Jak przestać być żyrantem? czy mogę się wycofać?

Forum prawneKategoria: DługiJak przestać być żyrantem? czy mogę się wycofać?
AvatarWaldek R. zapytał 10 miesięcy temu

Witam,

…czy żyrant może się wycofać? Jak unieważnić poręczenie kredytu i jak przestać być żyrantem?

Poręczyłem komuś kredyt w banku i dowiedziałem się, że ta osoba ma duże kłopoty ze spłatą tego kredytu.

Wiem, że jako poręczyciel będę zobowiązany do jego spłaty, kredyt poręczyłem kilka lat temu i dziś w życiu bym się na to nie zdecydował… jaki ja byłem głupi.

Proszę podpowiedzieć, co może zrobić żyrant gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

5 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, niestety wycofanie się z poręczenia kredytu lub pożyczki może nastąpić jedynie na wniosek kredytobiorcy i za zgodą banku.

Przy dużych kredytach banki niechętnie zwalniają żyranta, który jest przecież zabezpieczeniem spłaty kredytu na wypadek, gdyby główny kredytobiorca popadł w tarapaty finansowe.

Podajesz jednak, że poręczenie dotyczy kredytu sprzed kilku lat. Może więc większa część zobowiązania została już spłacona, przez co istnieje nadzieja, że bank wyrazi zgodę na zmianę zabezpieczenia kredytu lub z zabezpieczenia całkowicie zrezygnuje.

Pytasz, co zrobić jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Niestety w takim przypadku bank poinformuje Cię o powstałych zaległościach, wzywając do spłaty rat, a po wypowiedzeniu kredytu do uregulowania całości wierzytelności.

Wiedz, że bank ma możliwość dochodzenia od żyranta przymusowej spłaty długu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może zaangażować komornika, by ten ściągnął dług od kredytobiorcy i od żyrantów.
Niestety postępowanie egzekucyjne generuje koszty, dlatego by ich uniknąć, żyrant może podjąć decyzję o spłacie długu za głównego kredytobiorcę.

Po spłacie należności żyrantowi przysługuje roszczenia względem kredytobiorcy o zwrot całej kwoty.

Jeśli więc dojdzie do sytuacji, w której spłacisz część lub całość kredytu, możesz domagać się zwrotu poniesionych wydatków, również na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Wybrane specjalnie dla ciebie:

AvatarKrysiunia odpowiedział 8 miesięcy temu

Podpisałam koleżance w 1998 roku pożyczkę w SKOK Stewczyka wraz z dwoma innymi osobami. Po pewnym czasie koleżanka przestała spłacać pożyczkę i w 2000 roku sprawę przejął komornik.

Jedna z osób żyrujących wyjechała do Niemiec, a druga pracowała na czarno. W związku z tym cały ciężar spłaty pożyczki spadł na mnie.

Podpisałam ze SKOK-iem porozumienie, aby uniknąć komornika. Jednak w 2002 ja również straciłam pracę i nie miałam z czego dalej jej spłacać.

Tak było do dnia dzisiejszego, kiedy dostałam od komornika pismo, że nadal mam spłacać to zadłużenie które podżyrowałam. Nie wiem co na dzień dzisiejszy dzieje się z pozostałymi żyrantami.

Czy długów matki nie powinien spłacać dorosły syn koleżanki (głównego pożyczkobiorcy)? Ja mam emeryturę i jestem łatwym łupem dla komornika. Czy takie sprawy się nie przedawniają?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam,

jako żyrant pożyczki odpowiada Pani za jej spłatę solidarnie z pozostałymi dwoma osobami, które również pożyczkę tę podżyrowały.

Odpowiedzialność żyrantów jest solidarna (jeżeli nie uzgodniono inaczej), co oznacza, że wierzyciel może żądać spłaty od każdego z nich osobno lub od wszystkich łącznie. Dlatego co do zasady, jeśli nie ma możliwości zaspokojenia długu od głównego pożyczkobiorcy, wierzyciel może wszcząć egzekucję od tego żyranta, który daje gwarancję zaspokojenia długu.

