Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?

Forum prawneKategoria: BIKPo jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?
AvatarKolas zapytał 9 miesięcy temu

Witam!

Chcę się dowiedzieć, po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK? jest mi to potrzebne, ponieważ chcę w ten sam dzień zaciągnąć dwa kredyty, bo mam ograniczoną zdolność kredytową i zastanawiam się, czy jak w jeden dzień pójdę do banku po kredyt, to czy na drugi dzień w innym banku będą ten wczorajszy kredyt widzieć?

Jak często BIK aktualizuje dane? kiedy kredyt staje się widoczny w raporcie BIK?

1 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Zacznijmy od poznania przepisu: art. 70. Ustawy Prawo bankowe, który mówi, że banki uzależniają decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o kredyt na podstawie historii i zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, a ocena ta wydawana jest na podstawie danych, które znajdują się w BIK i BIG.

Natomiast przetwarzanie informacji kredytowej reguluje Prawo Bankowe, a dokładniej mówiąc art. 105 ust. 4i Prawa bankowego, który jasno mówi, że:

Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania.

To samo tyczy się firm pożyczkowych, z tym jednak wyjątkiem, że przepis ten został umieszczony w Ustawie o kredycie konsumenckim (art. 59b ust. 3).

Jak w praktyce wygląda wymiana informacji między bankami a BIK-iem?

Gdy BIK otrzyma już dane do zaktualizowania, wedle prawa będzie miał kolejne 7 dni na dokonanie aktualizacji w rejestrze, a więc finalnie dopiero po 14 dniach rejestr BIK zostanie zaktualizowany, jeśli napływająca informacja jest istotna w świetle sytuacji kredytowej konsumenta.

14 dni, o których pisałem, to oczywiście maksymalny termin aktualizacji rejestru BIK, zwykle aktualizacja danych przebiega znacznie szybciej. Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe wypracowały pewne mechanizmy, dzięki którym aktualizacja historii kredytowej przebiega nawet z częstotliwością 2 razy na tydzień.

Skąd się w ogóle bierze potrzeba częstej aktualizacji rejestru BIK? jest to wynik skarg konsumentów, którzy po spłacie zobowiązania, nadal widnieli w BIK wciąż jako dłużnicy w trakcie spłaty.

Jeżeli u danego konsumenta zachodziła nagła potrzeba zaciągnięcia kolejnego zobowiązania, banki i firmy pożyczkowe odrzucały wnioski kredytowe, ponieważ BIK wskazywał nadal niespłacone zobowiązanie.

Jakie zdarzenia muszą być przesłane do BIK-u w ciągu 7 dni? oto one:

  • całkowita spłata kredytu,
  • wygaśnięcie zobowiązania,
  • informacja o nieistnieniu zobowiązania,
  • nowe zobowiązanie,
  • zmiana warunków zaciągniętego zobowiązania,
  • aktualizacja bieżącego zadłużenia,
  • kondycja zadłużenia (liczba dni opóźnienia w spłacie).

Podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie: Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK? Prawo bankowe zakłada, że banki i firmy pożyczkowe mają 7 dni na przesłanie danych do BIK, kolejne 7 dni BIK ma na wprowadzenie danych do rejestru. Jednak wypracowane przez instytucje mechanizmy, pozwalają na aktualizację danych nawet 2 razy w tygodniu.

Jeśli więc zaciągniesz kredyt w jednym banku, powiedzmy w poniedziałek, i we wtorek udasz się do innego banku po drugi kredyt, to poniedziałkowy kredyt nie powinien być jeszcze widoczny w BIK-u. Chyba że akurat trafisz na termin, w którym następuje wymiana danych między instytucjami.

Na chwilę obecną nikt nie wie, na przełomie jakich dni następuje wymiana i aktualizacja danych.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Wybrane specjalnie dla Ciebie wątki:

Twoja odpowiedź