Czy powinnam zapłacić abonament RTV za 5 lat wstecz?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVCzy powinnam zapłacić abonament RTV za 5 lat wstecz?
Avatarmaryla.w. zapytał 2 miesiące temu

Do 2002 r. płaciłam abonament RTV. W 2002 r. przeprowadziłam się do nowego domu, gdzie już nie zarejestrowałam telewizora i oczywiście nie płaciłam abonamentu. Nie pamiętam już, czy telewizor pod starym adresem wyrejestrowałam.

W sierpniu 2020 r. w swoim domu otworzyłam pensjonat, w związku z czym zarejestrowałam 5 telewizorów. Po kilkunastu dniach US zajął mi na koncie kwotę 1818,48 zł, jako wierzyciela podając Pocztę Polską Spółkę Akcyjną. Dotyczy płatności od 1.01.2015 r. -31.01.2020 r. +odsetki +koszty egzekucyjne.

Nadmieniam, że przez te wszystkie lata nie miałam żadnych kontroli. Na jakiej więc podstawie zostałam obciążona za posiadanie telewizora i niepłacenie abonamentu? Kto i jak może udowodnić, że miałam telewizor?

To, że kupiłam telewizory do pensjonatu, nie oznacza automatycznie, że jako osoba prywatna od 5 lat mam telewizor. Gdzie i jak się odwołać?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam Panią,

jeśli miała Pani kiedykolwiek zarejestrowany na siebie odbiornik radiowo-telewizyjny, a następnie nie dopełniła obowiązku wyrejestrowania po zaprzestaniu korzystania z telewizora, to roszczenie Poczty Polskiej o zapłatę zaległego abonamentu jest zasadnym, a przynajmniej zgodnym z prawem.

Dlatego Pani argumenty na temat tego, że nie było żadnej kontroli lub czy Poczta Polska będzie w stanie udowodnić Pani posiadanie telewizora – są chybione.

Powyższe wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, które w art. 2 ustęp 2 i 3, wskazują że:

2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Odnośnie wykładni ustępu 3, to wielokrotnie sądy wypowiedziały się niekorzystnie dla osób w podobnej do Pani sytuacji wskazując, że brak potwierdzenia wyrejestrowania odbiornika skutkuje naliczeniem przez operatora opłat abonamentowych bez względu na fakt posiadania i odbierania odbiorników radiowo-telewizyjnych – brak dopełnienia czynności formalno-prawnych skutkuje naliczaniem kwot abonamentu za kolejne miesiące.

Proszę zwrócić uwagę na m.in. na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 września 2019 roku w sprawie I SA/K 273/19 oraz nasze odpowiedzi na pytania innych czytelników w temacie wyrejestrowania lub zaprzestania korzystania z odbiornika RTV a zasadność naliczania opłat abonamentowych.

Podsumowując:

Oczywiście przysługują Pani zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji, w których może Pani wnieść o zawieszenie egzekucji i podnieść brak roszczenia Poczty Polskiej z uwagi na nieposiadanie w spornym okresie odbiornika RTV.

Niemniej jednak ma Pani bardzo nikłe szanse na wygranie sporu, bowiem abonent odpowiada za zapłatę należności do czasu wyrejestrowania odbiornika.

Skoro Pani czynności tej nie dopełniła lub nie potrafi wykazać jej dopełnienia opłaty zostały naliczone zgodnie z obowiązującym prawem – fakt posiadania telewizora nie ma tu znaczenia.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź