Jak się odwołać od egzekucji przez Urząd Skarbowy za nie opłacany abonament RTV?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVJak się odwołać od egzekucji przez Urząd Skarbowy za nie opłacany abonament RTV?
Wiesia zapytał 1 rok temu

Jestem Emerytem mam 65 lat i mam zadłużenie opisane od 01.07.2017 r. do tej daty opłacałam abonament, ale z chwilą gdy zostałam bez środków do życia, przestałam opłacać, czekając na przyznanie mi świadczenia przedemerytalnego.

Nie otrzymałam i byłam zdana na łaskę dzieci. Jestem wdową i mieszkam sama. w 03.2018 otrzymałam emeryturę w wysokości 1200 zł i sprawdziłam, że osoby, które nie przekraczają 50% przeciętnego wynagrodzenia, są zwolnione z opłat abonamentu.

Dzisiaj odebrałam nakaz egzekucji z Poczty polskiej przez Urząd skarbowy mojej emerytury, która po podwyżkach wynosi 1350 zł. Do tego mam opłaty mieszkania, prąd i gaz co w sumie wynosi mnie ponad 1000 zł.

Już teraz nie stać mnie na godne życie a jeszcze mam zapłacić RTV, z którego ustawowo jestem chyba zwolniona. Co mam teraz zrobić, aby mi nie zabrano emerytury za niepłacony abonamnet RTV? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Wiesława

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Pani Wiesławo, niestety popełniła Pani błąd, którego dopuszcza się wiele osób potencjalnie zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych.

Musi Pani zdać sobie sprawę z okoliczności, że zwolnienie następuje na wniosek. Dlatego kiedy nabyła Pani uprawnienia do uzyskania zwolnienia z obowiązku zapłaty abonamentu RTV, należało udać się do wybranej placówki Poczty Polskiej i złożyć stosowny wniosek załączając jednocześnie dowód potwierdzający wysokość pobieranej emerytury.

Pani takiego kroku nie wykonała, stąd doszło do naliczenia kolejnych opłat, a dziś mamy postępowanie egzekucyjne w administracji. Radzę więc jak najszybciej udać się na Pocztę i złożyć zgłoszenie, o którym napisałam wyżej.

Odnośnie egzekucji to niestety może być za późno, aby móc ją zatrzymać. Oczywiście może Pani wystosować prośbę do KRRiT o umorzenie zadłużenia z tytułu abonamentu RTV, powołując się na ulgę w opłatach i okoliczność, że pozostawała Pani w błędnym przekonaniu, że zwolnienie następuje z urzędu, a Pani nie musi dochowywać żadnych formalności.

Jednakże musi Pani mieć również świadomość, że KRRiT nie odpowie Pani od razu,  a w tym czasie może dojść do potrąceń. Niemniej jednak proszę nie tracić nadziei i jeśli to możliwe jak najszybciej złożyć prośbę o umorzenie zadłużenia oraz wycofanie wniosku egzekucyjnego.

BB. odpowiedział 11 miesięcy temu

Otrzymałam dzisiaj z urzędu skarbowego zawiadomienie komornicze za abonament RTV. Czy mogę uzyskać informację, co mogę zrobić, żeby to umorzyć lub chociaż rozłożyć na raty? Jest jakaś możliwość polubownego załatwienia tego problemu. Nie mam pojęcia do kogo napisać teraz prośbę w tej kwestii. Proszę o pilną informację.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli roszczenie wierzyciela jest zasadne, czyli jest Pani zobowiązana do uregulowania zadłużenia z tytułu abonamentu RTV, to w tym momencie niewiele można będzie zdziałać, podejmując kontakt z KRRiT.

Niemniej może Pani zwrócić się do Urzędu Skarbowego, jako organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne w administracji z wnioskiem o rozłożenie płatności długu na raty. Najlepiej będzie, jeśli uda się Pani bezpośrednio do US i tam w rozmowie z kompetentnym pracownikiem zapyta o szczegóły sprawy.

Mając już jakieś rozeznanie w temacie, można będzie przygotować i złożyć pisemny wniosek o rozłożenie płatności zobowiązania na raty. Do przedmiotowego wniosku należy załączyć zaświadczenie o zarobkach lub decyzję organu rentowego o wysokości pobieranych świadczeń. Można również powołać się na wysokie koszty utrzymania.

Dodam, że wniosek o rozłożenie długu na raty powinien zawierać wysokość proponowanej raty. Należy więc samodzielnie zastanowić się, jakie kwoty miesięcznie będzie Pani w stanie regulować.

Na koniec pragnę zaznaczyć, że warto sprawdzić, czy nie spełnia Pani przesłanek do skorzystania z ulgi w opłatach abonamentowych tj.

  • ukończenie 75 roku życia
  • zaliczenie do I grupy inwalidzkiej
  • ukończenie 60 lat i posiadanie prawa do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli spełnia Pani kryteria przewidziane w ustawie o abonamentowej, należy udać się do wybranej placówki Poczty Polskiej celem złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie.

Twoja odpowiedź

3 + 12 =