiza prawna prowadzonego postępowania oraz rozważenie możliwości skierowania wniosku o umorzenie zaległości ZUS biorąc pod uwagę wysokość dokonanych wpłat, oraz Pani sytuację materialno-bytową.

Jeżeli ma Pani trudności zdrowotne lub inne poważne problemy, wniosek o umorzenie zaległości względem ZUS warto składać.

Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór

Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Proszę pamiętać, że postępowanie wywołane wnioskiem nie generuje dodatkowych kosztów, a może przynieść pozytywną decyzję. Co więcej, formularz wniosku może Pani pobrać ze strony ZUS i wypełnić ręcznie. Do wniosku warto dołączyć dokumentację potwierdzającą trudności m.in. dokumentację lekarską.

Serdecznie zachęcam Panią do skorzystania z możliwości zyskania umorzenia długów w ZUS. Pozdrawiam!

czarek odpowiedział 4 lata temu

Witam. Chodzi o Przedawnienie składek ZUS. Dostałem dzisiaj pismo o takiej treści:
Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym dobrowolne chorobowe od września do listopada 2019 r. zostały pokryte po obowiązkowym terminie płatności (w związku z zaległością za 2012 r.). Tym samym ustało ubezpieczenie chorobowe. Moje pytanie, czy mogli tak zrobić? skoro tamten dług się przedawnił?