Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaJak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?
Przemysław W. zapytał 4 lata temu

Dzień dobry.

Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę? wykonałem usługę remontową, ale klient nie chce zapłacić, bo twierdzi, że źle jest wykonana. Mam umowę z nim zawartą.

Jest tylko problem, ponieważ przez epidemie moja dotacja na założenie działalności gospodarczej została przesunięta na lipiec. Remont wykonałem od połowy kwietnia do połowy czerwca.

Miałem nadzieje, że w tym czasie zarejestruje działalność, ale z miesiąca na miesiąc zostało to przesuwane. Jak mogę domagać się pieniędzy za wykonaną usługę? Boję się, że mogę mieć problemy – robiąc na czarno.

Proszę o pomoc. Klient winny mi jest 13 500 zł. Przemysław W.

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Przemysławie,

na Twoim miejscu nie przejmowałabym się kwestią niezarejestrowanej działalności, lecz próbowała uzyskać należne wynagrodzenie.

Oczywiście ryzykujesz, wykonując prace na czarno, jednak jest to kwestia uboczna i nie powinna nikogo obchodzić – również sądu, jeśli zdecydujesz się złożyć pozew o zapłatę przeciwko klientowi.

W tym momencie jednak radzę spróbować porozumieć się z kontrahentem. Jeśli rzeczywiście klient ma choć trochę racji, warto zaproponować wykonanie poprawek lub obniżenie ceny. Jeżeli uważasz, że mija się z prawdą, to zażądaj rychłej zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

W przypadku bezczynności z jego strony prześlij klientowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, wyznaczając np. 7- dniowy termin do uregulowania kwoty z umowy.

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor-pisma-pdf-doc

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Jeśli klient nie zapłaci, nie obawiaj się złożenia pozwu o zapłatę. Argumenty są po Twojej stronie – posiadasz umowę, wykonałeś usługę i nawet jeśli klient nie jest zadowolony, nie może odmówić zapłaty. Jego roszczenie, to tak jak napisałam na wstępie – żądanie poprawek lub obniżenie ceny.

Pozew o zapłatę – wzór

Odnośnie wykonywania niezgłoszonej działalności, to pamiętaj, że nikogo obcego sprawa ta nie będzie interesować. Donosy do US, czy ZUS trafią najczęściej od osób bliskich – rodziny lub sąsiadów. Dlatego, jeśli klient, z którym masz problem, nie jest świadom, że nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie informuj go o tym.

Na koniec dodam, że możesz spróbować zarejestrować działalność z datą wsteczną, o to należy pytać w ZUS. Niestety rejestrując działalność, stracisz możliwość skorzystania z dotacji, na którą czekasz.

Warto przeczytać:

Aluchag odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobrym. Jak mogę odzyskać pieniądze po zakończonej pracy która była bez umowy? Skończyłem remont łazienki klientowi z polecenia. Klient znał wycenę i nie miał żadnych zastrzeżeń. Nie mam umowy nie mogę też wypisać FV, gdyż było to po znajomości. Po zakończeniu remontu sam bez ustaleń ze mną obniżył zapłatę za łazienkę. W jaki sposób mogę teraz odzyskać swoje pieniądze? Czy jest szansa, aby klient oddał mi pieniądze z pierwotnych ustaleń?

Wiesława K. odpowiedział 3 lata temu

Witam. Jak napisać pozew do sądu o odzyskanie pieniędzy za nie wykonaną usługę? Zostałam oszukana przez producenta mebli, któremu według umowy wpłaciłam 50% całej należności. To było w marcu tego roku. Zlecenie miało być zrealizowane w czerwcu. Potem właściciel firmy przedłużył termin na lipiec, następnie na sierpień aż w końcu powiedział, że zamówienie nie będzie zrealizowane, bo on już w tej firmie nie pracuje. Chcemy odzyskać swoje pieniądze. Wniosek do sądu , to w tej chwili jedyne wyjście, a nie mam najmniejszego pojęcia jak się za to wziąć. Proszę pomóc mi ułożyć taki pozew do sądu. Na adwokata w tej chwili mnie nie stać. Pozdrawiam Wiesława K.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

Pani Wiesławo w pierwszej kolejności należy przygotować i wezwać wspomnianą firmę, czy też byłego jej właściciela do zwrotu zaliczki. Wzór wezwania do zaliczki można pobrać poniżej:

Wezwanie do zwrotu zaliczki wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

W przedmiotowym wezwaniu należy wskazać na niewykonanie zlecenia i brak zwrotu zaliczki po odstąpieniu od umowy.

