Usunięcie danych z BIK po spłacie kredytu i aktualizacja danych [WNIOSEK]

usunięcie-danych-z-bik-po-spłacie-kredytu-wniosek

Otóż od 2015 r. jestem w BIK-u i chciałabym teraz wziąć kredyt, ale niestety nie mogę go dostać, gdyż widnieje w KRD i BIK-u i prosiłabym o usuniecie mnie z BIK-u, gdyż wszystkie zadłużenia mam pospłacane. Proszę o pomoc co mam zrobić… jak mam napisać i do kogo pismo z prośbą o usuniecie danych z BIK-u? … Proszę o pomoc. Myślę, że państwo mi pomogą wyjść z problemu…


Witam, chciałabym nastroić cię optymistycznie i odpowiedzieć na twoje pytanie w taki sposób jak tego właśnie oczekujesz. Nie mam dla ciebie jednak dobrych informacji. BIK jest jedynie administratorem danych przekazywanych mu przez konkretne instytucje – o tym napiszę niżej – dlatego nie jest uprawniony do usuwania danych dotyczących konkretnych zobowiązań (pożyczek, kredytów, chwilówek).

usunięcie-danych-z-bik-po-spłacie-kredytu-wniosek

Usunięcie danych z BIK lub ich aktualizacja może nastąpić jedynie na wniosek banku, lub firmy pożyczkowej, w której miałaś kredyt. Pod koniec wpisu zamieszczam dwa wzory pism, są to:

  1. Wniosek o aktualizację danych w BIK
  2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK

Oba wnioski trzeba pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić i wysłać do banku, w którym miałaś kredyt!

Jak długo BIK przechowuje dane?

Dane dotyczące tzw. nierzetelnych klientów mogą być przetwarzane w BIK-u przez okres 5 lat. Zatem bez twojej zgody BIK może przez 5 lat od czasu kiedy dopuściłaś się zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat swobodnie przetwarzać twoje dane – nawet bez twojej zgody.

Po upływie tego czasu możesz wystąpić z wnioskiem do swojego kredytodawcy, by ten usunął twoje dane z BIK- u. On jednak ma prawo odrzucić twoje żądanie, bo w myśl obowiązujących przepisów banki oraz inne instytucje finansowe mają prawo przechowywać twoje dane w BIK-u dla celów stosowania metod statystycznych (na szczęście nie widać ich w raporcie BIK) przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania – mówią o tym przepisy prawa bankowego.

Piszesz jednak, że zobowiązania swoje spłaciłaś, jest więc szansa, że bank przychyli się do twojej prośby. Musisz jednak poczekać, aż upłynie ustawowo przewidziany 5-letni termin, o którym pisałam powyżej.

Dla rozjaśnienia sprawy poniżej wyjaśnię: czym jest BIK, w jaki sposób działa i jak sprawdzić informację na swój temat właśnie w BIK-u.

Czym jest BIK?

BIK, czyli inaczej Biuro Informacji Kredytowej S. A. to instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe. Przepis ten dał bankom oraz bankowym izbom prawo utworzenia instytucji, której głównym celem będzie gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie – właśnie bankom – informacji, które stanowią tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są im potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych.

Dodatkowo prawo do pozyskiwania informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, otrzymały również inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów.

Zatem głównym zadaniem BIK-u jest gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji o aktualnych zobowiązaniach, oraz historii kredytowej klientów indywidualnych, oraz przedsiębiorców banków, SKOKÓW oraz instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.

Jakie informacje trafiają do BIK-u?

Informacje, które znajdują się BIK, dotyczą przede wszystkim zobowiązań kredytowych – wszystkich – nie tylko tych spłacanych nieregularnie, czy też, których spłata została zaniechana całkowicie, ale również kredytów obsługiwanych prawidłowo.

BIK przetwarza informacje przekazywane przez banki, SKOKI oraz inne instytucje finansowe, które muszą co najmniej raz w miesiącu przez cały okres trwania kredytu – od dnia złożenia wniosku do dnia zamknięcia – przesyłać informacje, czy dana osoba reguluje zobowiązanie.

Wśród informacji przekazywanych przez uprawnione podmioty znaleźć można:

  • Datę udzielenia kredytu
  • Rodzaj kredytu – kredyt konsumencki, kredyt na rachunku bankowym, kredyt na zakup towarów, kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, kredyt studencki i inne
  • Wysokość kredytu
  • Liczba oraz wysokość poszczególnych rat
  • Terminowość dokonywanych wpłat – w BIK-u widoczne będą opóźnienia dotyczące także pojedynczego dnia.

Jak długo BIK przechowuje dane kredytobiorcy?

W przypadku kredytów spłacanych terminowo BIK przetwarza dane do czasu zamknięcia kredytu. Jednak w sytuacji, kiedy klient wyraził zgodę, jego dane mogą być nadal przechowywane.

Takie działanie może być słuszne, jeśli kredytobiorcy zależy na pozytywnej ocenie zdolności kredytowej w oparciu o historię z BIK-u, kiedy np. planuje zaciągnąć kolejny kredyt.

Przez okres 5 lat mogą być przetwarzane dane w BIK-u (bez zgody klienta), jeśli:

  • nie uregulował on zobowiązania lub dopuścił się zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat trwającej powyżej 60 dni
  • upłynął 30-dniowy termin od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Ponadto dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych, a przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody.

Jeśli jesteś ciekawa, jakie informacje o tobie znajdują się w BIK-u, to możesz je sprawdzić, wchodząc na stronę bik.pl.

Jak usunąć dane z BIK?

Masz prawo, aby złożyć wniosek o aktualizację danych w BIK i wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez BIK. Do tego celu udostępniam Ci dwa wzory pism, pierwszy to:

Wniosek o aktualizację danych w BIK

i…

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR
Reasumując:

Tak jak napisałam powyżej, twoje dane mogą nadal legalnie być przetwarzane w BIK-u pomimo tego, że w końcu uregulowałaś zobowiązanie. Historia w BIK-u nie musi jednak zawsze zamykać drogi do uzyskania kolejnego kredytu.

Co prawda służy ona bankom do oceny zdolności kredytowej, jednak banki biorą pod uwagę również inne kwestie m.in. wysokość obecnie uzyskiwanych dochodów, wysokość stałych zobowiązań, zgromadzony majątek, możliwość zabezpieczenia kredytu (poręczenie, hipoteka, zastaw).

Mam nadzieje, że uda ci się znaleźć bank (nie mówię o prywatnych, drogich firmach zajmujących się pożyczaniem pieniędzy), który obdarzy cię zaufaniem i pomimo niekorzystnej historii w BIK- u przyzna ci kredyt na dobrych warunkach. Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

Przeczytaj teraz poniższe wpisy:

Imię:
Magdalena

Oceń nasz artykuł: