Czy dwóch komorników może ściągać ten sam dług?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy dwóch komorników może ściągać ten sam dług?
OK zapytał 5 lat temu

Witam. Czy jest możliwe, aby kilku komorników wystąpiło o zwrot tej samej wierzytelności i co wtedy zrobić? Spłacam dług, a dziś dostałam pismo od innego komornika, że mam do zapłaty taką samą kwotę i od tego samego wierzyciela.

Nie otrzymałam pisma z sądu w Lublinie, a tu mi pisze komornik, że taka sprawa była. W T-mobile miałam tylko jeden dług, który aktualnie spłacam u komornika. Czy jest zbieg egzekucji dwóch komorników?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

w żadnym razie nie jest możliwe, aby dwóch komorników mogło egzekwować ten sam dług. Przede wszystkim dlatego, że w obrocie prawnym może funkcjonować tylko jeden tytuł wykonawczy. Zatem nie jest możliwe, by dwaj komornicy otrzymali ten sam tytuł wykonawczy.

Mogło dojść jednak do powielenia sprawy o zapłatę tego samego roszczenia. Np. T-mobile złożył dwa pozwy o zapłatę w różnych sądach (jeden w e-sądzie, drugi sądzie „stacjonarnym”), przez co otrzymał dwa tytuły egzekucyjne na tę samą wierzytelność. Co pozwoliło zainicjować dwa odrębne postępowania egzekucyjne.

Niemniej jednak, bez względu na to, jak doszło do wszczęcia obu egzekucji, w tym momencie zasadnym będzie wniosek o zatrzymanie jednej z nich – tej drugiej

Uważam, że w grę wchodzi powództwo przeciwegzekucyjne z wnioskiem o umorzenie egzekucji.

Do pozwu dołączyć należy kserokopie dokumentów znajdujących się w aktach pierwszej sprawy egzekucyjnej m.in. kserokopia tytułu wykonawczego, postanowienie komornika o wszczęciu egzekucji i inne dokumenty, jeżeli takowe posiadasz.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

e32 odpowiedział 2 lata temu

Mam dług z tytułu zaległości w czynszu za mieszkanie kwaterunkowe. Zadłużenie przekazano do komornika, z którym dogadałam się i spłacam Sama na konto komornika. Obecnie dostałam pismo od drugiego komornika o zajęcie emerytury z tego samego tytułu. Nie stać mnie na spłatę dwóch komorników. Moja emerytura netto wynosi 1732 zł. Spłacam po 350 zł miesięcznie.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam Panią,

uważam, że w pierwszej kolejności należy ustalić postawy kolejnej egzekucji. Jeśli faktycznie sprawa dotyczy zaległości czynszowych, jednak objętych innym tytułem wykonawczym – nakazem zapłaty lub wyrokiem sądu należy podjąć kontakt z wierzycielem.

Tu wyjaśnię, że skoro wierzyciel jest jeden, prowadzenie dwóch postępowań egzekucyjnych, a co więcej przez dwóch różnych komorników wydaje się pewnym nadużyciem. W moim odczuciu więc powinna Pani szukać porozumienia z wierzycielem. Powinna Pani spróbować podpisać ugodę spłaty poza komornikiem.

Być może jeśli podejmie Pani sprawę zaproponuje Pani nieco wyższe raty niż kwoty, które komornik przekazuje każdego miesiąca wierzycielowi ten zgodzi się zawrzeć ugodę. Jeżeli jednak zawarcie ugody nie jest możliwe, należy starać się o przekazanie spraw do jednego komornika, by prowadził on egzekucję łączną.

Podsumowując:

W pierwszej kolejności należy rozeznać się w możliwości zawarcia porozumienia z wierzycielem składając prośbę o umorzenie lub zawieszenie egzekucji i umożliwienie Pani spłaty długu w ratach. Jeśli do ugody nie dojdzie, należy złożyć wniosek o przekazanie drugiej egzekucji komornikowi, który zajmuje się pierwszym postępowaniem egzekucyjnym.