Ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego

Forum prawneKategoria: AlimentyUstalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
BB zapytał 12 miesięcy temu

Witam serdecznie

Czy można ściągnąć dług alimentacyjny, kiedy nie jest znane miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego? Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika alimentacyjnego? W roku 2000 wyrokiem Sadu Okręgowego w Berlinie mojej córce zostały przyznane alimenty ze strony jej ojca.

Ponieważ ojciec dziecka dalej nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, złożyłam – również w Berlinie – sprawę komorniczą. Ojciec dziecka przedstawił dokumentację wskazującą zarobki na poziomie pozwalającym mu tylko na przeżycie. Ponieważ mieszkałyśmy w Polsce, nie korzystałam z pomocy socjalnej ze strony rządu niemieckiego. Córka jest urodzona w 1994 i do roku 2017 uczyła się.

Od ojca dziecka nie otrzymałyśmy żadnej pomocy. Mój ówczesny partner był obywatelem polskim – nie wiem, jaki jest jego obecny status. Wiem, że przebywał pewien okres czasu w Polsce, ostatnio prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii – ale są to informacje niepotwierdzone. Chciałabym zapytać, czy istnieje jakakolwiek możliwość ściągnięcia długu alimentacyjnego?

Pozdrawiam. Beata B.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Panie Beato,

jeśli nie posiada Pani żadnych informacji o dłużniku, wszczynając kolejne sprawy, może narazić się jedynie na poniesienie dodatkowych kosztów.

Niemniej jeżeli jest Pani zdeterminowana na odzyskanie zaległych alimentów, należy wcześniej przeprowadzić postępowanie celem ustalenia, gdzie mieszka dłużnik.

Okoliczność w jakim kraju ma miejsce zamieszkania, ma znaczenie, chociażby dla zaangażowania właściwego komornika. Jeśli miejscem zamieszkania dłużnika jest Anglia, egzekucję będzie prowadził tamtejszy komornik. Natomiast polski komornik będzie mógł podjąć tu majątek.

Proszę również wziąć pod uwagę okoliczności, że:

  • jeśli córka jest pełnoletnia, to ona jest wierzycielem alimentacyjnym i postępowanie egzekucyjne może być prowadzone jedynie na jej wniosek
  • wierzyciel musi posiadać odpowiednie dokumenty pozwalające wszcząć egzekucję w obcym kraju np. Europejski Tytuł Wykonawczy
  • część długu alimentacyjnego (jeśli nie cały) uległ przedawnieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności radzę ustalić, gdzie mieszka dłużnik, czy posiada majątek do zajęcia oraz jaka należność jest nieprzedawniona i dopiero na podstawie zgromadzonych informacji należy zastanowić się nad zasadnością złożenia wniosku o przeprowadzenie egzekucji w sprawie alimentów.

Twoja odpowiedź

3 + 5 =