Odnośnie odpowiedzialności syna głównej dłużniczki, to za jej życia nie będzie on odpowiedzialny za jej długi. Po jej śmierci natomiast, może on ograniczyć swoją odpowiedzialność, odrzucając spadek po matce lub przyjmując spadek z ograniczeniem za długi spadkowe – spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Musi Pani wiedzieć, że w sytuacji, kiedy dług zostanie przez Panią spłacony, będzie Pani przysługiwało powództwo o zapłatę przeciwko dłużniczce i pozostałym żyrantom, tzw. regres.

Odnośnie przedawnienia roszczenia, to skoro sprawa trafiła do sądu, mamy do czynienia już z 10 letnim terminem przedawnienia roszczenia (termin sprzed 9 lipca 2018 roku, który znajdzie zastosowanie do Pani długu).

Aby obliczyć, czy doszło do przedawnienia roszczenia, należałoby 10 lat dodać do daty ostatniej czynności podjętej przez wierzyciela np. ostatnie postępowanie egzekucyjne.

W przypadku przedawnienia, może Pani złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Na koniec dodam tylko, że radzę się upewnić, czy otrzymane pismo pochodzi na pewno od komornika, a nie od firmy windykacyjnej.

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór
Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Jeśli od komornika, to doradzam kontakt z prawnikiem, który być może będzie w stanie Pani pomóc przeglądając zgromadzone w sprawie dokumenty. Jeżeli wezwanie pochodzi od firmy windykacyjnej, być może wystarczy pismo z żądaniem zaniechania windykacji przedawnionego długu.

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
AvatarKrzysztof odpowiedział 2 miesiące temu

Dzień dobry. Mam kłopot ze spłatami rat kredytów. Na razie jeszcze płace raty na bieżąco. Ale ten miesiąc to będzie kiepsko wyglądać. Nie wiem co mam robić. W roku 2008 podpisałem 2 kolegom kredyty. Koledzy najpierw spłacali, a ja wyjechałem z kraju za pracą, wróciłem w 2014 i po roku czasu komornik mnie odwiedził, do tego doszły alimenty, no i tak to się zaczęło, kredyt gonił kredyt, by spłacić komornika itd.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam,

wydaje się, że pierwszym problemem, jaki należy rozwiązać, jest rozliczenie się z rzekomymi kolegami. Jeśli nadal są Ci dłużni pieniądze, to należy domagać się ich zwrotu. Jeżeli Twoi koledzy posiadają dochody i mają majątki, zasadne będzie wysłanie im wezwania do zwrotu dłużnych kwot. Warto postraszyć ich również sądem.

Wiedz, że jeśli byłeś żyrantem ich pożyczek, a teraz je za nich spłacasz, to przysługuje Ci tzw. roszczenie regresowe. Twoi koledzy powinni zwrócić Ci kwoty, które za nich spłaciłeś w tym kwoty wyegzekwowane przez komornika.

Nakaz zapłaty przeciwko kolegom możesz uzyskać w szybkim postępowaniu upominawczym. Wystarczy, że prześlesz im wezwanie do zwrotu, a jeśli pozostaną bierni przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie złożysz krótki pozew, domagając się zasądzenie kwot spłaconych pożyczek.

Odnośnie Twojej trudnej sytuacji to wydaje mi się, że musisz przyłożyć się do spłaty bieżących rat, tak by nie dopuścić do wypowiedzenia umów kredytów. Bank może wypowiedzieć umowę, nawet jeśli dokonasz wpłaty, jednak w niższej kwocie.

Dlatego, jeśli nie będziesz miał środków na spłatę raty, spróbuj zawiesić spłatę kredytu na kilka miesięcy, składając w banku odpowiedni wniosek.

Pamiętaj również, by omijać firmy pożyczkowe udzielające szybkich pożyczek na dowód, by nie wpaść w jeszcze większe tarapaty. Jeśli będziesz pod ścianą, możesz pomyśleć o pożyczce, ale u rodziny lub znajomych.

A do czasu, kiedy nie masz opóźnienia w spłacie poszczególnych rat możesz spróbować skonsolidować wszystkie pożyczki jednym kredytem – oczywiście pod warunkiem, że będzie to dla Ciebie opłacalne, biorąc pod uwagę koszty kredytu i wysokość ustalonej raty łącznej.

Twoja odpowiedź