Jak napisać odwołanie w sprawie odmowy renty z KRUS??

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać odwołanie w sprawie odmowy renty z KRUS??
Kasienka zapytał 3 lata temu

Dzień dobry. Potrzebuję napisać odwołanie w sprawie odmowy renty w KRUS. W odpowiedzi po komisji lekarskiej dostałam następującą odpowiedź. Badanego nie uznaje się za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym.

Nie stwierdza się niezdolności badanego do samodzielnej egzystencji. Uzasadniono następująco: Lekarz Rzeczoznawca Kasy po badaniu podmiotowo-przedmiotowym oraz po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji leczenia i badań dodatkowych nie stwierdził naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Zdolna do samodzielnej egzystencji.

Nie kwalifikuje się do rehabilitacji leczniczej KRUS. Uznaje się za niecelowe przekwalifikowanie zawodowe.

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

odpowiadając na Pani zapytanie, w pierwszej kolejności pragnę sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z regulacją art. 21 ustęp 5-7 niniejszej ustawy:

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za okresową, jeżeli ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Zatem przygotowując odwołanie od niekorzystnej dla Pani decyzji, należy starać się wykazać, że nie jest Pani w stanie okresowo lub stale wykonywać żadnych prac w gospodarstwie rolnym.

Musi Pani skupić się na wykazaniu, że jej stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie zwykłych, codziennych obowiązków w gospodarstwie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku renty rolniczej tylko całkowita niezdolność do pracy daje podstawy do przyznania renty.

Często rolnikom odmawia się renty, wskazując, że występujące schorzenia ograniczają ich w wykonywaniu wyłącznie niektórych prac w gospodarstwie, a nie stanowią całkowitego wyłączenia z pracy w gospodarstwie lub nie pozwalają stwierdzić, że nie mogą oni wykonywać jakichkolwiek prac.

Zatem Pani niezdolność musi być całkowita i nie może być przemijająca – ból, dolegliwości lub niezdolność muszą występować przez cały dzień, a nie tylko po wysiłku, czy przepracowaniu.

W odwołaniu warto własnymi słowami opisać problemy zdrowotne. Natomiast jako załączniki należy dołączyć zgromadzoną dokumentację lekarską.

Na koniec dodam, że składając odwołanie do KRUS w sprawie renty, należy zapoznać się z doręczonym pouczeniem, by w terminie i prawidłowo złożyć zaskarżenie.

Andrzej Kosmela odpowiedział 3 lata temu

Czy komuś udało się odwołać od decyzji KRUS w sprawie odmowy przyznania renty? dostałem decyzję odmowną ale nie zgadzam się z nią i też się będę odwoływać. Wiadomo, że KRUS ma swoich lekarzy, aby orzekali oni bardzo rzadko o niezdolności do pracy. Pilnują swoich pieniędzy jak tylko się da… jestem ubezpieczony w KRUS-ie od ponad 17 lat, zawsze płaciłem składki terminowo, teraz kiedy potrzebuję ja coś od KRUS-u, to dostaję decyzję odmowną. Będę walczyć o rentę i tak szybko się nie poddam, bo wiem, że ludzie odwołują się masowo od takich nieprzychylnych decyzji i dostają rentę z KRUS-u!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Art.4779. § 1. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

Andrzej odpowiedział 2 lata temu

W sprawie renty KRUS negatywne rozpatrzenie. Jestem dwa lata po wypadku, jak spadłem z drzewa czereśni, miałem złamany kręgosłup, przebite płuco i dwa złamane żebra, wstawili mi stabilizator i cztery śruby które mam w sobie, nie mogę pracować, jestem na codzie ale mam promieniowanie na prawą nogę, nie mogę robić gwałtownych ruchów, bo mam uczucie jakby prąd po mnie przeszedł, jednym słowem żona jest wściekła, bo nic jej nie mogę pomóc w gospodarstwie rolnym, nawet marchewki nie mogę jej pomóc wykopać, orzecznik KRUS stwierdził, że nie należy mi się renta, chcę dziś napisać odwołanie do KRUS, zaznacza: mam prawie 62 lata i nie mam środków do życia, posiadam też 2 grupę o niesprawności, pozdrawiam i dziękuje Andrzej.

