Jak odpowiadać na sprawie rozwodowej?

Kategoria: RóżneJak odpowiadać na sprawie rozwodowej?
Tomek zapytał 10 miesięcy temu

Żona złożyła pozew o rozwód, dostałem wezwanie na sprawę, mam w związku z tym kilka pytań, jak odpowiadać na sprawie rozwodowej? czy sąd może zmusić mnie do złożenia zeznań?

Czy pytania zadaje sędzia, czy strona powodowa? czyli moja żona? czy skoro pozew o rozwód złożyła żona, to ona też będzie zaznawać? czy mogę przygotować jakieś pytania, które chciałbym jej zadać?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

najważniejszą kwestią jest to czy zgadza się Pan na rozwód oraz ewentualne roszczenia żony – orzeczenie o winie, alimenty i ich wysokość, podział majątku, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Jeśli jest Pan zdecydowany na rozwód, a w sprawie nie występują negatywne przesłanki do jego orzeczenia (małoletnie dzieci i ich dobro) nie powinien Pan bać się przebiegu samej sprawy.

Obawy mogą wiązać się z próbą „przypisania” Panu winy w rozpadzie małżeństwa i ewentualnymi roszczenia żony z tym związanymi. Jednakże, aby doszło do orzeczenia winy, druga strona musi ją wykazać przed sądem. Co więcej, wina musi być pewna, a nie tylko domniemana, a drugi małżonek, czyli ten „niewinny” rozpadu pożycia nie może w żadnym stopniu przyczynić się do rozpadu małżeństwa.

W Polskim prawie nie miarkuje się bowiem winy w rozpadzie małżeństwa. Zatem jeśli sąd stwierdziłby, że mąż zdradził żonę, ale ona przez ostatnie kilka lat odmawiała mu pożycia małżeńskiego, nie powinien orzec o wyłącznej winie męża, lecz winą obarczyć obojga małżonków.

Przekładając powyższe na tok samego postępowania rozwodowego, muszę napisać, że w pierwszej kolejności sąd pyta powódkę, czy popiera swój wniosek. Następnie takie samo pytanie zadaje stronie pozwanej. Pan jako pozwany może poprzeć pozew o rozwód w całości lub w części, np. zgodzić się na sam rozwód, jednak nie na inne roszczenia żony.

W dalszej kolejności sąd przystępuje do informacyjnego wysłuchania stron. Na tym etapie sąd dąży do potwierdzenia faktów już mu znanych oraz innych, które mogą rozjaśnić mu sprawę.

Pytania sądu dotyczą m.in. wieku stron, wykonywanego zawodu, daty zawarcia związku małżeńskiego, liczby dzieci i ich wieku, przebiegu małżeństwa, problemów, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa.

Należy zaznaczyć, że informacyjne wysłuchanie nie jest przesłuchaniem, dlatego nie zawsze sąd pozwala na zadawanie pytań drugiej stronie.

Dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, m.in. przesłuchaniu świadków sąd przystępuje do przesłuchania stron, czyli małżonków i znów sąd, jako pierwszy zadaje im pytania. Natomiast w dalszej kolejności udziela prawa do zadawania pytań drugiej stronie.

Odnośnie odpowiedzi, to należy skupić się na konkretach i faktach. Nie warto podnosić okoliczności nieistotnych. Warto zachować spokój i trzeźwość umysłu.

Podsumowując:

W toku sprawy rozwodowej będzie miał Pan prawo odnieść się do argumentów i zarzutów żony. Będzie mógł Pan powoływać własne dowody w postaci zgłaszania świadków, składania dokumentów, listów, zdjęć itp. Będzie miał Pan również prawo głosu i zadawania pytań żonie w trakcie jej przesłuchania oraz świadkom.

Dla usprawnienia przebiegu sprawy warto przygotować listę pytań do strony przeciwnej oraz okoliczności, które mają zostać ujawnione.

Podobne wątki:

Klips odpowiedział 10 miesięcy temu

Jakie zadają pytania do świadka na sprawie rozwodowej bez orzekania o winie? Dostałem wezwanie jako świadek i nie wiem czego się spodziewać. Rozwód bierze siostra z mężem swoim. Czy ktoś z was był kiedyś jako świadek na rozprawie rozwodowej jako świadek?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Pytania do świadka na sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie czy bez winy, będą miały za zadanie określić, jaka jest sytuacja obu stron, aby sąd mógł na podstawie obrazu, jaki się wyklaruje, stwierdzić, który z małżonków odpowiedzialny jest za rozpad małżeństwa.

Oto najczęściej padające pytania do świadka na sprawie rozwodowej:

 1. Czy świadek uczestniczył w imprezach i uroczystościach rodzinnych?
 2. Czy świadek posiada wiedzę odnośnie problemów małżeńskich stron?
 3. Czy małżonka lub mąż kiedykolwiek skarżył się na drugiego małżonka?
 4. Czy świadek kiedykolwiek doradzał w relacjach między stronami?
 5. Czy świadek odnotował niewłaściwe zachowanie wobec siebie?
 6. Czy świadek kiedykolwiek zanotował niewłaściwe zachowanie jednego małżonka wobec drugiego?
 7. Czy świadek zauważył jakieś niepokojące rzeczy w małżeństwie obu stron?
 8. Czy świadek słyszał wulgaryzmy w małżeństwie?
 9. Jak zachowują się dzieci względem powoda i pozwanej?
 10. Jakimi rodzicami są strony? czy opiekują się dziećmi?
 11. Itd.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Najpierw sąd sprawdza, czy stawili się wszyscy wezwani na rozprawę. Następnie sąd prosi świadków, by Ci opuścili salę i czekali na wezwanie sądu. Świadkowie więc udają się korytarz i czekają na wywołanie.

Zawsze jest tak, że sąd przesłuchuje w pierwszej kolejności świadków strony powodowej, a następnie świadków strony pozwanej. Co ciekawe, liczba świadków oznacza ilość rozpraw potrzebnych na ich przesłuchanie.

Co ważne: obie strony mają prawo uczestniczyć w przesłuchiwaniu świadków, a nawet zadawać im pytania.

Twoja odpowiedź