Ustalenie od kiedy istnieje niepełnosprawność

Forum prawneKategoria: RóżneUstalenie od kiedy istnieje niepełnosprawność
Katarzyna zapytał 2 lata temu

Dzień dobry. Proszę mi wyjaśnić pewne kwestie

1) W 1999 r. pierwszy raz stanęłam na Komisji Lekarskiej i zostałam uznana za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym. Miałam wtedy 19 lat. Orzeczenie to miało charakter czasowy- do 30.06.2002 r. W tym orzeczeniu jest wpis, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 16.12.1999 r. i że moja niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa.

Później kolejna Komisja Lekarską i od 01.07.2002 r. uznano mnie wówczas za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Orzeczenie również było czasowe. Jednak w tym orzeczeniu istnieje już wpis, że trudno ustalić od kiedy istnieje moja niepełnosprawność.

Kolejne Komisje orzekały również umiarkowany stopień i we wszystkich późniejszych orzeczeniach istnieje wpis, że nie da się ustalić od kiedy istnieje moja niepełnosprawność. Nigdy od tego wpisu nie odwoływałam się.

Ostatnie orzeczenie miałam do 31.05.2010 r. Po tym czasie już nie starałam się na Komisjach. Sprawę zaniedbałam i tyle.

W tym roku złożyłam dokumenty o niepełnosprawność i otrzymałam czasowy umiarkowany stopień (do 31.08.2023 r.) i również w tym orzeczeniu nie da się ustalić od kiedy moja niepełnosprawność istnieje. Odwołałam się już 2-krotnie z marnym skutkiem. Chciałabym, aby wpis, że moja niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa, widniał w aktualnym orzeczeniu.

Komisja odrzuca moje podania i argumentuje, że “początek choroby (wypis, że szpitala z 1998 r.) nie jest tożsamy z początkiem niepełnosprawności”. Skoro tak to nie rozumiem, dlaczego Komisja w 1999 r. orzekła, że jestem chora od dzieciństwa? Jak to jest, że jedna Komisja orzeka jedno a inna drugie?

Prawda jest, że w mojej karcie z poradni specjalistycznej lekarz prowadzący wpisał kilkakrotnie, że jestem chora od dzieciństwa.

Ale skoro to nie jest tożsame z początkiem mojej niepełnosprawności (pierwszy raz stanęłam na Komisji w wieku 19 lat, a nie jak byłam dzieckiem) to może można uznać, że początkiem mojej niepełnosprawności jest data od kiedy ustalono mój stopień niepełnosprawności tzn. 16.12.1999 ?

2) w aktualnym orzeczeniu spełniam kryteria do wydania karty parkingowej. Wystąpiłam z takim wnioskiem i otrzymałam odpowiedź, że skoro odwołuje się i nadal jest brak ostatecznego i prawomocnego orzeczenia, to odmawia mi się jej wydania. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Ja nie odwołuje się od tego pkt. 9 w orzeczeniu tylko od pkt. 4 ? Dodam jeszcze, że orzeczenie zostało wydane 24.08, a wniosek o wydanie karty parkingowej złożyłam 12.10. 2021 r.

Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Katarzyna O.

5 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Kasiu,

w pierwszej kolejności odniosę się do daty powstania niepełnosprawności. Otóż uważam, że w tej kwestii należy składać dalsze odwołania, tak by sprawa w końcu trafiła do Sądu Pracy. Z doświadczenia zawodowego wiem, że Sądy Pracy to wydziały, w których pracuje się nader rzeczowo. Celem ustalenia stanu faktycznego sędziowie przeprowadzają obszerne postępowania dowodowe – słuchają świadków, powołują biegłych.

Twoja sprawa bezsprzecznie wymaga dogłębnej analizy, bowiem od 2002 roku zaniechanie lekarza orzecznika jest nadal powielane – zamiast podjąć się on wyjaśnienia historii Twojej choroby, wybrał drogę na skróty i w orzeczeniu wpisał, że nie da się określić daty powstania niepełnosprawności.

W kwestii daty 16.12.1999 roku to niestety uważam, że nie można jej uznać za datę powstania niepełnosprawności. Będzie to bowiem data ustalenia obecnego stopnia niepełnosprawności.

W orzeczeniu o niepełnosprawności masz dwie daty – datę powstania niepełnosprawności i ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Natomiast co do wniosku o wydanie karty parkingowej – zgodnie z art. 8 ustawy prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Musisz mieć świadomość, że zaskarżenie orzeczenia o niepełnosprawności skutkuje tym, że decyzja nie jest prawomocna, dlatego w tym momencie, co do zasady nie posiadasz żadnego stopnia niepełnosprawności, a tym samym nie spełniasz warunków do uzyskania karty parkingowej.

