Prace społeczne za alimenty drugi raz?

Kategoria: AlimentyPrace społeczne za alimenty drugi raz?
Monika zapytał 4 miesiące temu

Dzień dobry. Moje pytanie brzmi czy jeśli mój mąż raz miał prace społeczne za alimenty w 2019 r. to, czy teraz czeka go areszt, czy może ubiegać się o kolejne prace społeczne? Jeśli tak co musi zrobić? (Ps. Nie jest pewien czy to jego dziecko, bo mama dziecka nie chce badań na ojcostwo). Za odpowiedź będę bardzo wdzięczna.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

o odpowiedzialności karnej za brak alimentacji stanowi m.in. art 209 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią niniejszego przepisu:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak więc widzisz, kara za uchylanie się od obowiązku alimentacji może być surowa. Niemniej jednak bardzo trudno przewidzieć jak orzeknie sąd. Twój mąż może wnioskować o najniższy wymiar kary, wnosząc o wymierzenie mu prac społeczno-użytecznych. Taki wniosek może podeprzeć potrzebą utrzymania rodziny – Ciebie i Waszych dzieci.

Muszę jednak wspomnieć, iż uważam, że Wasza postawa jest niewłaściwa – jeśli Twój mąż nie będzie łożyć na utrzymanie dziecka, w końcu pójdzie do więzienia. Warto więc podjąć starania, by choć częściowo regulować bieżące raty alimentacyjne. Jeśli są one zbyt wysokie, należy złożyć wniosek o zmniejszenie alimentów.

Co do ojcostwa, to samo podejrzenie to zbyt mało. Jeśli matka dziecka nie zgadza się na testy DNA, mąż może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka. Jednakże, aby przedmiotowy wniosek został uznany przez sąd, a w konsekwencji, by sąd zlecił testy na ojcostwo, należy wskazać, że podejrzenie, iż nie jest on ojcem dziecka ma od krótszego czasu niż rok.

Powyższe wynika z regulacji art. 63 kodeksu rodzinnego, który stanowi:

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Twoja odpowiedź