Niedz. odpowiedział 2 lata temu

W postępowaniu odwoławczym od decyzji Komisji Lekarskiej KRUS w Kielcach przed sądem PiUS w Kielcach lekarze biegli nie wzięli pod uwagę warunków gospodarstwa rolnego w którym pracuje poszkodowana. Lekarz orzecznik KRUS przyznał jej emeryturę, ale Komisja Lekarska zmieniła orzeczenie bez procedury zaskarżenia. Jak uzupełnić postępowanie biegłych, którzy już wydali opinie.

Wydane opinie zostały zaskarżone. Istnieje jeszcze środek procesu wniosku o uzupełnienie. Jaki środek procesowy będzie skuteczny do postępowania uzupełniającego uwzględniający stan gospodarstwa, w którym miejsca pracy to traktor i kombajn zbożowy. Poszkodowana jest po poważnych chorobach i zabiegach ortopedycznych. Posiada uprawnienia na traktor.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

bardzo trudno jest mi się odnieść do sprawy nie znając jej szczegółów – problemów zdrowotnych i ograniczeń skarżącej oraz rodzaju prowadzonego gospodarstwa rolnego. W sprawie bowiem znaczenie ma nie tylko choroba skarżącej, ale również jej ograniczenia oceniane przez pryzmat prowadzonego gospodarstwa. Tu wyjaśnię, że przy ocenie ograniczeń, bierze się pod uwagę m.in. powierzchnię gospodarstwa, prowadzoną produkcję rolną i zwierzęcą, stopień zmechanizowania gospodarstwa oraz zakres czynności wykonywanych osobiście w gospodarstwie i ich natężenie.

Z uwagi na powyższe, jeśli nie zgadzacie się Państwo z opiniami biegłych, zasadne jest złożenie wniosków o uzupełnienie opinii. Być może jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie wniosek o przesłuchanie biegłych na rozprawie, celem umożliwienia sobie stawiania im pytań.

Przedmiotowy wniosek można uzasadnić potrzebą ustalenia, czy skarżąca – biorąc pod uwagę jej stan zdrowia, jest w stanie osobiście prowadzić gospodarstwo rolne. We wniosku można podać listę pytań uzupełniających dla biegłych. Największe jednak znaczenie będą mieć zarzuty do ich opinii. Należy wymienić te wnioski biegłych, z którymi się Państwo nie zgadzacie.

Dodam, że dla ustalenia niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, bierze się pod uwagę wyłącznie dane gospodarstwo, dlatego biegli muszą odnieść się do konkretnych prac i czynności, które skarżąca musiałaby wykonywać, by móc dalej prowadzić gospodarstwo. Jeśli więc sądowi nie był do tej pory znany zakres obowiązków, należy je wymienić.

Natomiast odnośnie możliwości pracy na maszynach, to muszę napisać, iż przyjmuje się, że całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym występuje, dopiero kiedy rolnik utracił w pełni możność wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, czyli gdy wystąpiła całkowita utrata sprawności do pracy. Jeśli więc nie zostanie odparty zarzut, że skarżąca może wykonywać pracę na roli przy użyciu traktora i kombajnu, sprawa może być dla niej przegrana.

Dlatego należy starać się zdobyć opinię biegłych, z której wynikać będzie, że skarżąca nie może wykonywać prac na tych maszynach lub prace te nie są dla niej wskazane – mogą pogorszyć stan jej zdrowia. Przy problemach ortopedycznych można podnosić trudności z obsługą maszyn, w tym wejście i na wysokość do kabiny, a także trudności z zejściem.

Na koniec dla wyjaśnienia napiszę, że nie widzę innej możliwości wykazania niezdolności do pracy, jak uzyskanie odpowiedniej opinii biegłych lekarzy sądowych.

Proszę jednak pamiętać, że dla biegłych znaczenia ma nie tylko badanie skarżącej, ale również jej historia choroby oraz zaświadczenia lekarzy prowadzących. Radzę skupić się na odpowiednim materiale dowodowym oraz pytaniach i zarzutach do biegłych.

Krzyś. odpowiedział 2 lata temu

Witam, Odpowiedź jest merytoryczna. Szkoda, że pomija dobór lub wskazanie środków procesowych jakie bywają skuteczne w postępowaniu z biegłymi lekarzami. Tutaj panuje przeświadczenie, że skoro człowiek jeszcze się rusza to może pracować na roli, bo mu na polu samo rośnie a mleko to jest z hurtowni.

Niezaprzeczalnie wysoki poziom inteligencji praktycznej do pokonania przed sądem. Niedz.