Kupno mieszkania z wpisem do księgi wieczystej

Kategoria: KomornikKupno mieszkania z wpisem do księgi wieczystej
Piotr zapytał 2 lata temu

Witam, zwracam się z zapytaniem odnośnie kupna mieszkania, które ma wpis w księdze wieczystej. Otóż sprawa wygląda tak, że właściciel mieszkania poszedł do wiezienia za niepłacenie alimentów i innych zobowiązań. Komornik na poczet tych długów wszedł na jego nieruchomość, co jest zaznaczone w rozdziale III księgi wieczystej.

W jaki sposób można kupić to mieszkanie (żeby bank udzielił kredytu również). Czy w ogóle kupno mieszkania z wpisem do księgi wieczystej jest możliwe na kredyt?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

co do zasady nie ma żadnych problemów z obrotem zadłużonych nieruchomości. Zatem, masz możliwość zakupu mieszkania, z obciążoną księgą wieczystą.

Jednakże przejście prawa własności nie zwalnia komornika z prawa prowadzenia dalszej egzekucji z przedmiotu zajęcia. Nabywca może być uczestnikiem postępowania egzekucyjnego jak dłużnik.

Dlatego jeśli obecny właściciel mieszkania nie spłaci wierzytelności, które komornik chce ściągnąć w drodze egzekucji, to do licytacji mieszkania może dojść także wtedy, kiedy zmieni się osoba właściciela.

Powyższe przekłada się na to, że wątpię, by bank udzielił kredytu hipotecznego na zakup zajętego przez komornika mieszkania. Byt takiego mieszkania nie jest bowiem pewny, a prawa wierzycieli poprzedniego właściciela ujawnieni w księdze wieczystej będą mieć pierwszeństwo przed roszczeniami banku.

Oczywiście, jeśli zależy Ci właśnie na tym mieszkaniu i nie boisz się komornika, na jego zakup możesz zaciągnąć inny niż hipoteczny kredyt. Jednak nie jest to dobry pomysł, biorąc pod uwagę większe koszty związane z kredytem (kredyt konsumenckie są znacznie droższe niż hipoteczne).

Inna możliwość, to zawarcie z właścicielem umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży i spłata jego długów z wpłaconej zaliczki. Pieniądze z zaliczki powinny trafić do komornika, który po zaspokojeniu wierzycieli zwolni mieszkanie.

Tu należy wyliczyć kwotę zaliczki tak, by zgadzała się z dochodzonymi przez komornika wierzytelnościami wpisanymi do księgi wieczystej mieszkania.

Dopiero, kiedy mieszkanie będzie miało czystą księgę wieczystą, zasadnym będzie kontakt z bankiem, celem omówienia kwestii związanych ze sfinansowaniem zakupu mieszkania.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Monika S. odpowiedział 2 lata temu

Dobry wieczór,
Chcę kupić mieszkanie z wpisem komorniczym. Rozmawiałam już z komornikiem na temat zajęcia. Komornik zaproponowanym spisała umowę przedwstępną z roszczeniem wpisu do kw. Zadatek miałby być wpłacony na konto komornika. Czy faktycznie to bezpieczne rozwiązanie? Czy mogę wpłacić np. 60 procent kwoty zadłużenia jako zadatek a w umowie kupna mieszkania dać klauzulę, że dotychczasowy właściciel spłaci komornika z kwoty, którą otrzyma?

Twoja odpowiedź