Niesłusznie zażądano zwrotu wypłaconych 500+ co robić?

Niesłusznie zażądano zwrotu wypłaconych 500+ co robić?
peekjeek zapytał 4 miesiące temu

Witam serdecznie. Pobierałam 500+ na dzieci, czasowo pomieszkiwałam za granicą, pobyty zdrowotne oraz nauka dzieci. Teraz zażądano zwrotu wypłaconych 500+. W pierwszym roku funkcjonowania programu 500+ pobierałam tę pomoc na 2 dzieci. W tym czasie wyjeżdżałam z dziećmi i mężem pomieszkiwać za granicę w celach zdrowotnych i edukacyjnych dzieci. Nie przysługiwały mi żadne świadczenia za granicą, żadnych pomocy tam nie pobierałam (Hiszpania).

Natomiast po roku czasu wypłaty świadczenia Urząd w mojej ocenie wbrew Ustawie, nie wziął pod uwagę “koordynacji zabezpieczeń socjalnych” wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej, na którą owa Ustawa się powołuję w przypadku osób pobierających świadczenie 500+ które przebywają za granicą.

W sposób lakoniczny tylko wydano decyzję, na podstawie domniemania, że na stałe przebywamy za granicą, pomijając “Koordynację” nakazującą zwrot wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami. Zaprzestano tym samym wypłacania tego świadczenia.

Zrobiło się z tego około 30 tys. zł długu. Jakie są szanse, aby zbadać czy aby decyzja nie jest niezgodna z prawem, wydana bez uwzględnienia przepisów wynikających z dyrektywy o “Koordynacji”? Od 4 lat mam 3 dzieci i od 2017 nie otrzymuję tego świadczenia ani żadnego innego na żadne z nich. Proszę o pomoc.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

w moim mniemaniu należy zaskarżyć przedmiotową decyzję. Ze szczegółów, jakie Pani podaje w pytaniu, wynika bowiem, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące koordynacji świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Już piszę, o co dokładnie mi chodzi – jeżeli wyjazd do Hiszpanii wiązał się jedynie z podjęciem leczenia i edukacją, to Polska bez badania, czy pobiera Pani w Hiszpanii świadczenie na dzieci, powinna kontynuować dalszą wypłatę świadczenia 500 plus.

Uważam, że zaraz po zawieszeniu wypłaty, powinna Pani złożyć zażalenie na decyzję OPS, podając, że w dalszym ciągu stałym miejscem zamieszkania Państwa rodziny jest Polska. Radzę więc próbować wzruszyć błędnie wydaną decyzję. Najważniejsza kwestia, którą należy wykazać to brak zatrudnienia Pani i męża w Hiszpanii. Należy również udokumentować pobieranie przez dzieci nauki w Hiszpanii.

Kwota do zwrotu jest bardzo duża, a dodatkowo nie pobiera Pani obecnie świadczenia na dzieci, dlatego radzę nie czekać dłużej tylko jak najszybciej zająć się sprawą. Być może warto wykonać telefon do wójta lub burmistrza, w imieniu którego wydana została niekorzystna dla Pani decyzja. Jeśli się nie uda, może próbować skontaktować się z wojewodą, w którego gestii leżą sprawy związane z koordynacją świadczeń.

Podobne tematy:

MM. odpowiedział 3 miesiące temu

Witam. Mam pytanie odnośnie świadczenia 500+. Mąż w lutym rozpaczał pracę na terenie Francji. Ja z dziećmi przebywam w Polsce. Złożyliśmy wniosek na nowy okres rozliczeniowy, uwzględniając już nowe miejsce pracy. Otrzymałam z urzędu pismo, że w okresie od marca do czerwca nie powinnam już pobierać świadczenia (stary wniosek, nie zgłosiliśmy zmiany pracy męża od razu). Natomiast nigdzie na terenie Francji nie pobieramy żadnych świadczeń. Przecież jest to przyznawane świadczenie bez wykazu dochodów. Czy będę musiała zwracać za te 4 miesiące pieniądze ?

Twoja odpowiedź