Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe? PPK?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe? PPK?
Daniel K. zapytał 4 lata temu

Witam.

Czy komornik może zająć Pracownicze Plany Kapitałowe PPK? odprowadzam część pensji na emeryturę, żeby była wyższa, czy te środki może przejąć komornik?

Wiem, że PPK nie są obowiązkowe, ale chciałbym skorzystać z rządowego planu oszczędzania.

Gdzieś czytałem, że zmienił się art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i jest tam napisane, że oprócz składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, pracodawca będzie też odliczał wpłaty dokonywane na pracowniczy plan kapitałowy.

Czyli co? PPK nie może zająć komornik? jest jeszcze jeden art. który chciałbym przytoczyć i jest to Art. 95 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w którym może przeczytać, że:

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Na różnych forach różnie piszą i nie wiadomo kogo słuchać, może Pani pomoże mi tę kwestię rozstrzygnąć?

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

bardzo cię cieszę, że sięga Pan do przepisów, czyli do źródła, bo rzeczywiście informacje na różnych formach w dodatku, że nie są pełne, jasno napisane, to często poparte są nieaktualnym już stanem prawnym.

Chcąc skorzystać z przepisów aktualnych, zawsze należy otwierać tekst ujednolicony ustawy (akt obowiązujący z naniesionymi zmianami, oraz zmianami, które w podanej dacie mają zostać wprowadzone – czyli widzimy planowane na kolejny czas zmiany). Polecam Internetowy System Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP.

Interesują nas pracownicze plany kapitałowe, więc sięgamy do ustawy z dnia 4 października 2018 roku i podanego przez Pana art. 95, w którym jednoznacznie jest napisane, że środki zgromadzone na rachunku PPK mogą być zajęte jedynie w przypadku egzekucji długów alimentacyjnych, kiedy wierzycielem jest zarówno uprawniony do alimentów (dziecko, małżonek, rodzic), jak i tzw. Fundusz Alimentacyjny.

Zatem w przypadku innych długów niż alimenty, egzekucja z PPK nie może być prowadzona.

Odnoszą się jeszcze pokrótce do regulacji art. 87 kodeksu pracy, to z niniejszego przepisu również wynika, że od zajęcia długów innych niż alimentacyjne wolna jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.

Z powyższego wynika więc, że dokonując wpłat na PPK, zwiększa Pan jakby kwotę wolną od zajęcia (chroni swoje pieniądze przed wierzycielem, odkładając je do skarbonki o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe).

Zachęcam jeszcze do przeczytania mojego wpisu: PPK a zajęcie komornicze

Karaś odpowiedział 4 lata temu

Zgadza się,

za normalne długi (np. niespłacona pożyczka czy kredyt), komornik PPK nie może zająć, natomiast jeśli ma się długi wynikające z alimentów, to komornik będzie miał możliwość ściągnięcia pieniędzy z PPK na spłatę zaległych alimentów.

Jeśli więc ktoś jest dłużnikiem alimentacyjnym, to powinien poważnie zastanowić się nad odkładaniem na PPK, bo może mu zostać puste konto, jeśli komornik dokopie się do tych oszczędności :]

Na pewno część pracowników wycofa się z odkładania na PPK jeśli będą mieć tego świadomość przy długach alimentacyjnych. Podsumowując: pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej.

Jednak wyjątkiem są roszczenia alimentacyjne, gdzie komornik będzie mógł zająć oszczędności zgromadzone w PPK.

Jerzy odpowiedział 4 lata temu

Mnie tam interesuje kwestia ppk a kwota wolna od potrąceń – ktoś coś wie na ten temat?

TEDE odpowiedział 4 lata temu

Kwota wolna od potrąceń w przypadku osób, które przystąpiły do Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie ustalana po odliczeniu składki na ten program :)

berni odpowiedział 4 lata temu

Część osób się wycofuje, a jednak część zostaje w ppk. Każdy patrzy na program ze swojej perspektywy. Jeśli ktoś ma inne alternatywy oszczędzania, to może sobie odpuścić, a jak kogoś nie stać na dodatkowe lokaty, to zostaje w ppk. Lepiej mieć na stare lata coś niż totalnie nic…