Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Czy dwóch komorników może egzekwować moje długi? [ODPOWIEDŹ]

Witam, komornik od dwóch lat zajmuje mi 950 zł z pensji od razu u pracodawcy, na konto mam przelew 1350 zł, które zostało zablokowane przez komornika z innego województwa, w tej chwili na koncie mam zero środków, za tydzień wpłynie 1380 zł, czy komornik zablokuje te środki?


Tak jak egzekucja długów przez dwóch komorników prowadzona na tym samym przedmiocie czy świadczeniu nie jest możliwa, tak egzekucja długów prowadzona przez dwóch komorników, gdzie każdy z nich zajął coś innego, niestety jest możliwa.

Wspomnę tylko jeszcze, że jeśli następuje zbieg egzekucji komorniczej (czyli zajęcie tej samej rzeczy przez dwóch komorników), to pierwszeństwo ma zawsze komornik, który jako pierwszy wszczął egzekucję komorniczą na danej rzeczy.

Źródło:

Art. 773[1]. Zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw:

§ 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.

§ 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Niestety dłużnik mając kilka różnych długów, może posiadać wydanych przeciwko sobie kilka wyroków sądowych, a każdy z nich może być skierowany do innego komornika. Dlatego prawo dopuszcza sytuację, gdzie jeden komornik może zająć wynagrodzenie, inny konto bankowe, a jeszcze kolejny komornik może prowadzić egzekucję z nieruchomości.

Warto tutaj przytoczyć również art. 803 KPC:

Art. 803. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Mam dwóch komorników – co robić?

O nadmiernej egzekucji <– pisałam już tutaj i warto, abyś Michale ten artykuł sobie przeczytał. Generalnie w nadmiernej i uciążliwej egzekucji komorniczej chodzi o to, że dwóch komorników może egzekwować dług, z dwóch różnych składników majątku dłużnika, pod warunkiem, że nie stanowi to dla dłużnika dużego problemu.

Jeśli masz dwóch komorników, to może być przecież tak, że w momencie gdy jeden z nich ściągnie z Twojej pensji wszystko co ma do ściągnięcia, to wtedy ten drugi komornik może kontynuować zajęcie pensji i zrezygnować z zajmowania innych składników Twojego majątku, nie narażając Cię na ekstremalnie ciężką sytuację finansową.

Jeśli więc doszło do sytuacji, kiedy egzekucja komornicza stała się dla Ciebie zbyt uciążliwa, to powołując się na art 767 KPC, masz prawo złożyć skargę na komornika, który dołączył jako drugi.

Art. 767. Skarga na czynności komornika:

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Skargę składa się teraz do komornika, a nie do sądu, wzór skargi na komornika <– możesz pobrać stąd. Jest to dział WZORY PISM. Skargę należy pobrać, wydrukować a następnie wypełnić i wysłać listem poleconym na adres drugiego komornika.

Skarga na czynności komornika

Powołaj się uciążliwość egzekucji przez zajmowanie innego składnika Twojego majątku, czyli konta bankowego, ponieważ Twoje prawa do pełnej kwoty z wynagrodzenia zostały już naruszone przez pierwszego komornika, który zajmuje Ci wynagrodzenie!

Zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

Piszesz też, że ten drugi komornik zająć Ci konto bankowe, oczywiście komornik nie ma prawa zajmować całej kwoty zgromadzonej na rachunku bankowym dłużnika, chyba, że długi mają charakter alimentacyjny, wtedy komornik może zająć całą kwotę, która znajduje się na Twoim koncie bankowym.

Razem ze skargą na komornika, powinieneś złożyć też wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego, wzór takiego wniosku także znajduje się w dziale WZORY PISM.

Jeśli już doszłoby do egzekucji z rachunku bankowego w normalnych okolicznościach, to komornik powinien każdego miesiąca zostawić dłużnikowi do dyspozycji 75% minimalnej krajowej brutto, czy kwotę 1575 zł. A więc pod warunkiem, że długi mają inny charakter niż alimentacyjny, to komornik nie ma prawa zajmować dłużnikowi całej kwoty na koncie bankowym!

Podsumowując:

Udaj się do banku po dokładne dane drugiego komornika, który zablokował Twoje konto bankowe, możesz do niego zadzwonić lub od razu wysłać skargę na niego, że egzekucja którą toczy przeciwko Tobie, jest dla Ciebie bardzo uciążliwa, bo masz już zajęcie na wynagrodzeniu. Ponadto, musisz złożyć wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...


1 Comment

  1. Anna

    Witam, jestem u kresu sił, staram się jak mogę, nie rozumiem jednego: mam dwóch komorników, na moją prośbę komornik z Elbląga zszedł z konta zabierał 50% pensji, teraz emerytura, zabrał odprawę i inne.

    Komornik z Lublina z którym rozmawiałam i spłaciłam zadłużenie główne dwa razy po 1500 zostały odsetki i jego opłaty 1300 zł, spłacam sama po 200 zł tak się zobowiązałam, komornik zajął mi konto i zaliczył to jako należność główną, rozmawiałam z komornikiem i powiedział, że zwolnienie konta na wniosek wierzyciela, a wierzyciel po moich błaganiach nie zgodził się.

    Dla mnie to tragedia… jak można jeśli spłaciłam w dwóch miesiącach 3200 i wykazywałam silną wolę… nie poradzę sobie po zabraniu 25% emerytury przez komornika.

NAPISZ KOMENTARZ