Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a komornik – ile mi zostanie?

Zarabiam netto 2500 zł. Z tego 1633 zł dostaję na konto bankowe, a 867 zł zabiera komornik. Pytanie jest takie: przystępując do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), pracodawca będzie odprowadzał ode mnie ok. 70 zł miesięcznie na emeryturę – z której części mojego wynagrodzenia?

Z tej najniższej krajowej 1633 zł? czy z tego, co zabiera komornik? (Czyli np. dalej dostałbym 1633 zł a komornik 800 zł zamiast 867 zł?).


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a komornik

Witaj, zadałeś bardzo dobre, trafne pytanie. Za chwilę, kiedy odkładanie na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, w skrócie PPK stanie się czymś normalnym, coraz więcej dłużników będzie chciało znać odpowiedź właśnie na pytanie, z której części wynagrodzenia – czy tej, którą zabiera komornik, czy też z tej, która trafia do pracownika, pracodawca dokona potrącenia składki, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Czym jest PPK, czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy

Pracowniczy Plan Kapitałowy wprowadzony ustawą z dnia 4 października 2018 roku już niebawem ma pozwolić osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę dodatkowo zaoszczędzić i tym samym zwiększyć świadczenie emerytalne w przyszłości.

Niestety przeciwników nowych rozwiązań przybywa, bo rozwiązanie, o które pytasz, polega przecież na odkładaniu, a odkładanie wiąże się nie inaczej jak z uszczupleniem bieżącego budżetu.

W konsekwencji więc pracownik po przystąpienia do PPK otrzyma niższą pensję, by zgodnie z założeniem ustawodawcy w przyszłości móc cieszyć się wyższą emeryturą.

Jednak jak przewiduje przepis art. 23 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych:

…uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, a do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art. 183A § 1–5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy.

Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona, czy nie jest uczestnikiem PPK.

Co więcej, jak wskazuje przepis § 2 uczestnik PPK, (pracownik) może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy.

Czyli w każdym momencie pracownik może zmienić swoją decyzję i odstąpić od “oszczędzania” zachowując praw do wyższego wynagrodzenia.

Wysokość wpłat na rzecz Pracowniczego Planu Kapitałowego

O wysokości dokonywanych wpłat na rzecz PPK mówią przepisy art. 25 i następnych przedmiotowej ustawy.

Wysokość „składek” została określona procentowo, dlatego krótko tylko wskażę, że wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający ma wynieść 1,5% wynagrodzenia. Zatrudniający może zwiększyć wpłatę podstawową o dodatkowe 2,5% wysokości wynagrodzenia.

Wpłaty wliczane są do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynieść mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie łącznie nawet z kilku źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2% minimalnego wynagrodzenia. Pracownik może powiększyć wpłatę o dodatkowe 2%.

PPK a egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległo również część przepisów kodeksu pracy. Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami kodeksu pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek zastosowania się do zajęcia komorniczego z pensji pracownika – dłużnika i to właśnie pracodawca zobowiązany jest dokonać prawidłowego wyliczenia (potrącenia).

Również teraz po wejściu w życie przepisów pozwalających na dodatkowe odkładanie, to na pracodawcy ciążyć będzie jeszcze jeden dodatkowy obowiązek.

W myśl zasadom znowelizowanych przepisów kodeksu pracy pracodawca zobowiązany będzie dokonać potrąceń na rzecz składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat na PPK, a dopiero z pozostałej kwoty dokonać potrącenia w ramach prowadzonej z wynagrodzenia za pracę egzekucji.

Także, jak widzisz wypłacana ci obecnie kwota wynagrodzenia, jako wolna od zajęcia nie ulegnie zmianie.

W chwili obecnej jako dłużnik niealimentacyjny otrzymujesz wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia (płaca minimalna), która na rok 2019 wynosi 1 634 zł netto miesięcznie.

A składka, o której piszesz, zostanie potrącona od całości wynagrodzenia, co skutkować będzie tym, że pracodawca przekaże niższą kwotę komornikowi.

Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2019 to kwota 2 250 zł brutto – tak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku.

Podsumowując

Jeśli przystąpisz do PPK, to składka w wysokości nie niższej niż 2% zostanie potrącona z całości wypracowanego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, natomiast pobierana przez ciebie kwota wolna od zajęcia nie ulegnie zmianie i w 2019 roku wyniesienie 1 634 zł netto, w konsekwencji czego, to do komornika i wierzyciela trafi mniej pieniędzy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a komornik – ile mi zostanie?”
  1. skoro w myśl nowych przepisów kwota wolna od potrąceń to płaca minimalna po odjęciu składek ZUS, podatku i składki na PPK to przecież oczywistym jest że kwota wolna będzie z tego powodu niższa, a w artykule piszecie, że nie ulegnie zmianie?

Comments are closed.