Jak i gdzie złożyć wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych?

Kategoria: KomornikJak i gdzie złożyć wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych?
Donata G. zapytał 2 lata temu

Witam, chcę zapytać o umorzenie kosztów egzekucyjnych, dostałam dzisiaj pismo od komornika o kosztach postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisu art. 770 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Czy mogę złożyć wniosek o ich umorzenie ze względu na złą sytuację finansową? i do jakiego organu miałabym złożyć ten wniosek? pozdrawiam Donata G.

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Donato, wspomniany przez Ciebie przepis art. 770 kpc, w § 1 i 2 stanowi, iż dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem. Koszty postępowania egzekucyjnego ustala postanowieniem komornik wraz z ukończeniem postępowania egzekucyjnego, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego.

Co do zasady więc, koszty egzekucji leżą po Twojej stronie i to Ty, jako dłużnik jesteś zobowiązania je pokryć.

Jednakże ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty.

Zgodnie z art. 45 niniejszej ustawy zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje stronie jeżeli ta nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wydatków lub tych opłat komorniczych, od których uiszczenia zależy podjęcie czynności przez komornika.

Aby uzyskać zwolnienie z kosztów komorniczych należy wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, o zwolnienie w całości lub części od tych kosztów.

To co powinnaś teraz zrobić, to złożyć wniosek o umorzenie kosztów komorniczych do Sądu Rejonowego, jednak za pośrednictwem kancelarii komorniczej, nie później niż 7 dnia od odebrania postanowienia o ustaleniu opłaty egzekucyjnej.

We wniosku o umorzenie kosztów komorniczych należy powołać się na trudną sytuację materialną, opisać stałe wydatki, koszty utrzymania, pobrane dochody i ogólne trudności.

Do wniosku można dołączyć zaświadczenia lekarskie, jeżeli któryś z członków rodziny ma trudności zdrowotne oraz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, którego wzór możesz pobrać poniżej:

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Monika odpowiedział 2 lata temu

Witam. Czy o umorzenie opłat za koszty egzekucyjne to muszę wysłać do komornika? czy do sądu? bo chciałam wysłać pismo do komornika o umorzenie opłat egzekucyjnych (Ale nie bardzo wiem, czy to jest to samo co koszty komornicze). Mam do zapłaty ok. 8 tys. zł i na liście jest napisane plus opłata egzekucyjna ok. 1500 i wydatki gotówkowe. I chciałam prosić komornika o umorzenie tej kwoty…. Monika

Teresa T. odpowiedział 8 miesięcy temu

Dzień dobry, chodzi o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej. Mam 76 lat, jestem osobą chorą, emerytura moja to 1200 zł, z czego komornik pobiera 122 zł, 2 tygodnie temu doszłam do porozumienia z moim wierzycielem (ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej), ten następnie złożył pismo do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego w mojej sprawie.

W czwartek dostałam pismo od komornika, że muszę zwrócić wydatki, które poniósł komornik. Czy mogę napisać wniosek o umorzenie kosztów komorniczych? Pozdrawiam Teresa T.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Pani Tereso,

wniosek, o który Pani pyta to przywilej wynikający wprost z przepisów prawa, a dokładnie art. 45 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

W tym miejscu wypada mi przytoczyć wspomniany przepis (ustęp 3):

Jeżeli strona będąca osobą fizyczną nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, i nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wydatków lub tych opłat komorniczych, od których uiszczenia zależy podjęcie czynności przez komornika, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, o zwolnienie w całości lub części od tych kosztów.

Z uwagi na powyższe powinna Pani przygotować i złożyć we właściwym Sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów komorniczych. Należy jednak pamiętać, że Sąd może zwolnić dłużnika od kosztów komorniczych jedynie na jego uzasadniony wniosek. Warto więc dołożyć szczególnej staranności w przygotowaniu wniosku.

Wypada więc skupić nie tylko na problemach finansowych, ale również podnieść inne okoliczności m.in. wiek lub problemy zdrowotne, które uniemożliwiają Pani uzyskanie dodatkowych dochodów.

We wniosku należy podać wszystkie źródła dochodów oraz zrobić wyliczenie wydatków. Na te będą składać się stałe koszty utrzymania tj. czynsz za mieszkanie, rachunki za media, koszty leczenia. We wniosku należy rozpisać też inne wydatki tj. wyżywienie, zakup ubrań, obuwia, środków higieny.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty na potwierdzenie podnoszonych okoliczności – decyzja o wysokości świadczenia, zaświadczenia lekarskie, rachunki za mieszkanie, opłaty licznikowe itp.

Dodam jeszcze, że załącznikiem do wniosku o zwolnienie od kosztów komorniczych będzie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania złożone na urzędowym formularzu.

Norah3 odpowiedział 4 miesiące temu

Chodzi o wniosek do Sądu o zwolnienie z kosztów komorniczych lub ich obniżenie. Mam rozpoczętą egzekucję komorniczą z rachunku bankowego i wynagrodzenia, z tytułu niespłaconej pożyczki. Czy mogę napisać wniosek o zwolnienie z kosztów komorniczych lub obniżenie ich? jak to mam zrobić? napisać zwolnienie lub umorzenie? Widze wnioski albo na zwolnienie z kosztów, albo na obniżenie kosztów? zależy mi na czasie – proszę o pomoc.

Twoja odpowiedź