Umorzenie długów w ZUS i US przez upadłość konsumencką możliwe?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaUmorzenie długów w ZUS i US przez upadłość konsumencką możliwe?
AvatarSokoły3 zapytał 1 rok temu

Witam, czy długi wobec urzędu skarbowego też mogą być umorzone w formie upadłości konsumenckiej? Poza długiem w urzędzie skarbowym mam też długi w ZUS-ie czy taki dług też może być umorzony? poza tym mam kredyty spłacane na bieżąco, ale w tej chwili straciłem pracę nie z mojej winny, i nie jestem w stanie spłacać zobowiązań.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

z tego co napisałeś wynika, że jesteś wzorowym modelem osoby, która powinna składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – posiadasz zobowiązania, których nie możesz regulować nie z własnej winy, tylko na skutek utraty zatrudnienia.

Odnośnie Twojego pytania, o długi, które mogą być umarzane w postępowaniu upadłościowym, to wskażę tu na art. 491 z indeksem 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe zgodnie, z którym nie podlegają umorzeniu:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbiezobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

W katalogu wyłączeń nie znajdują się długi podatkowe oraz względem organu rentowego, dlatego jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, masz szansę otrzymać umorzenie zarówno długów bankowych, jak i względem US i ZUS.

Na koniec dodam, że w toku postępowania oddłużeniowego umorzeniu podlegają również zobowiązania względem dostawców mediów, długi czynszowe oraz długi prywatne. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Wniosek o upadłość konsumencką

Twoja odpowiedź