Jak napisać prośbę o aktualizację danych w BIK-u? [WZÓR wniosku]

Prowadzę spółkę która miała kredyt w rachunku bieżącym, kredyt spłaciłem 14.06.2018 z opóźnieniem 19 dni. Do dnia dzisiejszego w raporcie BIK nie ma wpisanego dnia spłaty kredytu. Ostatnia aktualizacja w BIK-u 12.06.2018.

Co mam w tej sytuacji zrobić? Pisać cofniecie zgodny na przetwarzanie danych czy prośbę o aktualizację danych w BIK-u?


Aktualizacja danych w BIK

Z dniem 11 września 2016 r. w życie weszła pewna nowelizacja ustawy Prawa bankowego, a także nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, która wprowadziła nowe  dla banków obowiązki, a w szczególności obowiązek dotyczący szybszej aktualizacji danych w BIK.

Głównym powodem dla którego zostały wprowadzone te nowelizacje, była konieczność poprawy nie tylko dostępności, ale  i wiarygodności danych dla podmiotów finansowych.

A oto treść ustawy, która szczególnie Ciebie powinna interesować:

Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania

A więc nie tylko banki, firmy pożyczkowe i inne podmioty finansowe mają obowiązek w ciągu 7 dni dokonać zmiany statusu danej operacji finansowej, ale także i BIK ma obowiązek, aby w kolejnych 7 dniach, od daty otrzymania nowej informacji z banku, dokonać zmiany w rejestrze.

Sam BIK kiedyś się zobowiązał, że wymiana informacji między BIK-iem a instytucją finansową, będzie przeprowadzana dwa razy w tygodniu, najwyraźniej, bazując na Twoim doświadczeniu z BIK-iem, widać gołym okiem, że coś nie działa tak jak powinno…

Aktualizacja danych w BIK-u miała być przeprowadzana w każdy poniedziałek i każdy czwartek. Oznaczało to dla kredytobiorców błyskawiczną aktualizację w BIK-u. Jeśli ktoś chciałby usunąć negatywny wpis w BIK-u, to składając takie żądanie do banku w poniedziałek, w czwartek po południu wpis powinien być już usunięty.

Co jeszcze warto wiedzieć to, że prawo bankowe określa nawet katalog zdarzeń/czynności których dokonuje kredytobiorca, które muszą być aktualizowane przez bank i BIK w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, są to np:

  • informacja o całkowitej spłacie zobowiązania,
  • wygaśnięcie zobowiązania,
  • usunięcie zobowiązania,
  • informacja o nowym zobowiązaniu,
  • zmiana kwoty kredytu i kwoty raty,
  • zmiana poziomu zadłużenia,
  • informacja o liczbie dni opóźnienia.

A więc informacja o całkowitej spłacie zobowiązania, która dotyczy właśnie Ciebie, powinna być wysłana przez bank do BIK-u w ciągu 7 dni od spłaty zobowiązania, następnie BIK powinien zaktualizować dane w systemie w ciągu kolejnych 7 dni od daty otrzymania zmiany statusu.

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Myślę, że powinieneś złożyć stosowny wniosek o aktualizację BIK-u. Wniosek powinien zawierać nie tylko samą prośbę o zaktualizowanie danych ale też i paragrafy na które się powołujesz. Wniosek składa się do banku, który ma zmienić dane w BIK.

Wzór bardzo skutecznego wniosku znajduje się w dziale WZORY PISM w sekcji nr. 13 BIK lub poniżej. Mam nadzieję, że po złożeniu wniosku do banku, aby natychmiast zaktualizowali dane widniejące w BIK, nastąpi to bardzo szybko. Życzę wszystkiego dobrego.

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wpisy, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *