Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy renty z KRUS??

Kategoria: Wzór pismaJak napisać odwołanie w sprawie odmowy renty z KRUS??
Kasienka zapytał 1 miesiąc temu

Dzień dobry. Potrzebuję napisać odwołanie w sprawie odmowy renty w KRUS. W odpowiedzi po komisji lekarskiej dostałam następującą odpowiedź. Badanego nie uznaje się za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym.

Nie stwierdza się niezdolności badanego do samodzielnej egzystencji. Uzasadniono następująco: Lekarz Rzeczoznawca Kasy po badaniu podmiotowo-przedmiotowym oraz po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji leczenia i badań dodatkowych nie stwierdził naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Zdolna do samodzielnej egzystencji.

Nie kwalifikuje się do rehabilitacji leczniczej KRUS. Uznaje się za niecelowe przekwalifikowanie zawodowe.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

odpowiadając na Pani zapytanie, w pierwszej kolejności pragnę sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z regulacją art. 21 ustęp 5-7 niniejszej ustawy:

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za okresową, jeżeli ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Zatem przygotowując odwołanie od niekorzystnej dla Pani decyzji, należy starać się wykazać, że nie jest Pani w stanie okresowo lub stale wykonywać żadnych prac w gospodarstwie rolnym.

Musi Pani skupić się na wykazaniu, że jej stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie zwykłych, codziennych obowiązków w gospodarstwie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku renty rolniczej tylko całkowita niezdolność do pracy daje podstawy do przyznania renty.

Często rolnikom odmawia się renty, wskazując, że występujące schorzenia ograniczają ich w wykonywaniu wyłącznie niektórych prac w gospodarstwie, a nie stanowią całkowitego wyłączenia z pracy w gospodarstwie lub nie pozwalają stwierdzić, że nie mogą oni wykonywać jakichkolwiek prac.

Zatem Pani niezdolność musi być całkowita i nie może być przemijająca – ból, dolegliwości lub niezdolność muszą występować przez cały dzień, a nie tylko po wysiłku, czy przepracowaniu.

W odwołaniu warto własnymi słowami opisać problemy zdrowotne. Natomiast jako załączniki należy dołączyć zgromadzoną dokumentację lekarską.

Na koniec dodam, że składając odwołanie do KRUS w sprawie renty, należy zapoznać się z doręczonym pouczeniem, by w terminie i prawidłowo złożyć zaskarżenie.

Andrzej Kosmela odpowiedział 1 miesiąc temu

Czy komuś udało się odwołać od decyzji KRUS w sprawie odmowy przyznania renty? dostałem decyzję odmowną ale nie zgadzam się z nią i też się będę odwoływać. Wiadomo, że KRUS ma swoich lekarzy, aby orzekali oni bardzo rzadko o niezdolności do pracy. Pilnują swoich pieniędzy jak tylko się da… jestem ubezpieczony w KRUS-ie od ponad 17 lat, zawsze płaciłem składki terminowo, teraz kiedy potrzebuję ja coś od KRUS-u, to dostaję decyzję odmowną. Będę walczyć o rentę i tak szybko się nie poddam, bo wiem, że ludzie odwołują się masowo od takich nieprzychylnych decyzji i dostają rentę z KRUS-u!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Art.4779. § 1. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Twoja odpowiedź