Upadłość konsumencka a zajęcie komornicze

Kategoria: Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka a zajęcie komornicze
sq8 zapytał 1 rok temu

Witam.

Problemem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze. Mój kolega ogłosił upadłość konsumencką, otrzymał już wyrok i postanowienie sądu. Z orzeczeniem o upadłości udał się do banku, w którym ma konto i zostało ono odblokowane. Po ok. tygodniu na to konto wpłacił pieniądze, które otrzymał od syndyka na tzw. życie. Przez tydzień, może dwa korzystał z konta, płacił kartą za zakupy, wypłacał pieniądze i było ok.

Jakież było jego zdziwienie, kiedy w sobotę na wyjeździe był na zakupach i jego karta przy płatności okazała się bez pokrycia. Sprawdził on-line stan konta i okazało się, że komornik zabrał całą kwotę, ponad 11 tys. złotych i on został z niczym. 20 zł w kieszeni, bez możliwości nawet kupna biletu powrotnego do domu.

Czy komornik mógł zająć konto bankowe mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Sprawy alimentacyjne zostały uregulowane, zaległości w kwocie ok. 40 tys., złotych zapłacone żonie po zlicytowaniu mieszkania, dodatkowo od ponad 1,5 roku systematycznie co miesiąc wpłaca żonie alimenty na dziecko, co przedstawił/kserokopie dowodów wpłat/temu komornikowi w jego biurze. Dostarczył też jemu postanowienie sądowe o upadłości konsumenckiej.

Kiedy pytał pan w kancelarii komornika czy jest coś dłużny jemu do zapłaty, to usłyszał, że nie, że jest wszytko ok. A tu raptem zabrana przez komornika z konta taka kwota. Co robić?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

już na początku przytoczę art. 146 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe, bo w nim właśnie znajdują się odpowiedzi na Twoje pytania.

Zgodnie z ustawą:

1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

2. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

2a. Sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym składników majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości.

3. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Jak widzisz, wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika stanowi naruszenie prawa – jest niedopuszczalne.

Dlatego w tym momencie zasadnym będzie kontakt z syndykiem. Wcześniej jednak należy ustalić personalia komornika oraz sygnaturę akt sprawy. Te uzyskasz w banku lub logując się w systemie elektronicznym banku.

Jeśli sprawę zgłosisz do syndyka, to on powinien “wyprostować” sytuację, bo tak jak podaje powyżej przytoczony przepis, po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest zajęcie majątku dłużnika wchodzącego w skład masy upadłościowej.

Wspominasz, że na zajętym rachunku znajdowały się środki zwolnione przez syndyka, są to więc pieniądze należące do dłużnika i wolne od zajęcia. Jeśli kolega chce odzyskać zajęte pieniądze w miarę szybko, musi zrobić tak jak napisałam. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Wniosek o upadłość konsumencką

Twoja odpowiedź