Wpis komornika do księgi wieczystej mieszkania za alimenty

Forum prawneKategoria: AlimentyWpis komornika do księgi wieczystej mieszkania za alimenty
UżytkownikUżytkownik zapytał 5 dni temu

Dzień dobry, chciałbym zasięgnąć porady jak usunąć wpis komornika do księgi wieczystej mieszkania. Sprawa wygląda tak, że w oczekiwaniu na sprawę alimentacyjną dostałem pismo o zajęciu komorniczym mieszkania i wpisie do księgi wieczystej na mocy zabezpieczenia alimentacyjnego.

Kwota była bardzo wysoka i postanowiłem zaczekać do sprawy, na której ustanowiono mi o połowę niższą kwotę alimentów. Od razu na następny dzień pojechałem do komornika i zapłaciłem wszystko (2000 zł) i zamierzam płacić alimenty systematycznie.

Czy była dziewczyna może mi tak do końca życia siedzieć na mieszkaniu przez ten wpis na księdze wieczystej? ponieważ ją nie obchodzą alimenty, tylko moje mieszkanie i jeśli chodzi, żeby sama coś musiała wycofywać, to nie zrobi tego…  jak usunąć wpis komornika do księgi wieczystej mieszkania za alimenty?

Imię:
Maciej Nadratowski

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 dni temu

Witaj, przepisy kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych w tym świadczeń alimentacyjnych traktują, że

”W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia” – tak art. 753.

Chcę jednak zwrócić Twoją uwagę na okoliczność, że w myśl przepisom art. 754 z indeksem 1 § 1, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Sprawdź proszę odpis postanowienia o zabezpieczeniu, oraz odpis wyroku. Jeśli sąd nie orzekł inaczej, to zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych byłej partnerki powinno już upaść, chyba że sąd orzekł inaczej.

Jeżeli z orzeczenia sądu nie wynika inaczej, to zgodnie z § 3 powyżej cytowanego przepisu masz prawo złożyć do sądu wniosek o wydanie postanowienia o upadku zabezpieczenia.

Wniosek składasz do sądu, który wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Do wniosku dołącz przelewy potwierdzające regulowanie na bieżąco zasądzonych kwot alimentów.

Przedmiotowe postanowienie da podstawy do wykreślenia wpisy z księgi wieczystej, bez udziału w sprawie matki dziecka, która jak piszesz ma do Ciebie różne pretensje.

Twoja odpowiedź