Jak ubiegać się o zwrot niesłusznie wykazanej kwoty przez powódkę?

Forum prawneKategoria: RóżneJak ubiegać się o zwrot niesłusznie wykazanej kwoty przez powódkę?
dw32 zapytał 2 lata temu

W jakim trybie mogę ubiegać się o zwrot niesłusznie wykazanej kwoty przez powódkę? W dniu 26 maja 2015 r. w wyroku zaocznym Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego 99.876,00 zł w dniu 23.12. 2015 r. komornik sądowy ściągnął z mojego konta ww. kwotę wraz z kosztami, opłatami itd. (wtedy dowiedziałem się o wyroku). Po odwołaniu się od wyroku rozpoczął się ponownie proces i trwa do dnia dzisiejszego.

W dniu 22.05.2018 r. pełnomocnik pozwanej w piśmie procesowym przyznał mylnie umieszczonej kwoty w zestawieniu poniesionych kosztów w wysokości 9.446,00 zł, pomniejszając roszczenia do kwoty 90.0430,30 zł. Chcę nadmienić, że od ww. kwoty naliczone zostały odsetki, opłaty komornicze itp.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

rozumiem, że spór dotyczy wyższej kwoty, a w międzyczasie doszło do modyfikacji roszczenia poprzez zmniejszenie należności głównej. Jeśli tak było, to co do zasady należy czekać na prawomocne zakończenie sprawy.

W wyroku kończącym sąd powinien orzec co do wskazanej w pozwie w 2018 roku przez pełnomocnika strony powodowej kwoty.

Niemniej wspomina Pan, że cała należność główna, wraz z odsetkami i kosztami obu postępowań (sądowe i egzekucyjne) została ściągnięta przez komornika. Zatem wydaje się, że można próbować porozumieć się ze stroną powodową w przedmiocie obowiązku zwrotu niespornej części należności.

Zachęcam więc Pana do podjęcia kontaktu z drugą stroną, celem omówienia takiej możliwości. Jeśli jednak okaże się, że ugoda w tym zakresie nie jest możliwa, ponieważ strona powodowa broni się argumentem, że postępowanie sądowe jest nadal w toku, należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem.

Być może po analizie sprawy z adwokatem lub radcą prawnym okaże się zasadny będzie złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia w podanej kwocie lub wydanie wyroku częściowego, w tym zakresie.