Katarzyna odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Chciałabym jednak dopytać jeszcze o datę powstania niepełnosprawności.

a) czy ta data jest różna dla różnych stopni niepełnosprawności (np. Komisja w 1999 orzekła stopień znaczny- data powstania niepełnosprawności: od dzieciństwa; Komisja w 2002 orzekła stopień umiarkowany- data powstania niepełnosprawności: od 2002 czy od dzieciństwa?).

b) skoro “początek choroby nie jest tożsamy z początkiem niepełnosprawności” to, co może być datą powstania niepełnosprawności w moim przypadku?

Pytam, ponieważ tego terminu nie rozumiem. Ciężko mi będzie udowodnić przed Sądem, że datą powstania niepełnosprawności jest czas mojego dzieciństwa.

Jedynie co mam to kilkukrotny  wpis w karcie poradni specjalistycznej,  że “pacjentka choruje od dzieciństwa”. Ale jak twierdzi Komisja Lekarska początek choroby to nie to samo co początek niepełnosprawności ‍ To, co to jest za “twór”? Proszę wyjaśnić mi. Jeśli można to proszę o przykład.  Z góry dziękuję

Skoro Komisja kwestionuje to, że datą powstania mojej niepełnosprawności jest czas mojego dzieciństwa, to może warto “postarać się” o wpis, że ta data jest czas przed ukończeniem przeze mnie 18 roku życia. To chyba nie podlega dyskusji? Tylko czy taki wpis może widnieć w orzeczeniu?

Dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam
Katarzyna

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Kasiu,

na wstępie chcę Cię zachęcić do zapoznania się z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejszy akt określa szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń, wskazując że stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Literalna wykładnia rozporządzenia pozwala przyjąć, że w zależności od stanu zdrowia zainteresowanego stopień niepełnosprawności może się zmienić. Podobnie może być z samą niepełnosprawnością.

Natomiast co do samej daty powstanie niepełnosprawności, to zgodnie z regulacjami  §12 lekarz orzecznik ustalając datę lub okres powstania niepełnosprawności dziecka powinien wziąć pod uwagę przebieg schorzenia, dokumentację medyczną oraz zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Takie same zasady obowiązują przy osobach dorosłych, choć znaczenie mogą mieć dodatkowe dokumenty m.in. orzeczenia o inwalidztwie i niezdolności do pracy.

I tu odpowiadając już na Twoje pierwsze pytanie, mogę napisać, że ustawodawca rozróżnił datę lub okres powstanie niepełnosprawności i datę powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności (o czym można przeczytać w §12 pkt 5 i 6).

Na przestrzeni lat, kiedy zmieniać się będzie stan zdrowia zainteresowanego, mogą być wydawane decyzje o różnych stopniach niepełnosprawności, co przekładać się będzie na okoliczność, że różne będą daty powstania danego stopnia niepełnosprawności.

Inaczej powinno być jednak, co do samej niepełnosprawności (o ile istniała nieprzerwanie) – ta w każdym orzeczeniu, powinna zostać opisana w ten sam sposób.

W Twoim przypadku (jeśli dowiedziesz swoich racji), w orzeczeniu powinien znaleźć się zapis, że niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa.

Natomiast co do punktu „b” mogę napisać, że zgodnie z § 3 niniejszego rozporządzenia przy orzekaniu o niepełnosprawności dziecka znaczenia mają zaświadczenia lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a także ocena stanu zdrowia wystawiona przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierająca opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka oraz możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Zatem, jeśli w Twoim przypadku, nie da się określić daty powstania niepełnosprawności, należy podjąć starania, by ustalić okres w którym niepełnosprawność powstała.

Piszesz, że posiadasz historię choroby z adnotacjami lekarzy, a dodatkowo pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, gdzie ustalono, że niepełnosprawność powstała w dzieciństwie – bazując na tych właśnie dokumentach oraz ewentualnych opiniach biegłych lekarzy, należy mieć nadzieję, że decyzja zostanie zmieniona na Twoją korzyść.

Na koniec, czy faktycznie ciężko będzie Ci udowodnić, że Twoja niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, mogę napisać, że największe znaczenie w sprawie będzie mieć właśnie opinia lekarz sądowych. Jeżeli po analizie akt sprawy, dokumentacji choroby i jej przebiegu, biegli sądowi wydadzą opinię, że choroba z dzieciństwa spowodowała również niepełnosprawność jestem przekonana, że sąd wyda orzeczenie na Twoją korzyść.
Pytałeś również dlaczego początek choroby nie jest tym samym, co początek niepełnosprawności.

