Przedawnienie opłat za konto bankowe nieużywane

Forum prawneKategoria: DługiPrzedawnienie opłat za konto bankowe nieużywane
AvatarKasia zapytał 1 rok temu

Chodzi o opłaty za nieużywane konto bankowe. Ze względu na trudną sytuację finansową po śmierci mamy w 2012 roku wyjechałam do pracy do Niemiec, gdzie przebywam do dziś.

W międzyczasie na moim rachunku w banku PKO i Inteligo powstało zadłużenie, które wciąż rośnie …jako że nie korzystam z tych kont…

Ostatnio na mój adres w Polsce przyszło pismo z banku PKO, że moje długi zostały sprzedane i jest podana nazwa nowego wierzyciela.

Ponieważ w międzyczasie otrzymałam polską emeryturę, która wpływa na konto w Nestbank, pojawiło się zajęcie komornicze na tym rachunku… czy jest jakaś możliwość wystąpienia do sądu o umorzenie długów za nieużywane konto bankowe ze względu na przedawnienie?

Podsumowując:

Komornik zajął konto w Nest Banku, gdzie wpływa moja emerytura. To zadłużenie pochodzi sprzed 2012 roku i są to opłaty za nieużywane konto bankowe i dług oczywiście rośnie.

Chciałam zapytać, czy można wystąpić o umorzenie tych długów za konto bankowe ze względu na przedawnienie?

Kiedy ma miejsce przedawnienie opłat za prowadzenie rachunku bankowego? niezamknięte konto w banku PKO i Inteligo przysparza mi sporo problemów.

3 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

przede wszystkim musi Pani podać więcej informacji, by otrzymać rzetelną odpowiedź na zadawane pytania.

Nie podała Pani najważniejszych danych, a mianowicie, z którego roku pochodzi tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik egzekwuje stare długi bankowe.

Musi Pani wiedzieć, że co prawda roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch – tak art. 731 kodeksu cywilnego, jednakże prawo zobowiązań powoduje możliwość podjęcia przez wierzyciela pewnych czynności, które nie tylko przerywają bieg terminu przedawnienia roszczenia, ale dodatkowo go wydłużają.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że należność orzeczona przez sąd wyrokiem lub nakazem zapłaty wydłuża termin biegu przedawnienia do lat 6, w obecnym stanie prawnym, a do 10 poprzednio.

Wszystkie te szczegóły musi Pani wziąć pod uwagę, aby móc myśleć o „umorzeniu długu” na skutek przedawnienia.

Jednak ja zwróciłabym uwagę na inną kwestię, a mianowicie okoliczność, czy miała Pani informację o toczących się poprzednio z powództwa banku lub jego  następcy prawnego spraw sądowych. Podaje Pani, że przebywała za granicą, mogło więc dojść do uprawomocnienia się spraw, w których nie mogła Pani bronić swych racji, jako osoba o sprawach niepoinformowana.

Tu należy przypomnieć fikcję doręczenia, którą sądy do tej pory stosują, uznając pismo dwukrotnie awizowane, za doręczone stronie, jeśli nie podniesie ona zarzutu w tym zakresie.

Jeśli nie miała Pani wcześniej informacji o toczących się postępowaniach sądowych, zasadne będzie złożenie zażalenia na postanowienie, w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na wydane poprzednio orzeczenia zasądzające egzekwowane należności podnosząc, że od 2012 roku przebywa Pani w Niemczech, a powód w sprawie wskazał nieaktualny adres. Dodatkowo należy wnieść o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia.

Na koniec dodam jeszcze, iż uważam, że  powinna Pani podjąć kroki, by pozamykać rachunki bankowe, z których nie korzysta, a które generują koszty.

AvatarLudwik odpowiedział 1 rok temu

Jeśli chodzi o przedawnienie opłaty za rachunek bankowy, to mam taki problem, że naliczone zostały przez bank opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Rachunek nigdy nie był przeze mnie używany, po prostu była promocja kilka lat temu na darmowe konto bez opłat za prowadzenie rachunku, niestety promocja była tylko przez 3 miesiące. O nowo otwartym koncie zapomniałem i bank naliczał opłaty, teraz po 7 latach znaleźli mnie i żądają spłaty zaległości powiększonych o odsetki i inne koszty.

AvatarQuazzy odpowiedział 1 rok temu

Ludwik, z tego co wiem, to roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch, a więc już po dwóch latach opłaty za prowadzenie ROR powinny przedawnić się, myślę, że należy wysłać do banku oficjalne pismo podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia, inaczej oddadzą sprawę do sądu, a później do komornika i dopiero zostaniesz obciążony dużymi kosztami, nie tylko komorniczymi ale i kosztami rozprawy sądowej. Pozdrawiam!

Twoja odpowiedź