Przedawnienie abonamentu RTV

Forum prawneKategoria: Abonament RTVPrzedawnienie abonamentu RTV
Avatarkadzioan zapytał 6 miesięcy temu

Dzień dobry.

W tym tygodniu mój krewny otrzymał wezwanie od KRRiT, aby wskazać okres, za który wnioskuje o rozłożenie opłat na raty. Istotnie wniosek o rozłożenie opłat na raty został skierowany w 2016 roku.

Niemniej po takim czasie mają miejsce dwie okoliczności: 1 – krewny skończył 75 lat, oraz 2 – krewny nie zamieszkuje w lokalu, za który naliczane są opłaty RTV od 2009 roku.
Odbiorniki zostały wyrejestrowane w 2013 r. Czy zatem dług krewnego się przedawnił a wezwanie, o jakiego wskazanie okresu dotyczy żądanie rozłożenia na raty – jest bezprzedmiotowe?

Pozdrawiam

8 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam,

rzeczywiście ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych wskazuje, że zwolnienie od opłat abonamentowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.

Zatem po ukończeniu 75 roku abonament jakby z urzędu otrzymuje zwolnienie w opłatach za abonament radiowo-telewizyjny.

Niestety jednak tak jak powyższe zwolnienie jest jasne, tak trudno będzie na 100 % stwierdzić przedawnienie roszczenia KRRiT za zapłatę zaległego abonamentu w przypadku, kiedy został złożony wniosek o rozłożenie długu na raty.

Zapis art. 5 ustęp 6 niniejszej ustawy wskazuje, że po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 5, następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyrejestrowania odbiornika, pod warunkiem, że osoby te nie są zadłużone w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania egzekucyjne.

Do postępowań w zakresie egzekucji opłat za abonament radiowo-telewizyjny stosuje się dodatkowo prawo podatkowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.

Art. 70 niniejszej ustawy wskazuje czynności zawieszające bieg terminu przedawnienia roszczenia. Wśród nich jest decyzja odraczająca termin płatności lub rozkładająca na raty zaległości podatkowych.

Podajesz jednak, że sprawa Twojego krewnego zakończyła się jedynie na złożeniu w 2016 roku wniosku o rozłożenie na raty zaległego abonamentu. Można więc domniemywać, że do zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie doszło.

Mając powyższe na uwadze, radzę przygotować odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień, a w nim wskazać, że sprawa jest przedawniona. W piśmie warto podać, że wniosek o rozłożenie płatności zaległego czynszu został wystosowany do KRRiT w 2016 roku.

Należy również wyjaśnić, że abonent w 2013 roku dokonał wyrejestrowania odbiorników (na tę okoliczność należy dołączyć odpisy potwierdzenie wyrejestrowania). Proszę również dodać, że abonent ukończył 75 rok życia.

Myślę, że tak przygotowana odpowiedź wystarczy.

Powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Warto przeczytać:

AvatarAnna T. odpowiedział 5 miesięcy temu

W czerwcu 2013 roku dostałam pismo o zaległości za abonament RTV w kwocie 1300 zł, napisałam 20.06.2013 pismo do KRRiT o trudnej sytuacji i prośbie o rozłożenie na raty. Dopiero dzisiaj przyszło pisemko, że we wniosku trzeba coś poprawić i podpisać i w ciągu 7 dni odesłać do rozpatrzenia. Od tamtego czasu minęło prawie 7 lat i wydaje mi się, że sprawa długu za abonament RTV się przedawniła, dlatego proszę o pomoc co zrobić, czy wysyłać, czy zostawić sprawę, pozdrawiam Anna T.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witaj Aniu,

rzeczywiście sprawa dotyczy długu, który uległ przedawnieniu, a jej podjęcie może zostać potraktowanie za tzw. uznanie długu.

Niewłaściwe uznanie długu może mieć miejsce w przypadku takiego zachowania dłużnika, z którego wynikać będzie, że zamierza on dług spłacić. I tak właśnie może zostać potraktowana kontynuacja wątku rozłożenia płatności starego abonamentu rtv na raty.

