Czy żyrant może się WYCOFAĆ? odpowiedzialność i konsekwencje!

Dziś, kiedy praktycznie każdy z nas choć raz spotkał się z pytaniem, czy nie zostanie żyrantem, warto wiedzieć jakie konsekwencje niesie za sobą podżyrowanie kredytu, kiedy obowiązek spłaty należności spada na poręczyciela i czy istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych odpowiedzialności za poręczone długi. Odpowiem również, czy żyrant może się wycofać z poręczonego kredytu lub pożyczki!

W poniższym poradniku znajdziesz wszystkie informacje, dzięki którym być może unikniesz błędnej decyzji, lub obowiązku zapłaty poręczonego kredytu.

Poręczenie kredytu, czy warto być żyrantem?

podzyrowanie-komus-kredytu-pozyczki-odpowiedzialnosc

O umowie poręczenia traktuje art. 876 i następne kodeksu cywilnego. W myśl regulacjom zawartym w kodeksie cywilnym przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Odpowiedzialność poręczyciela za zaciągnięte przez osobę trzecią zobowiązanie rozciąga się do całej należności, chyba że kwestia ta zostanie inaczej uregulowana w umowie.

Zatem żyrant składając podpis pod umową pożyczki powinien mieć świadomość, że brak spłaty należności przez głównego pożyczkobiorcę nakłada na niego obowiązek spłaty zadłużenia.

Żyrant przejmuje odpowiedzialność za zaspokojenie wierzyciela na równi z dłużnikiem głównym.

W praktyce, kiedy wierzyciel nie otrzymuje umówionej zapłaty, roszczenie o spłatę może skierować bezpośrednio do poręczyciela.

Czy poręczyciel może mieć komornika

Oczywiście, że tak! Tytułu wykonawczy wystawiony przeciwko żyrantowi może doprowadzić do wszczęcia egzekucji komorniczej, zajęcia jego wynagrodzenia za pracę ,a także innych składników majątku, aż do całkowitej spłaty należności którą żyrant podżyrował!

Opóźnienie w spłacie należności, a odpowiedzialność poręczyciela

Kiedy mówimy o poręczeniach, sprawa najczęściej dotyczy kredytów i pożyczek bankowych. Warto jednak pamiętać, że osoba posiadająca “pełną” zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania nie potrzebuje raczej żyranta.

Banki potrafią znaleźć dobre zabezpieczenia, bowiem dziś kredyt może zostać zabezpieczony tak samo hipoteką na nieruchomości, jak zastawem na rzeczy ruchomej (np. samochód, biżuteria).

Dlatego przed podżyrowaniem kredytu warto “poznać” możliwości finansowe pożyczkobiorcy. Poręczenie jedynie na “piękne oczy” nie jest dobrym rozwiązaniem.

Natomiast jeśli już doszło do poręczenia, to bank ma obowiązek informowania poręczyciela o powstałych opóźnieniach w spłacie.

Myślę więc, że każde opóźnienie powinno być nadzorowane przez żyranta, który bez zbędnej zwłoki dla dobra własnego portfela, powinien oddziaływać na kredytobiorcę przypominając mu o obowiązku zapłaty kolejnej raty.

Poręczenie kredytu, a BIK

Konsekwencji poręczenia kredytu bankowego jest więcej. Informacja o zobowiązaniu żyranta trafia bowiem do BIK obciążając jego zdolność kredytową.

Natomiast brak terminowej spłaty zobowiązania, oraz każde opóźnienie w zapłacie konkretnych rat zostanie odnotowane w BIK, przez co poręczyciel może spotkać się z utrudnieniem kiedy sam zechce zaciągnąć kredyt, czy pożyczkę w banku lub instytucji korzystającej z rejestru BIK.

Nieterminowa spłata kredytu, ponad 60 dni będzie figurować w BIK przez kolejne 5 lat od daty całkowitej spłaty zobowiązania, bez możliwość usunięcia danych.

Jak poręczyciel może odzyskać pieniądze?

Jak odzyskać pieniądze jako żyrant? Żyrant odpowiada za spłatę długu na równi z głównym kredytobiorcą – jest to odpowiedzialność solidarna. Jednakże w przypadku spłaty długu przez żyranta przysługuje mu roszczenie o zwrotu zapłaconych kwot.

Odpowiedzialność pożyczkobiorcy może zostać potwierdzona przez sąd w odpowiedzi na pozew poręczyciela.

Wyrok sądu wraz z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy na podstawie którego poręczyciel może dochodzić zwrotu spłaconej pożyczki na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Jest to tzw. roszczenie regresowe żyranta, które wiąże się jednak z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Czy żyrant może się wycofać z poręczenia kredytu lub pożyczki?

Niestety z poręczenia kredytu bez zgody banku wycofać się nie da. Dlatego tak dosadnie piszę o obowiązku przemyślenia decyzji o podżyrowaniu kredytu.

W wyjątkowych sytuacjach bank może wyrazić zgodę na kontynuację kredytu bez żyranta, np. na skutek polepszenia sytuacji majątkowej zobowiązanego, lub poprzez zaproponowanie innego zabezpieczenia kredytu lub innego żyranta.

Unieważnienie umowy poręczenia

Unieważnienie umowy poręczenia jest bardzo trudne i w normalnych sytuacjach można śmiało napisać, że niemożliwe.

Kodeks cywilny przewiduje unieważnienie poręczenia jedynie w ściśle określonych warunkach:

 • żyrant działał pod wpływem groźby
 • żyrant działał pod wpływem błędu
 • żyrant nie miał zdolności do czynności prawnych lub miał ograniczoną zdolność prawną (ubezwłasnowolnienie).

W myśl regule zawartej w art. 88 kc uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

Jak stanowi § 2 niniejszego przepisu uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Ważne wskazówki

Jeśli jako żyrant będziesz mieć do podpisania umowę poręczenia, to zadbaj o to, aby w umowie tej (jeśli to możliwe) znalazły się dwa ważne zapisy:

 1. Zakres odpowiedzialności jedynie za dług główny. Warto zastrzec w umowie, że jako poręczyciel odpowiadasz tylko i wyłącznie za główną kwotę należności i nie bierzesz odpowiedzialności za spłatę karnych odsetek, oraz kosztów ewentualnego postępowania windykacyjnego i komorniczego.
 2. Natychmiastowe powiadomienie żyranta o niespłacaniu przez dłużnika rat. Zyskasz wtedy czas by bieżąco regulować raty kredytu, czy pożyczki za nierzetelnego dłużnika – obaj unikniecie wtedy płacenia karnych odsetek.

Jak zabezpieczyć się jako żyrant?

Aby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy, masz 3 sposoby na ograniczenie odpowiedzialności jaką na siebie bierzesz, oto one:

 • Zabezpieczenie z weksla – wystarczy podpisać z pożyczkobiorcą weksel na kwotę jaką poręczasz, po spłacie pożyczki lub kredytu, weksel traci swoją ważność.
 • Zabezpieczenie na hipotece – jeśli pożyczkobiorca posiada jakąś nieruchomość, możesz zabezpieczyć ją jako hipotekę.
 • Przewłaszczenie przez zabezpieczenie – pożyczkobiorca do czasu spłaty kredytu, lub pożyczki, przenosi prawo własności ruchomości na rzecz żyranta (np. samochód, biżuteria).

Śmierć poręczyciela kredytu

Czy poręczenie wygasa z chwilą śmierci poręczyciela? niestety nie! bank lub firma pożyczkowa może żądać spłaty zobowiązania za dłużnika od rodziny zmarłego żyranta.

A więc obowiązki żyranta przechodzą na spadkobierców, nie jest to dobra wiadomość… poręczenie za spłatę podlega dziedziczeniu i ma charakter majątkowy.

A jeśli spadkobiercy nie są wcale chętni do spłaty zadłużenia, bank lub firma pożyczkowa ma prawo, aby wszcząć postępowanie stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców.

Spadkobiercy stają wtedy przed wyborem jednej z trzech dróg:

 1. Odrzucenie spadku w całości nie odpowiadając za długi poręczyciela.
 2. Przyjąć spadek wprost, a więc przyjąć odpowiedzialność za długi żyranta.
 3. Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli przyjąć odpowiedzialność za spłatę długu poręczyciela do wysokości spadku jaki spadkobiercy dziedziczą.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

4 komentarzy w “Czy żyrant może się WYCOFAĆ? odpowiedzialność i konsekwencje!”
 1. Jeżeli spłacam regularnie komornikowi zaległości, to czy może w tym czasie zająć konta bankowe mojej żonie, która ręczyła mi kredyt i pozbawia ją środków do prowadzenia działalności? Moje środki na rachunkach są zajęte to zrozumiałe, ale staram się spłacać regularnie to dlaczego niszczy się drugą osobę?

 2. Witam, 13 lat temu odbyła się sprawa sądowa w sprawie długu, ja byłam żyrantem, od dwóch lat w firmie, w której był wzięty kredyt jest syndykktóry ogłosił upadłość. Nie jestem pewna, więc proszę o pomoc, czy w tej sprawie jest przedawnienie długu? Komornik od 10 lat zabiera mi każdy nadpłacony podatek, osoba, która wzięła kredyt, wpłacała pieniądze do komornika i ja również, mam więc pytanie, czy to jest zgodne z prawem, czy też dług uległ przedawnieniu i komornik postępuje bezprawnie?

 3. Chcę wziąć kredyt, tylko nie wiem, czy jestem na czarnej liście dłużników, ponieważ kiedyś byłam żyrantem dla nieuczciwego kredytobiorcy, który nie spłaca kredytu i dlatego obawiam się, czy mogę się starać o kredyt, chciałabym niewielką sumę na delikatny remont. Pracuję w jednej firmie 5 lat, mam umowę na czas nieokreślony.

 4. Moja mama ma zatwierdzoną pożyczkę na spłatę długów, które nas dręczą, ale nie otrzyma jej, bo potrzebny jest poręczyciel, ale my go już długo szukamy i nigdzie nie możemy znaleźć. Nie znajdziemy go. Już nigdy w życiu nie wyjdziemy z długów. Ja nie pracuję. Emerytura 900 złotych nie wystarcza nawet na jedzenie, bo wszystko idzie na raty. Nie ma nam kto pomóc, jak znaleźć poręczyciela?

Comments are closed.