Powództwo przeciwegzekucyjne na komornika

Forum prawneKategoria: KomornikPowództwo przeciwegzekucyjne na komornika
Jerzy zapytał 5 lat temu

Witam, chciałbym wnieść powództwo przeciwegzekucyjne wobec komornika, który egzekwuje przedawniony dług wynikający z nakazu zapłaty, jak to zrobić, gdzie skierować pismo, jaka jest opłata, czy nowy termin przedawnienia 6 lat tego może dotyczyć?

Czy można coś zrobić z odsetkami? Sprawa jest z 2006 roku, a dotyczy kredytu wziętego na meble dla kuzynki.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

pierwszą czynnością jest ustalenie, czy rzeczywiście dług jest przedawniony. Bo jak piszesz, kredyt na zakup mebli był z 2006 roku, ale czy po tej dacie wierzyciel nie podjął kroków zmierzających do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Ustal proszę, czy od ostatniej czynności mającej wpływ na bieg terminu przedawnienia roszczenia na pewno upłynął wymagany okres.

Niestety nie znam szczegółów sprawy, dlatego nie mogę potwierdzić, że Twój dług przedawni się na pewno po upływie 6 lat. Musisz bowiem wiedzieć, że poprzednio stosowany 10-letni termin przedawnienia znajdzie zastosowanie w przypadku roszczeń, których bieg terminu przedawnienia rozpoczął się w okresie pomiędzy 9 lipca 2008 roku, a 31 grudnia 2014 roku – więc być może i w Twojej sprawie.

Co więcej, musisz pamiętać, że  termin przedawnienia roszczenia przerywa każda sprawa sądowa oraz każde postępowanie komornicze. Ważne jest więc ustalenie dat wydanych przez sąd orzeczeń – nakazów zapłaty, wyroków, postanowień.

Jeśli potwierdzisz, że w wymaganym terminie wierzyciel nie podjął żadnych kroków zmierzających do wyegzekwowania długu, powództwo przeciwegzekucyjne może okazać się zasadnym.

Powództwo przeciwegzekucyjne należy złożyć do sądu w okręgu, którego prowadzona jest egzekucja (tak art.843 kpc.).

W piśmie należy wskazać:

  1. oznaczenie sądu (Sąd Rejonowy/Sąd Okręgowy zależnie od wartości przedmiotu sporu)
  2. oznaczenie stron
  3. oznaczenie pisma – powództwo przeciwegzekucyjne
  4. osnowę wniosku – zarzut przedawnienia roszczenia
  5. uzasadnienie pozwu – podniesienie okoliczności wskazujących na upływ terminu przedawnienia
  6. dowody na poparcie przytoczonych twierdzeń.

Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu  – nie mniej niż 30 zł.

Odnośnie liczenia terminu przedawnienia odsetek – to jako roszczenia okresowe, odsetki przedawniają się z upływem lat trzech, jednak najpóźniej wraz z roszczeniem głównym. Jeśli zatem cały dług się przedawnił, to odsetki również.