Wpis komornika do księgi wieczystej mieszkania za alimenty

Kategoria: AlimentyWpis komornika do księgi wieczystej mieszkania za alimenty
Użytkownik zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, chciałbym zasięgnąć porady jak usunąć wpis komornika do księgi wieczystej mieszkania. Sprawa wygląda tak, że w oczekiwaniu na sprawę alimentacyjną dostałem pismo o zajęciu komorniczym mieszkania i wpisie do księgi wieczystej na mocy zabezpieczenia alimentacyjnego.

Kwota była bardzo wysoka i postanowiłem zaczekać do sprawy, na której ustanowiono mi o połowę niższą kwotę alimentów. Od razu na następny dzień pojechałem do komornika i zapłaciłem wszystko (2000 zł) i zamierzam płacić alimenty systematycznie.

Czy była dziewczyna może mi tak do końca życia siedzieć na mieszkaniu przez ten wpis na księdze wieczystej? ponieważ ją nie obchodzą alimenty, tylko moje mieszkanie i jeśli chodzi, żeby sama coś musiała wycofywać, to nie zrobi tego…  jak usunąć wpis komornika do księgi wieczystej mieszkania za alimenty?

Imię:
Maciej Nadratowski
3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj, przepisy kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych w tym świadczeń alimentacyjnych traktują, że

”W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia” – tak art. 753.

Chcę jednak zwrócić Twoją uwagę na okoliczność, że w myśl przepisom art. 754 z indeksem 1 § 1, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Sprawdź proszę odpis postanowienia o zabezpieczeniu, oraz odpis wyroku. Jeśli sąd nie orzekł inaczej, to zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych byłej partnerki powinno już upaść, chyba że sąd orzekł inaczej.

Jeżeli z orzeczenia sądu nie wynika inaczej, to zgodnie z § 3 powyżej cytowanego przepisu masz prawo złożyć do sądu wniosek o wydanie postanowienia o upadku zabezpieczenia.

Wniosek składasz do sądu, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Do wniosku dołącz przelewy potwierdzające regulowanie na bieżąco zasądzonych kwot alimentów.

Przedmiotowe postanowienie da podstawy do wykreślenia wpisy z księgi wieczystej, bez udziału w sprawie matki dziecka, która jak piszesz ma do Ciebie różne pretensje.

Ściśle powiązane artykuły:

Ops odpowiedział 2 lata temu

Witam mam zapis w KW o egzekucji. Jak sprawdzić, czy to zapis od jednego komornika i na jaką kwotę on jest? Mam kilku komorników i obawiam się, czy tylko jeden komornik mi zrobił wpis do KW. Chciałabym jeszcze wiedzieć, czy jeśli KW ma wpis o egzekucji to, czy mogę dom przepisać wnuczce, żeby ona była jego właścicielem? Bardzo proszę o odpowiedź i z góry serdecznie dziękuję.

Bartek odpowiedział 2 lata temu

Witam, mam pytanie, czy jeśli mam dom w kredycie i upadła mi firma i przestałem spłacać kredyt i wpisali mi się w księdze wieczystej domu wierzyciele, którym jestem winien należność, czy bank lub inne instytucje komornicze mogą mi go odebrać? wartość domu to około 500 000 zł, a wpisanych w księdze wieczystej mam około 280 000 zł, a spłata do końca kredytu została około 270 000, proszę o pomoc i opisanie co mogę zrobić, by uratować nieruchomość, pozdrawiam Bartek

Twoja odpowiedź