Czy komornik może zająć konto bankowe jeśli zgodziłam się na ugodę i płace raty?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć konto bankowe jeśli zgodziłam się na ugodę i płace raty?
Pytanie zapytał 4 lata temu

Witam. Czy komornik może zająć mi konto jeśli zgodziłam się na ugodę z komornikiem i spłacam raty? i czy to normalne, że komornik mnie nie poinformował o zajęciu konta. Spłacam raty co miesiąc, a dziś dostałam informacje z banku, że komornik zajął moje konto.

Co mam teraz zrobić? Czy komornik działa zgodnie z prawem? Proszę o pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

niestety komornik ma prawo i obowiązek podejmowania czynności egzekucyjnych, o które wnosi wierzyciel.
Żaden przepis nie reguluje umowy na stopie komornik – dłużnik. Takie ugody oczywiście funkcjonują, bardziej w formie jednostronnego zapewnienia przez dłużnika dokonywania konkretnych wpłat na rzecz spłaty zadłużenia, niż jako dwustronne porozumienie i są wygodne zarówno dla dłużnika, jak i dla komornika, tym bardziej kiedy dłużnik dokonuje wpłat, nie mając majątku, z którego komornik egzekucję mógłby prowadzić.

Jednakże, kiedy dłużnik ma pracę i majątek, który komornik mógłby zająć, porozumienie w przedmiocie dobrowolnych wpłat ze strony dłużnika, mogłoby prowadzić do pokrzywdzenia wierzyciela.

Być może w Twojej sprawie właśnie tak się zdarzyło – wierzyciel wymusił na komorniku podjęcie dodatkowych czynności egzekucyjnych, a może spóźniłeś się z wpłatą ustalonej raty dzień lub dwa, w czasie których komornik dokonał zajęcia, a może idąc dalej… komornik chce więcej zarobić na Twojej sprawie.

Odnośnie samej egzekucji z rachunku bankowego, to w niedługim czasie powinnaś otrzymać pisemne potwierdzenie podjętych przez komornika działań egzekucyjnych. Być może komornik dokonał również zajęcia wynagrodzenia za pracę, o czym jeszcze nie wiesz, bowiem do zajęcia rachunku bankowego dłużnika dochodzi elektronicznie, czyli bardzo szybko. Natomiast, by zająć wynagrodzenie za pracę dłużnika, organ egzekucyjny musi doręczyć pracodawcy listownie zobowiązanie do potrąceń.

Jeśli myślisz o zdjęciu zajęcia z rachunku bankowego, kontakt z komornikiem wydaje się uzasadniony. Możesz spróbować porozmawiać z komornikiem telefonicznie, powołując się na wcześniej zawartą ugodę.

Zastanów się, czy ugoda była korzystna dla wierzyciela przez pryzmat tego, ile komornik może maksymalnie z Ciebie ściągnąć, stosują przepisy o ograniczeniu egzekucji.

Pamiętaj, że z wynagrodzenia za pracę przy długach innych niż alimentacyjne chroniona jest jedynie ta część płacy, która wynosi 1 634 zł na rękę (minimalne wynagrodzenie).

Jednakże komornik zająć nie może m.in. pieniędzy na dzieci, czy zasiłków socjalnych. Zobacz wpis: Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Mając to wszystko na uwadze, kiedy komornik nie będzie chciał rozmawiać, możesz wystąpić do niego z wnioskiem o ograniczenie zajęcia – zdjęcie blokady z rachunku i ponowne przystąpienie do ugody przy płatnościach maksymalnych rat – jak przy potrąceniach przymusowych.