Wydaje mi się więc, że jedynym stanowiskiem, jakie możesz podnieść, jest złożenie oświadczenie, że sprawa jest przedawniona i wniosek o rozłożenie na raty staje się być bezsadanym, bowiem został złożony w 2017 roku, a tego czasu żadna ze stron nie podjęła działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy oraz takich, które skutkowałyby przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia.

Ubocznie możesz wskazać, że należności z tytułu nieuregulowanego abonamentu radiowo-telewizyjnego przedawniają się z upływem lat pięciu, licząc od końca roku, w którym upłynął termin ich płatności.

Mam nadzieje, że tak przygotowana odpowiedź pozwoli Ci zamknąć sprawę starego długu raz na zawsze.

Gdyby tak się nie stało i KRRiT przesłałaby do Ciebie kolejne pisma, w tym wezwanie do zapłaty należy szybko reagować, tak by nie dopuścić do bezprawnej egzekucji.

AvatarAnia odpowiedział 5 miesięcy temu

Dziękuję bardzo za odpowiedź, jestem spokojniejsza, a to oświadczenie o przedawnieniu długu wysłać do Poczty Polskiej czy KRRiT, pozdrawiam Anna Tereba

AvatarDanuta odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam. Proszę o informację jak mogę odzyskac pieniądze z tyułu niesłusznie pobranego abonamentu. Mieszkanie na ktore był zarejestrowany telewizor, sprzedałam w 2003r. . W 2013 roku przesiedliłam się do Wielkiej Brytanii, gdzie nieprzerwanie mieszkam. Od ubieglego roku posiadam obywatelstwo brytyjskie, aby je uzyskac potrzebny jest minimum 6-cio letni staż w UK. Więc skąd zaległy abonament za lata 2015-2019?

AvatarAniaaa odpowiedział 3 miesiące temu

Dzień dobry, proszę o poradę czy reagować na pismo z KRRiT, które dostałam wczoraj z informacją, że moja sprawa z 2013 roku o rozłożeniu zaległości na raty pozostaje bez rozpatrzenia, gdyż nie odesłałam pisma, które miało być podpisane prawidłowo (otrzymałam je w maju 2020) a dotyczyło mojego wniosku z 2013 roku. Wniosek ten leżał w KRRiT od 2013 do 2020 bez odpowiedzi, co się przedawniło (taką informację otrzymałam od Państwa w maju). Teraz otrzymałam pismo, iż ze względu na nieodesłanie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Czy to oznacza koniec korespondencji, czy jeszcze czegoś mogę się spodziewać? Pozdrawiam Anna. T

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam Panią,

niestety nie mogę Pani zagwarantować, że pozostawienie wniosku o rozłożenie zaległości na raty bez rozpoznania zamyka dla Pani całą sprawę nieuregulowanego w przeszłości abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Bo choć rzeczywiście wydaje się, że należność uległa przedawnieniu nie można mieć pewności, że w przyszłości Poczta Polska nie zechce egzekwować od Pani długu.

Musi Pani trzymać rękę na pulsie, by w odpowiednim czasie złożyć reklamację na ewentualną windykację przedawnionej należności.

Jeśli otrzyma Pani wezwanie do zapłaty, zasadne będzie przygotowanie odpowiedzi z żądaniem zaniechania dalszej windykacji z uwagi na przedawnienie długu.

W tym celu pobierz poniższy wzór pisma:

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Natomiast jeśli sprawa trafi do egzekucji prowadzonej przez właściwy urząd skarbowy, zasadne będzie złożenie (sprzeciwu od nakazu zapłaty) zarzutów do postępowania egzekucyjnego w administracji z powołaniem się na przedawnienie należności.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Niemniej jednak dług pochodzi sprzed 2013 roku, zatem istnieje nikłe prawdopodobieństwo, by sprawa ściągnięcia długu została na nowo podjęta, tym bardziej że nie uznała Pani długu i pozostała bierna na wezwanie z maja.

Mając powyższe na uwadze, radzę na chwilę obecną zachować spokój i ewentualnie pisać do nas, jeśli sprawy zaczną się komplikować – jak zawsze spróbujemy pomóc!

Pozdrawiam serdecznie!

AvatarAnna odpowiedział 3 miesiące temu

Bardzo dziękuję, będę czujna, pozdrawiam Anna. T

Twoja odpowiedź