Czy zaspokojenie tylko jednego wierzyciela jest przestępstwem?

Forum prawneKategoria: DługiCzy zaspokojenie tylko jednego wierzyciela jest przestępstwem?
Tomek zapytał 4 lata temu

Chcę zapytać o faworyzowanie wierzycieli. Mam sporo różnych długów, czyli pożyczki, chwilówki i duży kredyt. Spłaciłem w całości największego wierzyciela, czyli bank (duży kredyt) i jeden inny wierzyciel (firma pożyczkowa) chce wytoczyć mi sprawę karną na podstawie art. 302 par. 1 kodeksu karnego o działanie na niekorzyść innych wierzycieli.

Przyznam, że nie wiedziałem o czymś takim jak faworyzowanie wierzyciela, a art. 302 KK. widzę pierwszy raz:

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

wydaje mi się, że trafiłeś na pracownika firmy pożyczkowej, który chcę być bardziej mądry, niż jest w rzeczywistości.

Prawdopodobnie jest to myk, który ma zmotywować Cię do szybkiej spłaty. I tak oczywiście byłoby najlepiej.

Jednak nie jest to pewne, bo przecież ktoś musi być pierwszą ofiarą firmy pożyczkowej, która rzeczywiście może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wiem, że dodatkowe sprawy karne, nie są Ci potrzebne, ale muszę odnieść się do ewentualnej odpowiedzialności karnej, bo w tej kwestii do nas przecież piszesz.

Jak wiesz, z cytowanego przepisu art. 302 kk. odpowiedzialność karna za działanie na szkodę wierzycieli może być wymierzona w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Rozpoznając sprawę, sąd bada przede wszystkim zamiar, czyli tzw. umyślność.

Ty wspominasz, że nie działałeś z żadnym razie z zamiarem pokrzywdzenia pozostałych wierzyciel. Przygotowanie planu spłaty i w pierwszej kolejności spłata największego wierzyciela, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne (dodatkowe koszty m.in. odsetki), było działaniem słusznym.

Uważam więc, że trudno będzie firmie pożyczkowej wykazać, że podjęta przez Ciebie spłata, prowadząca notabene do uszczuplenia Twojego majątku, miała przynieść skutek w postaci pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli.

W tym momencie powołam się na wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 7 września 2018 roku w sprawie sygn. akt VI K 499/18, z którym radzę Ci się zapoznać, w którym sąd wskazał, iż:

”Strona podmiotowa przestępstwa stypizowanego w art. 302 kk. polega na umyślności w obu jej postaciach, tzn. zarówno w formie zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego; niewypłacalny dłużnik musi sobie zatem zdawać sprawę, że jego zachowanie, polegające na spłacie lub zabezpieczeniu niektórych tylko wierzycieli, może grozić szkodą innym wierzycielom i chcieć tego albo się na to godzić (por. J. Majewski: Komentarz do art. 302 kk, Kodeks karny. Część szczególna. Tom III; A. Michalska – Warias: Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII). Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 1939r. (3 K. 1024/38), w składzie siedmiu sędziów, już wskazywał, iż omawianie przestępstwo może być popełnione tylko w zamiarze pokrzywdzenia wierzycieli. Dłużnik musi zatem chcieć swoim zachowaniem wyrządzić szkodę wierzycielom; wystarczy również, aby dłużnik miał świadomość tego, że swoim zachowaniem taki skutek może wywołać, i na to się godzić.”

Brak umyślności jest więc argumentem, który Cię chroni. Nie obawiaj się więc firmy pożyczkowej, bowiem jej wniosek o ściganie, wcale nie musi pociągnąć Cię do odpowiedzialności karnej.

Warto, abyś przeczytała także ten wpis: Czy mogę spłacić TYLKO jednego wierzyciela, a później pozostałych?