Jak wykreślić wpis na hipotece – umorzona egzekucja komornicza

Forum prawneKategoria: KomornikJak wykreślić wpis na hipotece – umorzona egzekucja komornicza
AvatarOla B. zapytał 10 miesięcy temu

Co zrobić, komornik wszczął postępowanie w 2006 r., Sąd zawiesił postępowanie w 2013 roku, komornik odwiesił postępowanie i w 2018 r. umorzył je z winy wierzyciela – wydając postanowienie.

W takiej sytuacji, czy to Komornik ma dokonać wykreślenia z hipoteki, czy ja sam mam złożyć wniosek do sądu wraz z prawomocnym postanowieniem?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam,

art. 924 kpc. wskazuje, że:

§1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

§2. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku.

Zatem bez względu na datę wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu, czy obostrzenia w KW spoczywa na komorniku.

Jeśli w danej sprawie postanowienie o umorzeniu egzekucji z nieruchomości zostało umorzone z mocy prawa prawomocnym postanowieniem z dnia 30 grudnia 2018 roku, to wpis w księdze wieczystej powinien zostać wykreślony wnioskiem komornika złożonym nie później niż 30 czerwca 2020 roku.

Powyższe wynika z regulacji zawartych w art. 304 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych w brzmieniu:”

§1. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy komornicy złożą we właściwych sądach rejonowych wnioski o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów również w zakończonych postępowaniach, w których ze względu na datę wszczęcia postępowania nie stosuje się przepisu art. 924 wniosek o zamieszczenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie tego wpisu § 2 ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku.

§2. Czynności, o których mowa w ust. 1, komornicy podejmują z urzędu w sprawach, w których egzekucję z nieruchomości zakończono nie wcześniej niż 6 lat przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W pozostałych sprawach komornicy podejmują czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek dłużnika albo wierzyciela wszczynającego egzekucję z tej samej nieruchomości”.

To, co możesz w tym momencie zrobić to

1. wystąpić do komornika z wnioskiem o wykreślenie zajęcia z KW (wzór wniosku poniżej)

lub

2. samodzielnie zwrócić się do Sądu o wykreślenie wpisu (do wniosku należy dołączyć wydane przez komornika postanowienie). (Wzór wniosku poniżej).

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

wniosek-do-komornika-o-wykreslenie-wpisu-w-ksiedze-wieczystej-wzor
Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź