Egzekucja z nieruchomości i sprzedaż mieszkania na własną rękę

Forum prawneKategoria: KomornikEgzekucja z nieruchomości i sprzedaż mieszkania na własną rękę
AvatarDominik M. zapytał 4 miesiące temu

Błagam o pomoc… mam taką sytuację, że od 2007 roku prowadzone były czynności egzekwowania należności wypłacanych porze MOPS, ja nic nie wiedziałem do 2014 roku (walczyłem nawet z SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze), choć wiele poszło pod dywan (ma obrona).

Mam pytanie: skoro SKO utrzymało wyrok np. na dziś, a ja zdecydowałem się sam sprzedać mieszkanie, bym mógł spłacić dług np. 100 000 zł, to czy komornik może naliczać sobie koszty komornicze?

Przecież to moja wola i praca włożona w sprzedaż mieszkania, a nie praca komornika ze sprzedaży mieszkania, jaki procent więc komornik może mi doliczyć do długu ….

czuję, że chcą mnie naciągnąć! błagam o wyjaśnienie.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam,

rozumiem, że dokonał Pan spłaty zadłużenia i czeka na umorzenie postępowania egzekucyjnego, a kwestia, którą chce rozstrzygnąć, to wysokość opłaty egzekucyjnej, którą może naliczyć komornik.

Jeśli tak jest, to by odpowiedzieć na Pana pytanie, muszę sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych – art. 27 i następne.

Niniejsza ustawa reguluje m.in. wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów.

Z informacji, które Pan podał wynika, że postępowanie egzekucyjne trwało dłużej niż 30 dni, zatem komornik będzie mógł naliczyć i obciążyć Pana opłatą egzekucyjną w wysokości 10% spłaconej bezpośrednio do rąk wierzyciela kwoty.

Powyższe wynika z regulacji art. 29, który brzmi:

Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Powołując się na regulację art. 48 ma Pan szansę wnosić o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

We wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej należy powołać się na szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej - wzór
Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Jeśli ma Pan problemy zdrowotne lub trudności finansowe należy je podnieść w przedmiotowym wniosku, a ubocznie wskazać na spłatę długu z własnej inicjatywy ze środków pozyskanych z samodzielnej sprzedaży mieszkania.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucyjnych wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty – termin ten musi być zachowany, by sąd przyjął wniosek do rozpoznania.

Twoja odpowiedź