Czy trzeba być na sprawie w sądzie o upadłość konsumencką?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaCzy trzeba być na sprawie w sądzie o upadłość konsumencką?
Laskowska zapytał 4 lata temu

Czy podczas rozpraw w toku sprawy o upadłość konsumencką osoba składająca wniosek o upadłość musi być obecna na sali rozpraw? Mam na myśli to, czy osoba, która i tak jest już bardzo zestresowana całą sytuacją, telefonami, mailami, SMS-ami od wierzyciela, musi narażać się na kolejne dawki stresu?

Czy jeśli ma się pełnomocnika, to nie ma konieczności stawiennictwa osobistego w sądzie? Proszę o rozjaśnienie moich wątpliwości, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, kwestię upadłości konsumenckiej reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i właśnie do przepisów niniejszego aktu prawnego należy sięgnąć, by uzyskać informacje na temat przebiegu postępowania upadłościowego.

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 27 ustawy, sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Jednakże sąd może na posiedzeniu niejawnym przeprowadzić postępowanie dowodowe w całości lub w części także wówczas, gdy wyznaczono rozprawę.

Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zażalenie na postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.

A jak to w praktyce wygląda, już odpowiadam.

Ustawodawca przewidział wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz listę załączników, które wraz z wnioskiem należy złożyć do właściwego sądu. Wniosek jest dość szczegółowy, do tego dochodzi obowiązek przedłożenia listy wierzycieli, na podstawie których sąd w większości spraw jest w stanie wydać orzeczenie bez potrzeby kierowania sprawy na rozprawę. Jednakże, kiedy sąd podejmie wątpliwości, może zarządzić przesłuchanie dłużnika i innych uczestników postępowania.

Jeśli sąd wyda zarządzenie o wezwaniu dłużnika na rozprawę, ten musi stawić się osobiście, nawet jeśli ma w sprawie ustanowionego pełnomocnika. Powyższe wynika z zapisu art. 30, w brzmieniu:

“Sąd może w razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela będącego wnioskodawcą, a w sprawie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa także odpowiednio organ założycielski albo przedstawiciela pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa”.

Jednakże, jak zostało ujęte w ustępie 3 art. 30 ustawy, gdyby wysłuchanie dłużnika było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, sąd może zażądać od dłużnika złożenia wyjaśnień na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Wyjaśnienia te są dowodem w sprawie.

Czy sąd w Twojej sprawie zechce przeprowadzić dowód z zeznań dłużnika, okaże się w toku postępowania upadłościowego.

Jeżeli jednak dłużnik ma pełnomocnika, to do czasu zarządzenia przez sąd osobistego stawiennictwa, jego obecność w sądzie nie jest konieczna. W jego imieniu występuje pełnomocnik, który może składać wnioski i oświadczenia.

Wniosek o upadłość konsumencką

Koniecznie sprawdź:

Ola odpowiedział 4 lata temu

No ja nosiłam się z podobnym zapytaniem tu na forum, ale koleżanka mnie uprzedziła. Też obawiam się wizyty w sądzie na rozprawie o upadłość, jestem zestresowana kontaktowaniem się firm windykacyjnych ze mną, są bardzo nieuprzejmi i opryskliwi. Wydzwaniają o różnych porach dnia, nękają mnie i moją rodzinę, a nawet wydzwaniają do pracodawcy.

Obecność na rozprawie sądowej podczas postępowania upadłościowego zestresowałoby mnie bardzo.
Myślę, że pełnomocnik sprawdziłby się w moim przypadku bardzo dobrze. Ciekawe tylko ile kosztuje pełnomocnik podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej, jeśli ktoś korzystał, to podajcie proszę jakieś widełki, ile biorą pełnomocnicy.

Kamil P. odpowiedział 4 lata temu

ile adwokat bierze za upadłość konsumencką? razem z wnioskiem o upadłość konsumencką złożyłem wniosek o pełnomocnika z urzędu, jak mnie poinformowano, miał to być radca prawny z Centrum Pomocy Rodzinie, sąd przysłał zarządzanie do uzupełnienia braków pod rygorem cofnięcia wniosku o pełnomocnika i nie wiem, co robić.

Co się stanie jeśli nie uzupełnienie braków we wniosku? czy zostanie on cofnięty? czy tylko zostanie cofnięty wniosek o pełnomocnika a wniosek o upadłość będzie dalej przez sąd rozpatrywany?

Oliwka odpowiedział 4 lata temu

Witam, napisałam samodzielnie wniosek o upadłość konsumencką i jest obecnie w sądzie, 19 grudnia jest moja rozprawa. Nie wiem, czy dostanę upadłość, ponieważ miałam bardzo dużo chwilówek, wychowuję samotnie dwoje niepełnosprawnych dzieci i mieszkam w Starej Kamienicy na wynajmie, wynajmuję mieszkanie wielkości 12 m kwadratowych.

Zastanawiam się, co będzie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, boję się syndyka, czytam dużo w internecie, podobno syndyk zajmuje również pocztę, zdarza się czasem, że ktoś mnie wspomoże pieniędzmi (monogramem).

Czy to też będzie wiadome dla syndyka? utrzymuję się tylko z zasiłków i świadczenia pielęgnacyjnego, komornik tych świadczeń zając nie może, podobno syndyk również nie, ale jak by wyglądał plan spłaty z takich świadczeń? nie posiadam żadnego majątku, popadłam w biedę, nikt do mnie nie chce wyciągnąć ręki z pomocą, wszystkie MOPS-y i Caritas odsyłają mnie jeden do drugiego, moje zdrowie jest kiepskie i jestem załamana.

Gdyby pani mogła mi napisać chociaż kilka zdań, jak by to mogło być w mojej sytuacji, oczywiście nie wiem, czy dostanę upadłość – co mnie czeka po ogłoszeniu upadłości?

jak to jest z tym przejmowaniem listów przez syndyka?