Otóż nie każda choroba prowadzi od razu do niepełnosprawności. Np. cukrzyca II typu jest chorobą poważną, jednak przez lata może być bardzo dobrze prowadzona, przez co chory może funkcjonować całkowicie normalnie, często przy dobrej diecie i aktywnemu stylowi życia bez insuliny.

I tak przy orzekaniu niepełnosprawności u dzieci, brane są pod uwagę ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka. Te nie muszą występować od samego początku choroby.

Niemniej, jeszcze raz radzę Ci nie rezygnować. Wykazanie swoich racji pozwoli Ci uzyskać np. zasiłek pielęgnacyjny. Nie jest to może duża kwota, ale zawsze….

Trzymam więc kciuki i życzę powodzenia!

Katarzyna odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry

Bardzo dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi.

Chciałam jeszcze doprecyzować jedną rzecz:

“Inaczej powinno być jednak, co do samej niepełnosprawności (o ile istniała nieprzerwanie) – ta w każdym orzeczeniu, powinna zostać opisana w ten sam sposób”.

1) moim zdaniem moja niepełnosprawność istniała nieprzerwanie, chociaż zaniedbałam sprawę i nie występowałam przez okres 10 lat o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Ale mam dokumentację medyczną z tego okresu.

2) dobrze rozumiem – jeśli nie – proszę mnie poprawić.

W aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności (st. umiarkowany) powinien być zapis, że datą powstania niepełnosprawności jest czas mojego dzieciństwa.

W Twoim przypadku (jeśli dowiedziesz swoich racji), w orzeczeniu powinien znaleźć się zapis, że niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa.”

Nie bardzo wiem, dlaczego mam dowodzić swoich racji skoro już pierwsza Komisja zapoznała się z dokumentacja medyczną i orzekła, że datą powstania mojej niepełnosprawności jest moje dzieciństwo.

Myślę, że powinnam poprosić o korektę? kolejnych orzeczeń, ponieważ błąd ewidentnie wystąpił po ich stronie.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam ponownie,

dla doprecyzowania, byś mogła lepiej zrozumieć, co miałam na myśli, napiszę że jeśli Twoja niepełnosprawność (niezależnie w jakim stopniu) istniała nieprzerwanie, to w każdym nowym orzeczeniu powinien znaleźć się zapis wskazujący datę lub okres powstania niepełnosprawności.

Składając kolejne zażalenia, masz nadzieję uzyskać wpis, że niepełnosprawność powstała w dzieciństwie i jeśli sąd przyzna Ci rację, w każdym przyszłym/następnym orzeczeniu wpis ten powinien być powielany.

Natomiast jeśli sąd mimo przedłożonych przez Ciebie dokumentów ustali, że niepełnosprawność powstała później, czyli w życiu dorosłym, jednak nie da się ustalić czasookresu, musisz być przygotowana, że w kolejnych orzeczeniach pozostanie zapis, z którym się nie zgadzasz.

Zaznaczę jeszcze – data powstania niepełnosprawności w tym momencie jest sporna. Ty wskazujesz, że niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, opierając się na pierwszym orzeczeniu, natomiast organ stoi na stanowisku, że daty i okresu powstania niepełnosprawności nie da się ustalić.

Takie stanowisko może wynikać między innymi z zasady swobody orzekania.

Niemniej w każdym postępowaniu organy administracyjne zobowiązane są również do przestrzegania zasady praworządności, zgodnie z którą, w toku postępowania, z urzędu lub na wniosek zainteresowanego/strony podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywatela.

Zatem, jak udało się nam się już ustalić, w toku przyszłej sprawy sądowej musisz wykazać się determinacją, tak by sąd przeprowadził dowody na podstawie których uda się określić okres powstania niepełnosprawności.

Pamiętaj, że w sprawie znaczenie będzie mieć dokumentacja lekarska z dzieciństwa oraz opinie powołanych lekarzy, którzy biorąc pod uwagę jednostkę chorobową, historię choroby oraz fizyczny kontakt z Tobą, wypowiedzą się przed sądem lub złożą pisemne opinie.

Natomiast co do punktu drugiego, to faktycznie najprościej byłoby złożyć wniosek o „korektę” orzeczenia. Jednakże musisz mieć świadomość, że każde orzeczenie kształtuje nowy stan prawny, a merytorycznych ustaleń orzeczenia nie da się zmienić przez naniesienie poprawek. Zasadnym jest więc czekanie na decyzję sądu.