Egzekucja z wynagrodzenia i dodatków do pensji

Kategoria: KomornikEgzekucja z wynagrodzenia i dodatków do pensji
J. zapytał 2 miesiące temu

Czy właściwie dokonano potrącenia? Od czerwca moje uposażenie objęte jest egzekucją komorniczą. Wypłaty moich świadczeń następują w dwóch terminach: ostatniego dnia miesiąca mam wypłacaną pensję zasadniczą (która normalnie, bez potrąceń wynosi ok. 3200 netto), ok. 10 kolejnego miesiąca wypłacane są dodatki wynikające z umowy o pracę (1000- 1500 zł). W wakacje te płatności są wypłacane inaczej – w sierpniu, potem jeszcze we wrześniu dostaję tylko pensję zasadniczą, nie są wypłacane dodatki ok. 10.

Mam wątpliwości co do prawidłowości w wypłaceniu mi ostatniej płacy, ponieważ: 9 czerwca na konto wpłynęło mi 1142 zł, tytułem “wynagrodzenie za 05/2021, następnie 29 czerwca wpłynęło 1066, tytułem” wynagrodzenie za 06/2021, potem 22 lipca – 923 zł, tytułem “wynagrodzenie za 06/2021 i ostatnia płatność z 30 lipca w kwocie 1138 tytułem” wynagrodzenie za 07/ 2021. Z tych płatności jednoznacznie wynika, że za lipiec dostałam kwotę mniejszą, niż kwota wolna od potrąceń.

Pani z płac wyjaśniła mi, że zsumowała obie kwoty wypłacone w lipcu i one dają kwotę wolną. Spodziewam się, że kolejna płatność wpłynie dopiero na koniec sierpnia i że będzie to kwota wolna od potrąceń. Moje pytanie: kwota wolna od potrąceń wypłacana jest w danym miesiącu, czy jest to uposażenie za dany miesiąc?

Czy w tym wypadku pracodawca mógł wypłacić mi za lipiec jedynie 1138 zł?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

już na samym wstępie muszę zaznaczyć, że kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, wynosi tyle samo, co płaca minimalna.

Dlatego stosując ograniczenia egzekucji, które wynikają wprost z przepisów ustawy kodeks pracy w zbiegu z kodeksem cywilnym zatrudniony dłużnik po potrąceniu egzekucji, powinien otrzymać kwotę nie niższą niż 2 800 zł brutto, czyli 2 062 zł na rękę.

Otrzymywanie wynagrodzenia w różnych kwotach jest możliwe w dwóch przypadkach:

  1. dłużnik zarabia powyżej dwukrotności płacy minimalnej, dlatego pracodawca stosuje procentowe limity potrąceń – 50% przy długach innych niż alimentacyjne
  2. egzekwowana należność to dług alimentacyjny – zajęciu podlega do 60% dochodu.

W każdym przypadku pracodawca zobowiązany jest zsumować ze sobą płacę zasadniczą z dodatkami i dopiero nadwyżkę przekazać komornikowi. Jeśli dojdzie do błędów w wyliczeniu, osoba wobec której prowadzona jest egzekucja, może zwrócić się z wnioskiem do komornika o zwrot błędnie wyegzekwowanych kwot.

Natomiast w sytuacji, kiedy komornik nie uzna wniosku, może zostać złożona skarga na czynność komornika.

Twoja odpowiedź