Dalej należy wyznaczyć krótki termin do zwrotu zaliczki, wskazując numer rachunku bankowego do zwrotu. Na końcu pisma należy dodać, że jeśli wskazany termin upłynie bezskutecznie – zostanie złożony do sądu pozew o zapłatę.

Tak przygotowanie wezwanie do zwrotu zaliczki, należy przesłać odbiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dopiero kiedy będzie Pani miała pewność, że wskazany do zapłaty termin upłynął, a dłużnik nie zwrócić pieniążków, ani nie nawiązał kontaktu, będzie można przystąpić do przygotowania pozwu.

Uważam, że pozew o zwrot zaliczki należy złożyć w postępowaniu upominawczym, w którym sądu może wydać nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron i przy uproszonym/szybki postępowaniu dowodowym.

W treści pozwu należy podnieść obowiązek zwroty zaliczki po odstąpieniu od umowy przez wykonawcę mebli (pozwanego). Warto podać daty – zawarcia umowy, wpłaty zaliczki, odstąpienia od umowy przez wykonawcę, wystosowania i odebrania przez pozwanego wezwanie do zwrotu zaliczki.

Jak Pani widzi, uzasadnienie pozwu w postępowaniu upominawczym nie musi być obszerne. W treści pozwu należy odnieść się jedynie do podstaw roszczenia – w Pani przypadku będzie to obowiązek zwrotu zaliczki oraz podać podstawy wystąpienia na drogę postępowania sądowego – brak zwrotu zaliczki pomimo wezwania dłużnika do obowiązku zwrotu.

Na koniec wyjaśnię, że do pozwu należy dołączyć posiadane dowody potwierdzające istnienie zobowiązania np.  ksero umowy, dowód wpłaty zaliczki, ksero wezwania do zwrotu zaliczki z potwierdzeniem nadania lub odbioru.

Załącznikiem do pozwu będzie również dowód uiszczenia opłaty od pozwu, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłatę tę będzie Pani mogła odzyskać, składając w treści pozwu wniosek o obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu poniesionych przez stronę powodową kosztów, w tym opłaty od pozwu.

SZ. odpowiedział 3 lata temu

Jak ustalić imię i nazwisko klienta? Klientka odmawia zapłaty za usługę malowania. Prowadzę działalność gospodarczą. Umowa była zawarta ustnie i nie znam imienia i nazwiska klientki. Dziś wezwałem tam policję, bo miałem nadzieję, że pomogą, klientka została wylegitymowana, ale mi jej danych nie podano. Jak mogę wystawić fakturę, nie znając imienia i nazwiska, mam jedynie adres i numer telefonu klienta.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety muszę napisać, że dane osobowe w postaci imienia i nazwiska podlegają ochronie prawnej. Z uwagi na powyższe możesz mieć ograniczone pole działania.

Niemniej wydaje mi się, że jeśli wykażesz się kreatywnością, znajdziesz sposób, by ustalić imię i nazwisko klientki. Radzę Ci dyskretnie przeprowadzić „śledztwo” sąsiedzkie. Być może ktoś z sąsiadów zechce z Tobą porozmawiać i poda Ci dane klientki.

Myślę, że jeśli opowiesz o sytuacji, która miała miejsce, znajdziesz sąsiada który zechce Ci pomóc. Musisz jednak dyskretnie dotrzeć do osób, które zechcą z Tobą rozmawiać.

Kolejne rozwiązanie to przejrzenie portali społecznościowych.

Możesz również przygotować pismo z wezwaniem do zapłaty i doręczyć je osobiście klientce prosząc, by podpisała drugi egzemplarz imieniem i nazwiskiem. Jeśli jednak chce ona uniknąć udostępnienia Ci swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, odmówi też podpisania pisma.

Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, możesz zastrzec, że złożysz zawiadomienie na Policję. Być może okoliczność, że sprawa trafi na Policję, zmobilizuje tę Panią do wywiązania się z zapłaty.

Na koniec wyjaśnię, że możesz udać się do Prokuratury celem zgłoszenie możliwości popełnienia przestępstwa w postaci wyłudzenia usługi z zamiarem niewywiązania się z zapłaty, czyli przestępstwa z art. 286 kk.