Spłata długu z pominięciem komornika a opłata egzekucyjna

Forum prawneKategoria: KomornikSpłata długu z pominięciem komornika a opłata egzekucyjna
DJ zapytał 5 lat temu

Dzień Dobry, chodzi o spłatę bezpośrednio do rąk wierzyciela z pominięciem komornika, proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie. Czy jeżeli po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika wpłacę całą należność wierzycielowi bezpośrednio na jego konto, a on wycofa sprawę u komornika, to jaką kwotę wówczas będę musiał zapłacić komornikowi?

Z informacji, jakie znalazłem to 5% kwoty do 30 dni, potem 10%. Czy występuje też opłata minimalna, jeżeli dług jest mały, bo 400 zł? jakie poniosę koszty komornicze?

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Dzień dobry,

mam dla Ciebie jeszcze lepszą wiadomość, bowiem spłata długu w terminie 30 dni skutkować będzie naliczeniem przez komornika opłaty stosunkowej w wysokości jedynie 3% wyegzekwowanego świadczenia.

Powyższe wynika, z regulacji art. 27  ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych, w brzmieniu:

“Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia (ustęp 1).

Kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia (ustęp 2).

Zatem warunkiem, ustalenia opłaty stosunkowej w wysokości 3% wyegzekwowanego świadczenia jest dokonanie wpłaty komornikowi, a nie wierzycielowi.

Jeśli zdecydujesz się na spłatę długu bezpośrednio wierzycielowi, zastosowanie znajdzie przepis następny – art. 28 ustęp 1 –  jeżeli dłużnik spełnił świadczenie w sposób i terminie, o których mowa w art. 27 ust. 2 opłata minimalna od tak zaspokojonego świadczenia wynosi 150 złotych.

Z analizy powołanych powyżej przepisów wynika, że korzystniej dla Ciebie będzie spłacić dług komornikowi.

Jan odpowiedział 5 lat temu

Rozumiem, że po 30 dniach jest 10%, czyli z 400 to 40 zł, czy tylko tyle należy się komornikowi? Czy występuje opłata minimalna tak zaspokojonego swiadczenia jeżeli te 10% nie stanowi jakiejś wysokości w zł ?

Bogusław odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry

Spłata wierzyciela z pominięciem komornika. W ubiegłym roku komornik zajął mi konta, widząc dosyć dużą kwotę zajęcia zadzwoniłem do wierzyciela HOIST i umówiłem się z nimi na spłatę całości zadłużenia w ciągu tygodnia. Spłatę całkowitą dokonałem. Miałem u nich konto do wpłat więc online widziałem, że wszystko zostało spłacone, obecnie widzę nawet nadpłatę.

Po jakimś tygodniu od wpłaty dostałem tel. że muszę zapłacić dodatkowe koszty w kwocie ok. 1400 zł. Z uwagi, że nadal miałem zajęte konta, komornik ściągnął mi ok. 500 zł, resztę dopłaciłem przez ich aplikacje. Bardzo długo Hoist zwlekał z wysłaniem pisma do komornika, informując go spłacie zadłużenia. W końcu komornik zwolnił mi konto.

Obecnie komornik znowu zajął mi konta i żąda zapłaty kosztów komorniczych. Jeszcze nie odebrałem poczty – więc nie wiem co jest w tej korespondencji.

Proszę o pomoc jak działać w tej sytuacji?
Pozdrawiam
Bogusław

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Panie Bogusławie,

każde postępowanie egzekucyjne generuje koszty po stronie dłużnika. Dlatego okoliczność, że te zostały naliczone nie powinna Pana dziwić. Natomiast warto ustalić, czy komornik właściwie wyliczył koszty biorąc pod uwagę stawkę procentową. Tu wyjaśnię, że ta zależna jest od szybkości spłaty zadłużenia oraz sposobu prowadzenia egzekucji.

W myśl obowiązującej regule wynikającej z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych opłata stosunkowa może wynieść 10% wyegzekwowanego świadczenia lub 3% jeśli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość, lub część egzekwowanego świadczenia.

Natomiast zgodnie z założeniami ustawodawcy. Kwota wypłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia – tak art. 27 niniejszej ustawy.

Dodać jednak należy, że w myśl zasadzie przewidzianej w art. 29 ustawy jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło bezpośrednio do rąk wierzyciela, to w zależności od tego, czy wpłata nastąpiła przed upływem miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czy później dłużnika obciąża się opłatą w wysokości 5 lub 10 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Podsumowując:

Nie znając dokumentów sprawy trudno jest mi ustalić, jaką stawkę procentową powinien zastosować komornik. Mogę jednak doradzić, by analizując postanowienie komornika w przedmiocie wysokości naliczonej opłaty miał Pan na uwadze wyżej wymienione regulacje prawne, a w razie zaistnienia wątpliwości co do zasadności naliczenia kosztów złożył zażalenie do komornika.