Chcę złożyć wniosek o upadłość konsumencką i dostać adwokata z urzędu

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaChcę złożyć wniosek o upadłość konsumencką i dostać adwokata z urzędu
Bożena zapytał 5 lat temu

Witam,

mam pytanie: chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką dokładnie oraz opłacić tę sprawę i poprosić sąd o ustalenie adwokata z urzędu do prowadzenia postępowania upadłościowego i do sporządzenia wniosku.

Ale nie wiem, jak mam napisać taki wniosek. Gdyż z przyczyn losowych nie potrafiłam spłacić długów i jestem matką samotnie wychowująca 2 dzieci, proszę o pomoc.

Byłam u adwokata, dostałam druk wniosku o upadłość, który muszę wypełnić i napisać wniosek, by otrzymać adwokata do prowadzenia sprawy i do sporządzenia pisma. Proszę o pomoc.

Jak mam napisać taki wniosek co w nim ująć itd…

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witam serdecznie,

będziesz składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dlatego wypadałoby, choć troszkę przygotować się do tego, co będzie się w sprawie działo. Najbardziej rzetelne informacje znajdziesz oczywiście u źródła, czyli w treści ustawy, która upadłość konsumencką reguluję. Jest to ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe.

Pobierając tekst ujednolicony ustawy, znajdziesz przepisy obowiązujące oraz te, które niebawem, bo już 1 marca 2020  roku wejdą w życie, mogą więc Ciebie jako dłużnika jeszcze objąć.

Tekst ustawy jest dość obszerny, jednak proszę nie zniechęcaj się, lecz w wolnej chwili, na spokojnie przejrzyj artykuły, które pomogą Ci, mam nadzieję rozwiać wątpliwości, jakie teraz krążą po Twojej głowie.

Przeczytaj choćby początek ustawy – przepisy od 10 art. regulują przesłanki ogłoszenia upadłości, natomiast kolejne od art. 20 mówią już o samym wniosku o ogłoszenie upadłości.

Chcąc jednak podpowiedzieć Ci, co należy we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwzględnić, muszę napisać, że skoro posiadasz urzędowy druk wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, teraz trzeba wypełnić każdą rubrykę, starannie i bez zatajania prawdy.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej wskazać należy:

  • imię i nazwisko dłużnika oraz numer PESEL
  • miejsce zamieszkania oraz adres
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Wiem, że najtrudniejszą częścią jest przygotowanie uzasadnienia. Tu należy opisać bieg spraw, tak jak się toczyły. Zwięźle opisz, jak doszło do zaciągnięcia zobowiązań, a następnie kiedy i dlaczego straciłaś możliwość ich regulowania.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej załączyć należy:

  1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – wymieniasz nieruchomości, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, wartościowe rzeczy ruchome, biżuterię, sprzęt
  2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku
  3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia
  4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty
  6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi
  7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika.

Odnośnie samego wniosku o adwokata z urzędu, to sąd może przydzielić się do wniosku, jeżeli wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie samodzielnie opłacić pomocy pełnomocnika, ani nie jest w stanie samodzielnie sprawy z uwagi na jej zawiłości poprowadzić.

Zatem we wniosku o adwokata z urzędu podać musisz, że sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest na tyle skomplikowana, że nie jesteś w stanie samodzielnie bronić swoich racji, natomiast trudności finansowe ograniczając Cię w zatrudnieniu pełnomocnika na własną rękę.

Mam nadzieje, że pomogłam i że bez większych trudności poradzisz sobie z przygotowaniem obu wniosków.
Życzę powodzenia!

Wniosek o upadłość konsumencką

Martyna W. odpowiedział 5 lat temu

Dzień dobry. Chodzi o Upadłość konsumencką. Od jakiegoś czasu mam problem z długami. Wzięłam kredyt, wpłacałam raty, ale później zaczęłam kolejny dług spłacać na poczet innego. I tak wpadłam w długi. Mam ich ok. 12-14. Proszę mi powiedzieć czy jest możliwość o ustalenie kosztów, na raty, związanych z takim wnioskiem o upadłość? ile to będzie mnie kosztować? Nie mam innego wyjścia. Mam dwie córki, strasznie się boję. Poza tym jestem w stanie zapłacić za taki wniosek jeśli będzie trzeba w dwóch ratach nawet 3000 tys., tyle jestem w stanie zapłacić.