Jak zablokować komornika który żąda spłaty i grozi?

Forum prawneKategoria: KomornikJak zablokować komornika który żąda spłaty i grozi?
d33 zapytał 2 lata temu

Jak zablokować komornika? Mam dług w banku i kilku komorników, do tej pory jakoś ogarniałam, ale komornik wszedł do domu i zażądał wpłaty 5000 (dług z kosztami ok. 63000) kiedy powiedziałam, że nie mam takiej kwoty, powiedział, że wzywa Policję i oskarży mnie o utrudnienie, pożyczyłam pieniądze i zapłaciłam, wymógł na mnie podpisanie zobowiązania, że za 30 dni wpłacę kolejne 5000, bo jak nie, Policja i zajęcie domowych przedmiotów.

Nie minęło 30 dni, a on dzwoni o wpłatę i straszy egzekucją z ruchomości rzekomo na polecenie wierzyciela. Mogę wpłacać po 2000 i chciałabym zawrzeć ugodę, aby ten komornik mnie nie nękał. Potrzebuje pomocy to wyjątkowo podły typ.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności radzę potwierdzić, że ma Pani faktycznie do czynienia z komornikiem sądowym, a nie windykatorem prywatnej firmy. Jeśli okaże się, że egzekucja przedmiotowego długu jest w toku i kontaktuje się z Panią komornik należy zastanowić się nad tym czy komornik działa zgodnie z etyką zawodu.

Proszę pamiętać, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym i zobowiązany jest działać w sposób zgodny z prawem.

Nie może on stosować wobec dłużnika gróźb. Jeśli dochodzi do sytuacji kiedy dłużnik czuje się zagrożony na skutek działania/postępowania komornika może on wystąpić ze skargą na komornika do Krajowej Rady Komorniczej oraz z wnioskiem do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik o objęcie nadzorem prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Natomiast w kwestii ugody, to uważam, że spłaty w kwocie 2 000 zł miesięcznie mogą zostać zaakceptowane przez wierzyciela. Z uwagi na powyższe należy podjąć kontakt z firmą, która zleciła egzekucję, przedstawiając jej propozycję ugody.

Dodam, że sprawę należy tak przedstawić, by wierzyciel uznał, że ugoda będzie dla niego korzystna. Należy więc wspomnieć o innych postępowaniach egzekucyjnych i bezskuteczności egzekucji z majątku.

Na koniec napiszę, że komornik nie jest kompetentny do zawierania ugody z wierzycielem, choć zdarzają się sytuacje kiedy komornicy godzą się na dobrowolne wpłaty ze strony dłużnika. Te mają jednak miejsce w sprawach kiedy wiadomo, że egzekucja komornicza (zajęcie majątku dłużnika) nie przyniesie takich efektów jak wpłaty dokonywane samodzielnie przez dłużnika.

Zachęcam więc do podjęcia próby zawarcia porozumienie w spłacie ratalnej długu. Natomiast komornikowi proszę przedstawić stanowisko, że nie jest Pani w stanie spłacać więcej niż wspomniane 2 000 zł miesięcznie.

Proszę również nie bać się jego reakcji, czy ewentualnego zajęcia ruchomości – rzeczy niezbędne dłużnikowi są wyłączone spod zajęcia, a samo zajęcie nie jest równoznaczne ze sprzedażą.

Podobne: