Jak ściągnąć dług z Francji?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaJak ściągnąć dług z Francji?
Witold M. zapytał 4 lata temu

Jak ściągnąć dług z Francji? Dłużnik sądowo skazany w Polsce za 12 tys. zł dług (zakup materiałów do domu np. okna), sprzedał, co miał w Polsce i przeniósł się na stałe do Francji. Odbyła się sprawa sądowa i została zasądzona egzekucja długu.

Chciałbym się dowiedzieć o koszt egzekucji tego długu z Francji i jak ten dług ściągnąć. Dziękuję. Witold M.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

należności w stosunku do dłużników zamieszkujących w innych państwach najlepiej próbować ściągnąć angażując zagraniczne podmioty egzekucyjne, w tym przypadku francuskiego komornika.

Dotarcie do właściwego komornika będzie wymagać pewnego zaangażowania, bowiem podobnie jak w Polsce, we Francji obowiązują rewiry.

Dlatego doradzam Ci podjęcie współpracy z kancelarią, która zajmuje się egzekucja długów poza granicami Polski.
Taka współpraca może pozwolić Ci zaoszczędzić czas, nerwy, a nawet pieniądze.

Jednakże to, co możesz zrobić samodzielnie, to zebranie odpowiednich dokumentów.

Egzekucja na terenie Francji jest możliwa na podstawie Europejskiego Tytułu Wykonawczego. Aby otrzymać Europejski Tytuł Wykonawczy, należy zwrócić się do sądu, który rozpoznawał sprawę o zapłatę w Polsce.

Procedura nie jest ani skomplikowana, ani droga, dlatego myślę, nie będziesz miał problemu, by uzyskać zaświadczenie potrzebne do egzekucji długu we Francji.

Odnośnie już samej egzekucji, to przed zaangażowaniem kancelarii do ściągnięcia długów,  doradzam Ci przeprowadzenie wywiadu na temat kondycji finansowej dłużnika. Warto ustalić, czy dłużnik posiada stały dochód i ewentualnie majątek podlegający zajęciu. Dług nie jest znaczny, dlatego myślę, że szansa na odzyskanie pieniędzy istnieje, o ile Twój dłużnik normalnie żyje i pracuje we Francji.

Jednak w sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada majątku, istnieje ryzyko obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego – egzekucja we Francji przebiega na podobnych zasadach jak w Polsce.

Dlatego jeśli da się ściągnąć dług od dłużnika, nie poniesiesz dodatkowych kosztów postępowania. Natomiast w sytuacji, kiedy okaże się, że dłużnik jest niewypłacalny,  jako wierzyciel możesz zostać obciążony kosztami postępowania. W Polsce jest to 10 % dochodzonej kwoty. Jak jest we Francji, niestety nie potrafię odpowiedzieć.

Koniecznie przeczytaj: