Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku po terminie?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać wniosek o odrzucenie spadku po terminie?
Ugl zapytał 2 lata temu

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku po terminie? Zmarł ojciec, który był kredytobiorcą. Bank po kilku miesiącach ubiegał się o spłatę raty.

Ojciec miał 3 dzieci, jedno z dzieci mieszka za granicą i nie ma z nim kontaktu i nikt nie powiadomił go roszczeniach banku i długach ojca. Dwoje z rodzeństwa zrzekło się długu, mieszcząc się w 6 miesiącach, a dziecko mieszkające za granicą – nie.

Czy dziecko to, nie wiedząc o długach ojca, może teraz (gdy już dowiedział się o  długach ojca) zrzec się długów po ojcu z datą wsteczną, składając wniosek o odrzucenie spadku po terminie?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że ustawodawca przyznał spadkobiercom możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu. Taka okoliczność, w moim odczuciu zaistniała w Twojej sprawie.

Dlatego jak najbardziej możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o odrzucenie spadku po terminie wzór

wniosek-o-odrzucenie-spadku-po-terminie-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku po terminie wzór

W treści wniosku należy powołać się na pozostawanie w błędnym przeświadczeniu, że ojciec nie posiadał długów. Należy wskazać, że rodzina nie miała ze sobą kontaktu, a rodzeństwo nie poinformowało Cię ani o fakcie odrzucenia spadku, ani o roszczeniach banku.

Muszę jednak dodać, że jeśli sąd nie przychyli się do wniosku, należy zadbać o złożenie spisu inwentarza. Jest to o tyle ważne, że brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkowało przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi ojca jedynie do wartości nabytego spadku.

Zatem dziecko, które nie wiedziało o długach ojca będzie ponosić za nie odpowiedzialność wyłącznie do wartości nabytego spadku.

Jeśli więc ojciec nie pozostawił żadnej wartościowej rzeczy, Twoja odpowiedzialność będzie zerowa. Natomiast jeśli pozostawił jakiś spadek, należy opisać go w spisie inwentarza – podając zarówno aktywa, jak i pasywa, tak by wierzyciel „wiedział ”, czy ma szansę odzyskać należność, czy też spadkobierca może uchylić się od spłaty.