Czy plan spłaty wierzycieli można spłacić wcześniej?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaCzy plan spłaty wierzycieli można spłacić wcześniej?
Wojtek zapytał 4 lata temu

Czy plan spłaty wierzycieli można spłacić wcześniej? powiedzmy, że sąd ustalił plan spłaty na 3 lata po 600 zł co miesiąc (21 600 zł), a co jeśli rodzina wsparłaby mnie finansowo i dała mi całą potrzebną kwotę (21 600 zł) na spłatę planu?

Czy wtedy postępowanie upadłościowe także szybciej kończy się i sąd oddłuża mnie? czy prędzej dostanę wezwanie do wyjaśnień, skąd nagle wziąłem taką kasę?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

plan spłaty jest ostatnim etapem postępowania upadłościowego. Po upływie 36 miesięcy dłużnik, który otrzymał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, powinien otrzymać oddłużenie poprzez umorzenie długów, których nie udało się w tym czasie uregulować – jeżeli działał zgodnie z wytycznymi syndyka.

Ustawa upadłościowa zakłada, że plan spłaty realizowany jest maksymalnie na 36 miesięcy. Zatem daje możliwość ustalenia krótszego terminu. Powyższe wynika z regulacji art. 491 ustawy prawo upadłościowe, który stanowi, że:

“W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli”.

Jeżeli Twoje długi uda się w całości zaspokoić poprzez uiszczenie jednej wpłaty z darowizny, myślę, że syndyk do takiego planu się przychyli i dojdzie do szybszego zakończenia procesu oddłużeniowego. Oczywiście wcześniej kwestię tę należy omówić z syndykiem, wnosząc o zmianę harmonogramu spłaty.

Nie działaj więc bez wiedzy syndyka, tylko jeszcze przed przyjęciem darowizny porozmawiaj z nim na ten temat.

Wszystkie sprawy dotyczące Twojego majątku musisz omawiać z syndykiem i nic nie może zostać przed nim ukryte.

Jacek R. odpowiedział 4 lata temu

Ja miałem sytuację, która może Was zainteresować, mianowicie sąd narzucił mi plan spłaty wierzycieli na 36 miesięcy (3 lata), przez pierwszy rok płaciłem raty systematycznie i terminowo, po roku założyłem firmę i udało się zarabiać dużo więcej, przez co plan spłaty wierzycieli spłaciłem dużo szybciej, bo o 1,5 roku wcześniej.

Więc nic nikomu nie grozi, jak szybciej spłacicie wierzycieli w ramach PSW. Sąd ani Syndyk nie może Was ukarać za wcześniejszą spłatę wierzycieli, która wynika ze zwiększonych dochodów.

Oczywiście trzeba pamiętać, że każdy sąd i każdy syndyk to inna osoba i z innymi interpretacjami, dlatego tak jak wspomniała Pani Kasia, warto wcześniej porozmawiać z syndykiem i zasygnalizować mu możliwość wcześniejszej spłaty wierzycieli.