Synowa utrudnia kontakt z wnukiem

Forum prawneKategoria: RóżneSynowa utrudnia kontakt z wnukiem
Ludmiła zapytał 3 lata temu

Synowa utrudnia kontakt z wnukiem, rodzice dziecka nie są razem od roku, gdy syn wyprowadził się od synowej, ta zaczęła utrudniać kontakt z wnuczkiem. Być może syn i synowa mają kryzys małżeński, nie wiem, nie mam na to wpływu.

Chciałabym zapytać więc, jakie są prawa dziadków do widywania wnuków? czy to, że synowa utrudnia kontakt z wnukiem – jest zgodne z prawem? czy jako dziadkowie nie możemy mieć wpływu na kontakty z wnukami? proszę o pomoc.

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety do podobnych sytuacji – utrudniania kontaktów z wnukiem dochodzi dość często po rozstaniu się małżonków.

Niemniej jednak dziadkowie nie muszą godzić się na brak relacji z wnukami. Mają oni możliwość domagania się uregulowania kontaktu z wnukami także na drodze postępowania sądowego.

Zatem w Państwa sytuacji, jeśli była partnerka syna nie zgodzi się na dobrowolne kontakty z wnukiem, zasadnym będzie rozważenie złożenia do sądu wniosku o uregulowanie kontaktów/widzeń (wzór pozwu o widywanie wnuka).

Przedtem radzę jednak podjąć rozmowę z synową i poinformować ją o planach zwrócenia się do sądu. Być może jeśli synowa dowie się o Państwa zamiarach, to zgodzi się również na dobrowolne widzenia z dzieckiem. Dopiero jeśli jej stanowisko będzie niezmienne, zasadne będzie przygotowanie odpowiedniego wniosku i złożenie go do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukiem, należy poprzeć brakiem porozumienia w tym temacie z synową, brakiem relacji z wnukiem oraz przywiązaniem do niego i tęsknotą. Macie Państwo prawo wnosić o kontakty w miejscu zamieszkania dziecka w wybrane dni lub kontakty poza miejsce zamieszkania dziecka, czyli o możliwość zabierania wnuka do siebie.

Na koniec dodam jeszcze, że prawo, a nawet obowiązek zapewnienia kontaktów na gruncie wnuk-dziadkowie potwierdził już dawno Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 roku sygn. akt III CZP 42/88 wskazując, że:

“Rodzice (…) mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.”

Dla dobra swojego i wnuka powinniście więc Państwo zadbać o podtrzymanie więzi rodzinnej, której nie da się stworzyć ani utrzymać, jeśli osobiste kontakty nie będą realizowane.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam do podjęcia działań w tym temacie.

Powodzenia!

Podobne wątki:

Genowefa T. odpowiedział 3 lata temu

Witam, a jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki? czy są na to jakieś przepisy prawne w prawie rodzinnym? mamy podobny problem co Pani u góry, synowa utrudnia nam kontakt z wnukiem.

Co zrobić jeśli kontakty dziecka z dziadkami są strasznie rzadkie, mimo że mieszkamy w tym samym mieście? czy mogę gdzieś złożyć wniosek o kontakty babci z wnukiem? proszę poradzić, co możemy zrobić?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie pragnę wskazać, że kwestię kontaktów z dzieckiem regulują przepisy ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113 i następnych.

§2 niniejszego przepisu stanowi, że:

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przy czym dodać należy, że zgodnie z zapisem art. 113 [6]:

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Uznać więc należy, że nie tylko rodzice, ale również rodzeństwo, dziadkowie, a także inni krewni, mogą domagać się uregulowania przez sąd kontaktów z dzieckiem, wnosząc o przyznanie im prawa do:

  • odwiedzin
  • osobistych spotkań w miejscu zamieszkania dziecka i poza nim
  • porozumiewania się z dzieckiem na odległość – rozmowy telefoniczne lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji na odległość
  • utrzymywania korespondencji listownej.

Natomiast przy ustalaniu sposobu kontaktów i ich częstotliwości, należy wziąć pod uwagę zasady przewidziane w art. 113[1] ustawy, który nakazuje kierować się dobrem dziecka i jego rozsądnym życzeniom.

Biorąc pod uwagę powyższe, mogę Pani napisać, że jako babcia ma Pani prawo złożyć w sądzie wniosek o przyznanie kontaktów z wnukiem.

W treści wniosku należy powołać się na ich ograniczanie ze strony matki, chęć utrzymywania relacji z wnukiem i ogromne przywiązanie do niego. Należy w jak najdokładniejszy sposób opisać relację z wnukiem oraz więź, jaka Was łączy.

Należy również opisać proponowany sposób kontaktów. Tu trzeba wziąć pod uwagę wiek dziecka, jego rozwój i umiejętność radzenia sobie bez matki.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukiem, należy złożyć w Sądzie Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania.

Przed skierowaniem sprawy do sądu, radze jeszcze raz podjąć rozmowę z matką dziecka – ostrzec ją o swoich planach i zaproponować pozasądowe porozumienie.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jako uzupełnienie wątku załączam 3 grafiki:
prawo-do-kontaktow-dziadkow-z-wnukami jak-czesto-dziadkowie-moga-widywac-wnuki jak-uregulowac-kontakty-dziadkow-z-wnukami

er odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry. Proszę o poradę. Problem kontaktów z wnukiem. Były partner córki uniemożliwia kontakt z wnukiem, który ma 4-latka. Od stycznia 21 niestety nie mogę się widzieć z wnukiem. Córka również nie ma z synem kontaktów. Były partner córki uniemożliwia, pomimo że ma tylko ugodę do kontaktu z synem od 28 .10.20 zabrał dziecko z przedszkola i przetrzymuje je w miejscu swojego zamieszkania.

Lucyna D. odpowiedział 3 lata temu

Dobry wieczór, chcemy wiedzieć jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki? synowa utrudnia nam kontakt z wnukami odkąd syn się z nią rozszedł. Syn także ma problem by widywać dzieci.Synowa ma wsparcie u swoich rodziców, którzy także pomagają jej w utrudnianiu kontaktów z nami i z synem. Byli w sądzie, syn ma ustalone kontakty, my do sądu nie chcemy iść żeby sąd zasądził kontakty, bo nie chcemy narażać dzieci na stres z tym związany. Jak to rozwiązać dobrowolnie żeby synowa przejrzała na oczy, że my chcemy dobrze i chcemy widywać wnuki…

Dariełka odpowiedział 3 lata temu

Czy mogę prosić o wniosek o kontakty babci z wnukiem wzór? potrzebuję takie pismo bardzo szybko.