Podział majątku wspólnego na wniosek wierzyciela

Forum prawneKategoria: DługiPodział majątku wspólnego na wniosek wierzyciela
Teresa zapytał 4 lata temu

Witam.

Grozi nam przymusowa rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela. Kilka lat temu wzięłam pożyczkę dla swojej mamy. Nie mówiłam o tym mężowi, bo by się nie zgodził.

Dzisiaj dostałam pismo z firmy windykacyjnej, że dług wynosi ponad 38 tys., kredyt był na 10 tys., ze jeśli nie spłacę w ciągu 14 dni, to wierzyciel będzie chciał wystąpić o rozdzielność majątkową i wystąpić o ściągnięcie zadłużenia z mieszkania wspólnego, które zamieszkujemy z dziećmi.

Podpierają się nakazem zapłaty z e-sądu z tytułem wykonawczym z 2011 r., którego nie mam. Nie wiem co robić. Mąż o niczym nie wiedział.

Czy przymusowy podział majątku wspólnego małżonków jest zgodny z prawem? może tego żądać firma windykacyjna? nie wiem, co będzie dalej, przymusowa rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela może doprowadzić do sprzedaży mieszkania?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

sprawa wygląda na tyle poważnie, że ja na Twoim miejscu zwróciłabym się o analizę prawną do adwokata lub radcy prawnego, który mógłby przejrzeć wszystkie dokumenty, na które powołuje się firma windykacyjna.

Jednakże skoro pytasz, to muszę napisać, że owszem, wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków, po to, by dochodzić zaspokojenia z wydzielonego majątku dłużnika.

Niemniej jednak ja na tym etapie windykacji skupiałabym się na zasadności żądanych kwot. Podajesz, że dług – należność główna wynosiła 10 000 zł, a dziś firma windykacyjna żąda zapłaty jej czterokrotności.

Oczywiście wierzyciel ma prawo domagać się odsetek, ale te ulegają przedawnieniu po trzech latach. Podobnie dzieje się z kosztami sądowymi i kosztami windykacji. Te również przedawniają się z upływem przewidzianego terminu.

Nakaz zapłaty pochodzi z 2011 roku, możesz więc próbować dojść do porozumienia z firmą windykacyjną, proponując ugodę i ratalną spłatę długów, jednak po uprzedniej analizie sprawy i zmniejszeniu żądanej kwoty.

Radzę Ci podjąć rozmowy z firmą windykacyjną i zażądać przedłożenia dokładnego wyliczenia dochodzonej kwoty, oraz dokumentów na potwierdzenie istnienia zobowiązania m.in. umowy cesji wierzytelności.

Możesz również ubocznie podnieść zarzut przedawnienia należności głównej i odsetek. Myślę, że należność główna nie jest przedawniona, ale być może dzięki tak podniesionym zarzutom, firma windykacyjna przygotuje bardziej merytoryczną odpowiedź na Twoje pismo, podając przydatne informacje.

Pismo z żądaniem prześlij na adres wierzyciela listem poleconym, a po jego odbiorze i zebraniu niezbędnych danych udaj się po poradę do profesjonalisty.

Kleryk odpowiedział 4 lata temu

Zachęcam do przeczytania wyroku Sądu Najwyższego: Sygnatura akt: IV CSK 303/17

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5455-ce0d61b0-fe80-4050-bec5-582cc7606e5a&ListName=esprawa2017&Search=IV%20CSK%20303/17

Koniec końców podział wspólności majątkowej małżonków na wniosek wierzyciela jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma możliwości spłaty długu z majątku wspólnego ani z majątku osobistego.

Jeśli wierzyciel nie wyczerpał wszystkich możliwych sposobów na odzyskanie pieniędzy z majątku osobistego dłużnika, to wnoszenie o rozdzielność majątkową małżonków zostanie oddalone.

Czyli jeśli wierzyciel nie skieruje egzekucji komorniczej wprost do majątku osobistego dłużnika i egzekucja nie zostanie umorzona ze względu na bezskuteczność, to nie ma on co próbować doprowadzić do rozdzielności majątkowej małżonków, z których jeden jest dłużnikiem.