Jak wpisać sklep internetowy do KRD?

Forum prawneKategoria: DługiJak wpisać sklep internetowy do KRD?
AvatarSławomir S. zapytał 11 miesięcy temu

Dzień Dobry

Jak wpisać sklep internetowy do KRD? W dniu 17/4/20 dokonałem zakupu przez Ceneo w sklepie BARATO.PL telefonu iphone 11 128gb na sumę 3 390 zł. Po dwóch tygodniach zrezygnowałem i poprosiłem o zwrot środków, jak się łatwo domyśleć do dziś dnia nie otrzymałem zwrotu.

Dzwoniłem, pisałem, otrzymałem zapewnienie tydzień temu, że środki znajdą się w poniedziałek 18/4/20 na koncie, ale się nie znalazły. Jeszcze wczoraj twierdzili w pisemnej rozmowie z Ceneo, że dokonali zwrotu pieniędzy i ponoć przedstawili dowód przelewu.

Po kategorycznym stwierdzeniu i okazaniu się potwierdzenie przelewu z mojej strony i braku przelewu zwrotnego z drugiej strony zamilkli i czekam na odpowiedź, która nie nadejdzie. Mam także żal do Ceneo, bo twierdzi, że nie mogą zwrócić pieniędzy, bo dokonałem zakupu bezpośrednio ze strony sklepu BARATO. Będąc na Ceneo, ale tylko opcja kup teraz gwarantuje zwrot pieniędzy.

Dziękuję
Sławomir S.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Dzień dobry,

Sławomirze KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zgodnie z art. 15 niniejszej ustawy wierzyciel, czyli Ty Sławomirze może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Zatem to, co w tym momencie musisz zrobić, to przesłać nieuczciwemu sprzedawcy wezwanie, o którym mowa w punkcie 3.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Tobą a sklepem przewiduje możliwość prowadzenia korespondencji elektronicznej, wezwanie możesz przesłać e-mailem.

I dopiero kiedy od daty wysłania przedmiotowego wezwania minie miesiąc, będziesz mógł dokonać rejestracji w KRD i umieścić w nim dane dłużnika.

Twoja odpowiedź