Czy mogę spłacić TYLKO jednego wierzyciela, a później pozostałych?

Mam trzy sprawy komornicze u trzech różnych wierzycieli, czy mogę najpierw spłacić jednego wierzyciela w całości? Komornik twierdzi, że nie, wierzyciel mówi, że tak… nie wiem co robić. Czy sukcesywnie spłacać wszystkich trzech wierzycieli równocześnie? Zależy mi na spłacie jednego z wierzycieli, ponieważ obniżył mi zadłużenie.

Chcę się wreszcie uwolnić od tego długu, czy coś mi grozi za faworyzowanie wierzyciela?


Spłata jednego z kilku wierzycieli

Witaj, komornik, który prowadzi wszystkie trzy egzekucje, zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami, dzieląc właśnie na trzy części pozyskane z egzekucji kwoty.

Wbrew temu co powiedział ci komornik, masz możliwość spłaty wybranego wierzyciela i możesz to zrobić z pominięciem komornika, bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych, czy finansowych.

Już ci wyjaśniam, w jaki sposób spłacić dług bezpośrednio do rąk wierzyciela z pominięciem komornika i jak obniży to koszty prowadzonej egzekucji.

Podział sum uzyskanych z egzekucji

O tym, w jaki sposób dochodzi do podziału kwot wyegzekwowanych przez komornika w toku sprawy, mówią przepisy 1023 kpc. i następne.

Zatem, gdy w postępowaniu egzekucyjnym bierze udział więcej niż jeden wierzyciel, komornik musi równomiernie ich zaspokajać, a przy egzekucji z nieruchomości komornik sporządza plan podziału, na podstawie którego określa m.in.:

  • sumę ulegającą podziałowi
  • wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale
    sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału – tak. art. 1024 § pkt. 1, 2 i 3 kpc.

Tworząc przedmiotowy plan podziału, komornik zmuszony jest również uwzględnić zasadę pierwszeństwa uregulowaną w art. 1025 kpc. zgodnie, z którą w sumy uzyskane przez komornika w pierwszym rzędzie dzielone są na pokrycie kosztów egzekucyjnych, następnie należności alimentacyjnych, należności na pracę oraz renty z tytułu odszkodowania itd.

Natomiast w przedmiocie sum uzyskanych z egzekucji z wynagrodzenia za pracę stanowią art. 1029 kpc. i następne.

I tak w myśl zasadzie przewidzianej w 1031 kpc – kwoty zajęte z wynagrodzenia za prace komornik dzieli w ustalonym stosunku procentowym pomiędzy wierzycieli, którzy w planie podziału uczestniczą, wypłacając sumy, które nie są niższe niż dwadzieścia złotych.

O tym zatem komornik mówił w twojej sprawie. Skoro w toku postępowania został sporządzony plan podziału wyegzekwowanych kwot, to komornik musi się go trzymać i nie może na twoje życzenie „spłacić” wybranego wierzyciela, co jednak nie blokuje ciebie w działaniu.

Spłata wierzyciela z pominięciem komornika

Dobrowolna spłata zadłużenia jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, tak jak napisałeś, pozbędziesz się jednego zadłużenia, a po drugie obniżysz koszty, którymi komornik cię tak, czy inaczej obciąży.

Przed dokonaniem wpłaty bezpośrednio do rąk wierzyciela, najlepiej zawrzeć z nim stosowne porozumienie/ugodę.

Ty dokonujesz wpłaty określonej kwoty – on składa do komornika wniosek o umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli wierzyciel wystąpi do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zaspokojenie wierzytelności, ten zobowiązany będzie wydać stosowne postanowienie, w którym określi opłatę, jaką pobierze od dłużnika, czyli od ciebie.

Tak więc musisz liczyć się z obowiązkiem jej uregulowania w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny.

Opłata egzekucyjna przy dobrowolnej spłacie długu

Ale tak jak wspomniałam, w przypadku wniosku wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego komornik pobierze od ciebie opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższą niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Nie będzie to zaś 8%, jak to ma miejsce w przypadku, gdy egzekucja prowadzona jest z wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czy wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego – o tym przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w art. 49 i następnych.

Kara za spłatę jednego z wierzycieli z pominięciem innych

Pytałeś jeszcze, czy grozi ci kara za spłatę jednego z wierzycieli z pominięciem pozostałych.

Rzeczywiście faworyzowanie jednego z wierzycieli, czy wybiórcze spłaty mogą w niektórych przypadkach być traktowane, jak przestępstwo. Jednak zawsze liczy się zamiar dłużnika.

Tak więc, jeśli dokonanie spłaty wybranego wierzyciela nie będzie skutkować zatrzymaniem egzekucji na rzecz pozostałych, to nie można mówić o tych złych zamiarach.

W twoim przypadku, biorąc jeszcze pod uwagę kwestię częściowego umorzenia zadłużenia – propozycję, z którą wyszedł wierzyciel.

Ważne zatem jest, by pozostali wierzyciele nadal dostawali „swoje” i by egzekucja na ich rzecz nie została zatrzymana.

Mam nadzieje, że wiesz już, co możesz zrobić w swojej sprawie! Życzę powodzenie i wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze